Når du konfigurerer en trådløs ruter, oppretter du et trådløst nettverk. Det er fire hovedtrinn i denne prosessen:

 • Skaffe riktig maskinvare.

 • Konfigurere ruteren.

 • Koble ruteren til Internett (hvis du vil ha Internett-tilgang).

 • Koble datamaskiner til nettverket.

Hvert av disse trinnene beskrives detaljert senere i de følgende delene.

Vis alle

Skaffe riktig maskinvare

Du må ha følgende maskinvare for å konfigurere et trådløst nettverk:

 • En trådløs ruter. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du velger en trådløs ruter, se Velge en trådløs ruter eller en annen trådløs nettverksenhet..

 • En datamaskin med et trådløst nettverkskort.

 • En datamaskin med et kabelbasert nettverkskort (brukes bare under konfigurasjonen; dette kan være samme datamaskin som har det trådløse nettverkskortet).

 • En nettverkskabel (Ethernet) (brukes bare under konfigurasjonen; hvis du vil koble ti lnternett og du har et eget bredbåndsmodem, må du ha enda en Ethernet-kabel).

Konfigurere ruteren

Hvis ruteren har Windows 7-logoen eller frasen "Compatible with Windows 7," kan du konfigurere den automatisk med nyeste versjon av Windows Connect Now (WCN) på Windows 7 eller Windows Vista Service Pack 2. Gjør følgende for å konfigurere ruteren automatisk:

 1. Pakk ut ruteren og plugg den til en strømkilde. Når du bruker WCN, trenger du ikke å koble ruteren fysisk til datamaskinen.

 2. Åpne Koble til nettverk ved å klikke nettverksikonet (Bilde av det trådløse nettverksikonet eller Bilde av det kablede nettverksikonet) i Systemstatusfeltet.

  En liste over tilgjengelige nettverk vises.

 3. Klikk standardnettverket for ruteren, som identifiseres ved produsentnavnet.

 4. Følg instruksjonene på skjermen.

Obs!

 • WCN konfigurerer nettverket med sikkerhet aktivert som standard. Du kan endre sikkerhetsinnstillingene senere dersom du ønsker det.

Selv om WCN ikke er tilgjengelig, leveres de fleste rutere med en konfigurasjons-CD som hjelper deg med å konfigurere den. Se informasjonen som fulgte med ruteren.

Hvis WCN ikke er tilgjengelig, kan du også følge disse trinnene for å konfigurere ruteren manuelt:

 1. Pakk ut ruteren og plugg den til en strømkilde.

 2. Koble én ende av nettverkskabelen til det kabelbaserte nettverkskortet på datamaskinen, og koble den andre enden til den trådløse ruteren (i hvilken som helst port som ikke er merket med "Internet", "WAN" eller "WLAN").

 3. Åpne webleseren og skriv inn adressen til konfigurasjonswebsiden for ruteren. Adressen til konfigurasjonswebsiden er enten http://192.168.0.1 eller http://192.168.1.1 for de fleste rutere. Følgende liste inneholder informasjon om hvordan du får tilgang til websiden for noen av de mest vanlige ruterne.

  Ruter
  Adresse
  Brukernavn
  Passord

  3Com

  http://192.168.1.1

  admin

  admin

  D-Link

  http://192.168.0.1

  admin

  Linksys

  http://192.168.1.1

  admin

  admin

  Microsoft Broadband

  http://192.168.2.1

  admin

  admin

  Netgear

  http://192.168.0.1

  admin

  passord

  Etter at du har åpnet konfigurasjonssiden, blir du bedt om å logge deg på med brukernavn og passord. Du finner brukernavnet og passordet i tabellen over eller i informasjonen som fulgte med ruteren.

 4. Kjør konfigurasjonsverktøyet for ruteren, dersom dette finnes. Hvis det ikke finnes noe konfigurasjonsverktøy, konfigurerer du følgende innstillinger manuelt ved å se informasjonen som fulgte med ruteren.

  • Velg et navn for trådløsnettverket ved å angi SSID (Service Set Identifier).

  • Velg hva slags kryptering (WPA, WPA2 eller WEP) du vil bruke til sikkerhet, og aktiver den.

   Obs!

   • Vi anbefaler at du bruker WPA2, hvis det er mulig. Vi anbefaler ikke WEP. WPA eller WPA2 er sikrere. Hvis du prøver WPA eller WPA2 og finner ut at de ikke fungerer, anbefaler vi at du oppgraderer nettverket så det fungerer med WPA eller WPA2.

  • Velg en sikkerhetsnøkkel som skal brukes til å få tilgang til trådløsnettverket.

  • Endre standard administratorpassord for ruteren til et nytt passord, slik at ikke andre får tilgang til nettverket ditt.

Koble ruteren til Internett

Når du kobler ruteren til Internett, får alle på nettverket tilgang til en Internett-tilkobling.

Dette trinnet kan variere, avhengig av hva slags Internett-tilkobling du har:

 • Hvis du har bredbånd (kabel, DSL eller fiberoptikk), kobler du kabelen du fikk fra bredbåndsleverandøren, til ruteren (tilkoblingen er vanligvis merket "Internet").

 • Hvis du har et eget bredbåndsmodem, plugger du én ende av Ethernet-kabelen til Internett-porten på ruteren og den andre enden til modemet. Koble deretter kabelen du fikk fra bredbåndsleverandøren, til modemet.

Koble datamaskiner til nettverket

Du kan ha den første datamaskinen permanent koblet til ruteren med en kablet tilkobling, eller du kan bytte til trådløs tilkobling. Gjør følgende for å koble andre datamaskiner til nettverket:

 1. Logg på datamaskinen du vil koble til nettverket.

 2. Åpne Koble til nettverk ved å klikke nettverksikonet (Bilde av det trådløse nettverksikonet eller Bilde av det kablede nettverksikonet) i Systemstatusfeltet.

 3. Velg det trådløse nettverket i listen som vises, og klikk deretter Koble til.

  Advarsel!  

  • Hvis det er mulig, bør du koble til et sikkerhetsaktivert trådløst nettverk. Hvis du kobler til et usikret nettverk, må du være oppmerksom på at personer som har de riktige verktøyene kan se alt du gjør, inkludert webområdene du besøker, dokumentene du arbeider med og brukernavnene og passordene du bruker. Endre nettverksplasseringen din til Offentlig kan hjelpe deg med å redusere risikoen. Hvis du vil ha mer informasjon, se Velge en nettverksplassering og Hvordan vet jeg om et trådløst nettverk er sikkert?

 4. Gjør ett av følgende:

  • Hvis ruteren støtter Windows Connect Now (WCN) eller Wi-Fi Protected Setup (WPS) og det er en trykknapp på ruteren, trykker du knappen og venter i noen sekunder til ruteren har lagt til datamaskinen i nettverket automatisk. Du trenger ikke å skrive inn en sikkerhetsnøkkel.

  • Skriv inn sikkerhetsnøkkelen eller passfrasen hvis du blir bedt om det, og klikk deretter OK.

  • Hvis du vil bruke en USB-flash-enhet for å kopiere nettverksinnstillinger til datamaskinen i stedet for å skrive inn en sikkerhetsnøkkel eller passfrase, søker du på "Legge til en enhet eller datamaskin i et nettverk" i Hjelp og støtte.

  Det vises en bekreftelsesmelding når du er koblet til nettverket.