Motta en telefaks med Windows Faksing og skanning

Før du kan motta en telefaks, må datamaskinen kobles til et faksmodem eller en faksserver. Hvis du vil ha mer informasjon, se Konfigurere datamaskinen til å sende og motta telefakser.

Hvis du bruker et faksmodem, finnes det flere ulike alternativer for å motta fakser med Windows Faksing og skanning. En faksserver leverer automatisk fakser til innboksen din.

Vis alle

Motta telefakser automatisk

Hvis du velger å motta fakser automatisk, vil modemet svare på alle innkommende oppringinger. Hvis du vil svare på en vanlig telefonoppringning, må du løfte av røret før modemet svarer.

 1. Klikk Start-knappen Bilde av startknappen, skriv inn Faks i søkeboksen, og deretter klikker du Windows Faksing og skanning.
 2. Hvis du vil bruke faksvisning, klikker du Faks nederst i venstre rute.

 3. Klikk FaksinnstillingerVerktøy-menyen. Administratortillatelse kreves Hvis du blir bedt om å oppgi et administratorpassord eller en bekreftelse, skriver du inn passordet eller gir bekreftelse.

 4. Klikk kategorien Generelt, og merk av for Tillat enheten å svare på faksoppringinger under Alternativer for sending/mottak.

 5. Klikk Automatisk svar etter X ringesignaler, velg deretter antall ringesignaler modemet skal vente før det svarer, og klikk deretter OK.

Merk

 • Menyvalget Faksinnstillinger er ikke tilgjengelig i Windows Server 2008 R2.

Motta telefakser automatisk

Hvis systemet ikke er konfigurert for å ta imot fakser automatisk, viser Windows et varsel under hver innkommende oppringning. Slik mottar du oppringningen som en faks:

 1. Klikk Start-knappen Bilde av startknappen, skriv inn Faks i søkeboksen, og deretter klikker du Windows Faksing og skanning.
 2. Hvis du vil bruke faksvisning, klikker du Faks nederst i venstre rute.

 3. Klikk Motta en faks nå på verktøylinjen. Fremdriften til faksen vises i Faksstatusovervåking.

Slik lagrer du automatisk en kopi av hver telefaks du mottar

 1. Klikk Start-knappen Bilde av startknappen, skriv inn Faks i søkeboksen, og deretter klikker du Windows Faksing og skanning.
 2. Hvis du vil bruke faksvisning, klikker du Faks nederst i venstre rute.

 3. Klikk FaksinnstillingerVerktøy-menyen. Administratortillatelse kreves Hvis du blir bedt om å oppgi et administratorpassord eller en bekreftelse, skriver du inn passordet eller gir bekreftelse.

 4. Klikk kategorien Generelt, og klikk deretter Flere alternativer.

 5. Under Når en faks er mottatt merker du av for Lagre en kopi til og blar til mappen du vil lagre kopier i.

 6. Klikk OK, og klikk deretter OK én gang til.

Merk

 • Menyvalget Faksinnstillinger er ikke tilgjengelig i Windows Server 2008 R2.

Tips!

 • Du kan forhåndsvise en faks som ligger i innboksen, ved å klikke den. Den første siden i faksen vises i forhåndsvisningsruten.

 • Hvis du vil åpne en faks som ligger i innboksen, dobbeltklikker du den.

 • Hvis du vil gjøre faksen større eller mindre, klikker du ZoomVis-menyen og velger et alternativ.