Høyttalerinnstillinger i Windows Media Player

Bruk dialogboksen Høyttaleregenskaper i Windows Media Player for å velge lydenheten du vil bruke og for å endre høyttalerinnstillinger.

  1. Klikk startknappenBilde av startknappen, klikk Alle programmer, og klikk deretter Windows Media Player.
    Hvis spilleren er åpen, og du er i avspillingsmodus, klikker du Bytt til bibliotekBilde av knappen Bytt til bibliotek øverst til høyre i spilleren.
  2. I spillerbiblioteket klikker du Organiser og deretter Alternativer.

  3. Klikk kategorien Enheter, klikk Høyttalere og klikk deretter Egenskaper.

  4. Velg alternativene du ønsker, og klikk deretter OK.