Med Windows Fotovisning kan du lage utskrifter av digitalbildene dine. Dersom du ikke har en skriver tilgjengelig, kan du bruke Windows til å bestille kopier fra nettet.

Se denne videoen for å lære hvordan du skriver ut et bilde (1:07)

Slik skriver du ut et bilde:

 1. Dobbeltklikk et bilde for å starte Windows Fotovisning.

 2. Klikk Skriv ut på verktøylinjen, og klikk deretter Skriv ut.

 3. I dialogboksen Skriv ut bilder velger du skriver, papirstørrelse, utskriftskvalitet, utskriftsstil og antall eksemplarer du vil skrive ut.

  Bilde av dialogboksen Skriv ut bilder
  Dialogboksen Skriv ut bilder i Windows Fotovisning
 4. Klikk Skriv ut når du er ferdig.

Slik skriver du ut flere bilder på en enkelt side:

Du kan skrive ut flere forskjellige bilder på en enkelt side.

 1. Trykk og hold nede CTRL-tasten, og klikk deretter bildene du vil skrive ut.

 2. Høyreklikk et hvilket som helst av de valgte bildene, og klikk deretter Skriv ut.

 3. I dialogboksen Skriv ut bilder velger du bildestørrelse og antall kopier.

  Du vil se en forhåndsvisning av bildet i dialogboksen Skriv ut bilder. Det er mulig at du vil bruke mer enn ett papirark, avhengig av antallet bilder du vil skrive ut.

 4. Klikk Skriv ut når du er ferdig.

Obs!

 • Hvis du vil starte dialogboksen Skriv ut bilder direkte, høyreklikker du et bilde, og klikker deretter Skriv ut.

 • Enkelte skrivere gir deg muligheten til å skrive ut et bilde speilvendt (dette kalles av og til for "reverse landscape" eller "reverse portrait"). Hvis du velger dette, forblir forhåndsvisningen uendret i dialogboksen Skriv ut bilder. Bildet vil uansett skrives ut speilvendt.

 • Utskriftskvaliteten avhenger av flere faktorer, slik som valg av papir og blekk, skriverinnstillinger, og kvaliteten på det opprinnelige fotografiet.

Du kan også bestille kopier av bildene på Internett. Hvis du vil ha mer informasjon, se Bestille kopier av bildene dine på Internett.

Hvis du ønsker hjelp med å redigere fotografier, sende dem som e-post, eller overføre dem fra et kamera til datamaskinen, se Digitale bilder: anbefalte koblinger. Hvis du vil lære mer om Windows Fotovisning, se Vise og bruke bildene dine i Windows Fotogalleri.

Flere utskriftsoppgaver

Hva vil du gjøre?

Hvis du vil se en annen video, se Bilde av en Spill av-knappVideo: Skrive ut med Windows 7.