Start datamaskinen fra en Windows 7-installasjonsplate eller USB-flashstasjon

Det er mulig at du må starte datamaskinen med Windows 7-installasjonsplaten eller en USB-flashstasjon hvis du vil:

Obs!  

 • Hvis du bruker en Tablet PC eller en annen datamaskin med berøringsskjerm, kan det hende at du må koble til tastatur og mus for å kunne bruke Oppstartsreparasjon og andre verktøy i menyen Alternativer for systemgjenoppretting.

Slik starter du Windows 7 fra en installasjonsplate eller USB-flashstasjon

 1. Slå på datamaskinen, sett inn Windows 7-installasjonsplaten eller USB-flashstasjonen og slå av datamaskinen.

 2. Start datamaskinen på nytt.

 3. Trykk en tast når du blir bedt om det, og følg deretter instruksjonene som vises.

 4. Når siden Installere Windows vises, klikker du Installer nå for å starte installasjonsprosessen, eller Reparer datamaskinen hvis du vil ha tilgang til alternativer for systemgjenoppretting.

 5. Følg instruksjonene.

Hvis siden Installer Windows ikke vises

Hvis siden Installer Windows ikke vises, og du ikke blir bedt om å trykke på en tast, kan det hende at du må angi at datamaskinen brukes DVD-stasjonen eller en USB-flashstasjon som første oppstartsenhet. Hvis du vil gjøre dette, må du endre innstillinger i datamaskinens BIOS (Basic Input/Output System).

Obs!  

 • De fleste nyere datamaskiner kan starte fra en USB-enhet, men enkelte eldre datamaskiner har kanskje ikke denne evnen. Du finner mer informasjon i dokumentajsonen som fulgte med datamaskinen eller på produsentens webområde.

Slik endrer du oppstartsinnstillinger i datamaskinens BIOS.

Før du endrer BIOS-innstillinger må du sjekke informasjonen som fulgte med datamaskinen, eller gå til webområdet til produsenten av datamaskinen. Spesifikke fremgangsmåter for å få tilgang til BIOS og endre innstillinger kan variere avhengig av datamaskinens produsent, eller det er mulig at du kan velge hvilken oppstartsenhet datamaskinen bruker uten å endre BIOS-innstillinger.

Advarsel! 

 • Vær forsiktig når du endrer BIOS-innstillingene. BIOS-grensesnittet er utviklet for erfarne brukere, og det er mulig å endre en innstilling som kan forhindre at datamaskinen starter riktig.

 1. Slå på datamaskinen, sett inn Windows 7-installasjonsplaten eller USB-flashstasjonen og start datamaskinen på nytt.

 2. Nyere datamaskiner viser ofte en oppstartsmeny. I oppstartsmenyen velger du BIOS setup, BIOS settings eller noe lignende.

  Fremgangsmåten varierer, avhengig av BIOS-produsenten. Vanligvis må du trykke en tast (for eksempel F2, F12, DEL eller ESC) eller en tastekombinasjon øyeblikkelig etter at du har startet datamaskinen, men før Windows starter. Hvis Windows-logoen vises, må du prøve igjen ved å vente til påloggingsskjermen for Windows vises, og deretter avslutte og starte datamaskinen på nytt.

 3. Skjermbildet for BIOS setup vises. I skjermbildet for BIOS setup merker du alternativet Boot order eller noe lignende. Det er også mulig at oppstartsrekkefølgeinnstillinger står oppført under "Advanced settings" (avanserte innstillinger) eller noe lignende.

 4. Velg DVD-stasjonen eller USB-flashstasjonen som første oppstartsenhet. (Det er mulig at USB-flashstasjonen står oppført under "Removable devices" (flyttbare enheter) eller noe lignende.

 5. Lagre innstillingsendringene og avslutt BIOS.

 6. Start datamaskinen på nytt og start Windows 7 fra installasjonsplaten eller USB-flashstasjonen, slik det er beskrevet tidligere.