Windows Connect Now

Windows Connect Now gjør det enklere å konfigurere et trådløst nettverk hjemme eller på arbeid.

Den første gangen du kobler til en kompatibel trådløs ruter, vil Windows automatisk lede deg gjennom alle trinnene i konfigurasjonen, inkludert hvordan du gir navn til nettverket og slår på ruterens sikkerhetsfunksjoner. (Du finner en kompatibel modell ved å se etter logoen "Kompatibel med Windows 7", eller ved å gå til Windows 7 Kompatibilitetssenter.)

Med Windows Connect Now trenger du ikke huske nettverksdetaljene dine når du kobler til en ny PC. Bare trykk på WPA-knappen på ruteren, og den vil automatisk sende nettverksinnstillingene til datamaskinen.

Bilde av Windows Connect Now
Windows Connect Now gjør det enklere å konfigurere en trådløs ruter.