Søke i Windows: vanlige spørsmål

Her finner du svar på enkelte vanlige spørsmål om søk etter filer, mapper og programmer.

Du kan også prøve å kjøre et feilsøkingsprogram for å diagnostisere og løse vanlige problemer med søk og indeksering.

Slik kjører du et feilsøkingsverktøy for søk og indeksering

 1. Klikk denne knappen:

  Bilde av en Reparer-knapp

  Løs dette problemet

 2. Klikk Kjør, og følg deretter instruksjonene i veiviseren.

Vis alle

Hvordan utfører jeg et søk?

Det er flere måter å utføre et søk på. Én måte er å skrive i søkeboksen øverst i alle åpne vinduer eller i søkeboksen på Start-menyen. Når du begynner å skrive, starter søket automatisk.

Du kan også bruke søkemappen:

 • Åpne Søk ved å trykke Windows-logotasten Bilde av Windows-logotasten +F.

Hvis du vil ha mer informasjon om søking, se Søke etter en fil eller mappe.

Hvordan utvider jeg søket?

Hvis du ikke finner en fil, kan du utvide søket slik at det inkluderer ulike plasseringer. Hvis du for eksempel søker etter en fil i dokumentbiblioteket, men du ikke er sikker på hvor filen er lagret, kan du søke i alle bibliotekene eller på hele datamaskinen. Gjør følgende:

 1. Klikk Start Bilde av startknappen, og klikk deretter Dokumenter.
 2. Begynn å skrive i søkeboksen øverst i det åpne vinduet.

 3. Bla til bunnen av listen med søkeresultatene. Under Søk igjen i gjør du ett av følgende:

  • Klikk Biblioteker for å søke i alle biblioteker.

  • Klikk Datamaskin for å søke på hele datamaskinen. (Slik kan du søke etter filer som ikke er indeksert, for eksempel system- eller programfiler, men husk at søket vil gå saktere.)

  • Klikk Tilpasset for å søke på bestemte plasseringer.

  • Klikk Internett for å søke på Internett med den standard webleseren og den standard søkeleverandøren.

Hva er søkeindeksen, og hvordan endrer jeg den?

Windows bruker indeksen til å utføre raske søk etter de fleste vanlige filtyper på datamaskinen. I stedet for å søke gjennom hele harddisken etter et filnavn eller en filegenskap, søker Windows gjennom indeksen.

Hvis du søker på plasseringer som ikke er indeksert, kan det hende at søket går sakte fordi Windows må undersøke hver fil på disse plasseringene i søket. Du kan legge til disse plasseringene i indeksen for å gjøre fremtidige søk raskere. Hvis du vil ha mer informasjon, se Forbedre Windows-søk ved bruk av indeksen: ofte stilte spørsmål.

Hvis du vil vise en komplett liste over alle plasseringene som er indeksert, eller legge til plasseringer i indeksen, åpner du Indekseringsalternativer.

 • Åpne Indekseringsalternativer ved å klikke StartBilde av startknappen og deretter klikke Kontrollpanel. Skriv indekseringsalternativer i søkeboksen, og klikk deretter Indekseringsalternativer.

  De indekserte plasseringene vises i listen Indekser disse plasseringene.

Obs!

 • Når du legger til en mappe i et bibliotek, legges den automatisk til i indeksen. Hvis du vil ha mer informasjon, se Inkluder mapper i bibliotek.

 • Av sikkerhetsmessige årsaker legges bare dine egne filer til i indeksen, og som standard søker derfor ikke ‌Windows etter filer som tilhører andre brukere på datamaskinen.

Hva betyr det når jeg ser en melding om at søket går sakte?

Det betyr at plasseringen du søker på, ikke er indeksert. Vanligvis får du søkeresultatene raskt fordi søket bare inkluderer indekserte plasseringer på datamaskinen. Hvis du endrer søkeplasseringene, eller hvis du åpner en mappe som ikke finnes i indeksen, og søker der, tar søket lengre tid. Søk utenfor indeksen søker bare etter filer etter filnavn, men indekssøk inkluderer også filinnholdet og et utvalg filegenskaper. Hvis du ofte ser denne meldingen når du søker på en bestemt plassering på datamaskinen, bør du legge til plasseringen i indeksen. Hvis du vil ha mer informasjon, se Forbedre Windows-søk ved bruk av indeksen: ofte stilte spørsmål.

Hva betyr det når jeg ser en melding om at søkeresultatene kan være ufullstendige?

Det betyr at filene fortsatt indekseres. For å utføre raske, nøyaktig søk samler Windows informasjon om filer på datamaskinen. Denne informasjonen lagres i indeksen. Windows må oppdatere indeksen regelmessig. Hvis du utfører et søk mens indeksen oppdateres, kan det hende at resultatet ikke er oppdatert.

Hva betyr det når jeg ser en melding om at en plassering ikke kan gjennomsøkes, eller det ikke finnes noe medium på den gjeldende søkeplasseringen?

Det er et problem med søk på ett eller flere av de valgte plasseringene. Den vanligste årsaken er at du har valgt en nettverksplassering eller enhet som ikke er koblet til datamaskinen på dette tidspunktet. Det er også mulig at du har valgt et flyttbart medium uten et medium (for eksempel et minnekort eller en CD) i enheten. Kontroller plasseringene, og prøv deretter å søke på nytt.