Starte feilsøking for systemvedlikehold

Hvis du vil utføre vanlige vedlikeholdsoppgaver i Windows, for eksempel opprydding av ubrukte filer og snarveier, kan du prøve å bruke feilsøking for systemvedlikehold for å finne og løse problemer automatisk. Feilsøking for systemvedlikehold leter for eksempel etter ubrukte filer og snarveier du kan rydde opp eller fjerne, slik at datamaskinen kan kjøre raskere.

Merk

  • For å sikre at du har det nyeste feilsøkingsverktøyet fra Windows den nettbaserte feilsøkingstjenesten, bør datamaskinen være koblet til Internett. Hvis du vil ha mer informasjon, se Feilsøke i Windows.

Åpne feilsøking for systemvedlikehold ved å klikke StartBilde av startknappen og deretter klikke Kontrollpanel. Skriv feilsøking i søkeboksen, og klikk deretter Feilsøking. Klikk Kjør vedlikeholdsoppgaver under System og sikkerhet.