Direkteavspille medier på enheter og datamaskiner ved hjelp av Windows Media Player

Hvis du har et hjemmenettverk, kan du bruke Windows Media Player til å direkteavspille medier på datamaskiner og medieenheter i hjemmet ditt. Hvis du for eksempel har en digital mediemottaker på et nettverk som er tilkoblet hjemmestereoanlegget, kan du bruke Windows Media Player til å direkteavspille musikk, bilder og videoer fra datamaskinen til stereoanlegget. Dette gjør det mulig å bruke innholdet i Player-biblioteket eksternt fra hvor som helst i hjemmet, selv fra rom som ikke har en datamaskin.

Følgende prosedyre forklarer hvordan du kommer i gang. Hvis du vil ha en oversikt over direkteavspilling av medier, inkludert informasjon om krav til enhet og nettverk, se Komme i gang med direkteavspilling av medier.

Vis alle

Slik kobler du til en enhet eller annen datamaskin til nettverket

Før du kan bruke direkteavspilling av medier, må du koble til de digitale medieenhetene eller andre datamaskiner på hjemmenettverket. Gjør følgende:

 1. Koble en Ethernet-kabel fra enheten eller en annen datamaskin til det kabelbaserte nettverket, eller konfigurer enheten eller datamaskinen for å bli med i det trådløse nettverket.

  Hvis du trenger hjelp med å koble til en enhet på nettverket, kan du se dokumentasjonen som fulgte med enheten eller datamaskinen.

 2. Hvis du kobler til en enhet, må du slå den på, og deretter følger du instruksjonene som vises på skjermen til enheten. Hvis du kobler til en annen datamaskin, må du slå den på.

  Hvis du vil ha mer informasjon om å legge til en enhet eller datamaskin på et nettverk, se Legge til en enhet eller datamaskin på et nettverk.

Slik aktiverer du direkteavspilling av hjemmemedier

Hvis mediedeling ikke allerede er aktivert, gjør du følgende:

 1. Klikk Start-knappenBilde av Start-knappen, klikk Alle programmer, og klikk deretter Windows Media Player.
  Hvis spilleren er åpen, og du er i avspillingsmodus, klikker du Bytt til bibliotekBilde av knappen Bytt til bibliotek øverst til høyre i spilleren.
 2. Klikk Strøm, og klikk deretter Slå på direkteavspilling av hjemmemedier.

  Slå på direkteavspilling av hjemmemedier vil ikke være tilgjengelig på Strøm-menyen hvis direkteavspilling allerede er aktivert.

 3. På siden Alternativer for direkteavspilling av medier klikker du Aktiver direkteavspilling. Administratortillatelse kreves Hvis du blir bedt om å oppgi et administratorpassord eller en bekreftelse, skriver du inn passordet eller gir bekreftelse.

 4. Klikk OK.

Obs!

 • Hvis datamaskinen er på et offentlig nettverk, vil du bli bedt om å endre nettverksplasseringen før du kan direkteavspille medier. Hvis du vil ha mer informasjon om nettverksplasseringer, se Velge en nettverksplassering.

 • Hvis du har konfigurert en hjemmegruppe, kan du bli bedt om å dele mediebibliotekene med hjemmegruppen før du kan direkteavspille medier. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du deler biblioteker med en hjemmegruppe, se Dele biblioteker med hjemmegruppen din.

Slik konfigurerer du grunnleggende innstillinger for direkteavspilling

Når du har aktivert direkteavspilling av medier, vil Windows Media Player automatisk finne datamaskiner og enheter på nettverket som kan motta direkteavspillinger av medier. Du kan direkteavspille medier på alle datamaskiner og enheter på nettverket, eller tillate tilgang til mediene fra gang til gang. Hvis du vil velge hvilke enheter som skal motta direkteavspillinger av medier, gjør du følgende:

 1. Klikk Start-knappenBilde av Start-knappen, klikk Alle programmer, og klikk deretter Windows Media Player.
  Hvis spilleren er åpen og du er i avspillingsmodus, klikker du Bytt til bibliotekBilde av knappen Bytt til bibliotek øverst til høyre i spilleren.
 2. Klikk kategorien Direkteavspilling, og klikk deretter Flere alternativer for direkteavspilling.

  Bilde av Strøm-menyen
  Strøm-meny

  Flere alternativer for direkteavspilling vises ikke på Strøm-menyen før du har aktivert direkteavspilling av hjemmemedier.

 3. Gjør ett av følgende i kategorien Alternativer for direkteavspilling av medier:

  • Hvis du vil direkteavspille medier på alle datamaskiner og enheter på nettverket, klikker du Tillat alle.

  • Hvis du ikke vil direkteavspille medier på alle datamaskiner og enheter på nettverket, klikker du Blokker alle.

  • Hvis du vil direkteavspille medier på noen datamaskiner og enheter, klikker du Tillatt eller Blokkert på menyen ved siden av hvert element i listen over datamaskiner og enheter.

 4. Klikk OK.

  Hvis du vil ha mer informasjon om innstillinger for direkteavspilling, se Endre innstillinger for direkteavspilling av medier i Windows Media Player.

Slik mottar du en mediedirekteavspilling fra en annen datamaskin eller enhet på nettverket

Du kan bruke Windows Media Player for å motta en mediedirekteavspilling fra en annen datamaskin eller medieenhet på nettverket, slik at du kan spille den av på datamaskinen din. Hvis du vil gjøre dette, følger du denne fremgangsmåten:

 1. Klikk Start-knappenBilde av Start-knappen, klikk Alle programmer, og klikk deretter Windows Media Player.
  Hvis spilleren er åpen og du er i avspillingsmodus, klikker du Bytt til bibliotekBilde av knappen Bytt til bibliotek øverst til høyre i spilleren.
 2. Klikk et Player-bibliotek på en annen datamaskin på nettverket under Andre biblioteker i navigasjonsruten.

  Hvis du ikke ser Andre biblioteker i navigasjonsruten, gjør du følgende:

  1. Klikk Organiser, og klikk deretter Tilpass navigasjonsrute.

  2. Øverst i dialogboksen Tilpass navigasjonsrute klikker du navnet på biblioteket i rullegardinlisten, og deretter klikker du Andre biblioteker.

  3. Merk av for Vis andre biblioteker, og klikk deretter OK.

 3. Finn et element du vil spille av i detaljruten, og dobbeltklikk det.

Slik direkteavspiller du medier til andre datamaskiner eller enheter ved hjelp av Spill til:

Du kan bruke Windows Media Player til å direkteavspille medier på, eller spille til, en annen datamaskin eller medieenhet på nettverket.

Bilde av Spill til-dialogboksen
Spill til-dialogboksen

Hvis du for eksempel har en digital mediemottaker koblet til hjemmenettverket, vil Windows automatisk oppdage den og la deg spille av musikk på den ved hjelp av Windows Media Player. Gjør følgende for å spille av på en annen datamaskin eller enhet:

 1. Klikk Start-knappenBilde av Start-knappen, klikk Alle programmer, og klikk deretter Windows Media Player.
  Hvis spilleren er åpen og du er i avspillingsmodus, klikker du Bytt til bibliotekBilde av knappen Bytt til bibliotek øverst til høyre i spilleren.
 2. Hvis listeruten er lukket, eller hvis kategoriene Brenn eller Synkroniser vises, klikker du kategorien Spill av.

 3. Finn elementene du vil spille av i Player-biblioteket, og dra deretter elementene fra detaljruten til listeruten.

 4. Klikk Spill tilBilde av Spill til-knappen øverst i listeruten, og klikk enheten på nettverket som skal motta mediene.
 5. I dialogboksen Spill til bruker du avspillingskontrollene til å spille av, stanse midlertidig eller stoppe direkteavspilling av medier, og til å gå videre til neste eller forrige element i listen.

  Hvis du vil ha mer informasjon om avspillingskategorien, listeruten og avspillingskontrollene, se Komme i gang med Windows Media Player. Hvis du vil ha mer informasjon om Spill til, se Bruke Spill til-funksjonen for å streame media.

Obs!

 • Når du direkteavspiller musikk til en digital mediemottaker, kan det hende du ikke kan bytte spor ved å bruke kontrollene på selve enheten eller fjernkontrollen som fulgte med enheten.