Spille musikk i Windows Media Center: Vanlige spørsmål

Her er svar på noen vanlige spørsmål om å spille av musikk og andre lydfiler i Windows Media Center. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du kontrollerer avspilling av lydfiler, se Lytte til musikk i Windows Media Center.

Vis alle

Hvordan kan jeg vise musikkfiler i Media Center?

Musikkfiler som lagres i enten Min musikk-mappen eller Felles musikk-mappen vil som standard vises i Media Center. Du kan også legge til flere mapper som Media Center kan overvåke, som for eksempel mapper på en ekstern harddisk eller på et nettverk. Hvis du vil ha mer informasjon, se Legge til mediefiler i Windows Media Center.

Hvis du ikke ser musikk- eller andre lydfiler i Media Center, kan dette ha følgende årsaker:

 • Mappene som overvåkes av musikkbiblioteket er blitt endret. Du kan legge til eller fjerne mapper fra musikkbiblioteket inne i Media Center, eller utenfor Media Center i Windows Utforsker. Når du tilpasser et bibliotek i Windows Utforsker, oppdateres innholdet som vises i Media Center automatisk. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du endrer et bibliotek utenfor Media Center, se Arbeide med biblioteker.

 • Mappen som inneholder musikk er plassert på et sted som for tiden ikke er tilgjengelig. Hvis musikken er lagret i en nettverksmappe, må du kontrollere at datamaskinen er koblet til nettverket. Hvis musikken er lagret på en ekstern harddisk, må du kontrollere at stasjonen er koblet til.

Hvorfor vises ikke albuminformasjon (som for eksempel albumomslag)?

Det kan være fordi albuminformasjon ikke var tilgjengelig da du rippet eller kopierte albumet til datamaskinen. Kontroller at datamaskinen er koblet til Internett når du ripper album til datamaskinen din. Hvis du allerede har rippet albumet til datamaskinen, kan du prøve å laste ned albuminformasjonen i Windows Media Player. Når du har gjort dette, vil det også vises i Media Center. Hvis du vil ha mer informasjon, se Legge til eller endre medieinformasjon i Windows Media Player.

Hvorfor er det ikke lyd?

Det kan være flere grunner til at dette skjer. Prøv følgende:

 • Kontroller at volumet ikke er skrudd ned for lavt eller dempet. Hvis du vil skru volumet opp (eller oppheve demping) i Media Center, klikker du Høyere volum-knappen Bilde av knappen for å øke volumet flere ganger helt til volumet er på ønsket nivå. (Når du endrer volumet i Media Center, endres hovedlydnivået i Windows også. Hvis du vil ha mer informasjon, se Justere lydnivået på datamaskinen.)
 • Kontroller at høyttalerne er plugget inn og fungerer normalt. De fleste datamaskinhøyttalere skal være koblet til linje inn-kontakten på datamaskinen.

  Bilde av mikrofonutgang, innlinjeutgang og utlinjeutgang
  Mikrofon-, linje inn- og linje ut-kontakter på en vanlig stasjonær datamaskin

  Hvis du vil ha mer informasjon, se Koble en mikrofon, en musikkspiller eller en annen enhet til datamaskinen.

 • Prøv å konfigurere høyttalerne i Media Center:

  1. I oppstartsskjermbildet for Windows Media Center går du til Oppgaver, klikker Innstillinger, klikker Generelt, klikker Konfigurer Windows Media Center, og deretter klikker du Konfigurer høyttalere.

  2. Følg instruksjonen om hvordan du konfigurerer og tester høyttalerne i Media Center.

 • Kontroller at ditt lydkort kjennes igjen og at du har installert den nyeste driveren. Hvis du vil ha mer informasjon, se Oppdatere en driver for maskinvare som ikke fungerer skikkelig.

Hvorfor spilles ikke en musikkfil?

Dette kan ha følgende årsaker:

Hvordan spiller jeg av en lyd-CD eller DVD i Media Center?

Start Media Center, og sett inn en CD eller DVD i den aktuelle stasjonen på datamaskinen, og platen begynner å spille av automatisk. Hvis du vil ha mer informasjon, se Spille av CDer eller DVD-er i Windows Media Center.

Hvis CD- eller DVD-stasjonen ikke klarer å lese av platen, kan det være fordi du ikke har installert den nyeste driveren på datamaskinen. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du installerer drivere, se Oppdatere en driver for maskinvare som ikke fungerer skikkelig.

Finnes det en grafisk equalizer i Media Center slik at jeg kan finjustere hvordan musikken min lyder?

Nei, men det finnes en i Windows Media Player. Hvis du endrer innstillingene for grafisk equalizer i Windows Media Player, gjelder det for lydavspilling i Media Center også. Hvis du vil ha mer informasjon, se Endre bass, stereo og andre lydeffekter i Windows Media Player.