Synkronisere TV-programmer til en enhet i Windows Media Center

I Windows er det vanligvis enklest å bruke Windows Media Player for å synkronisere innspilte TV-programmer og andre mediefiler til en bærbar mediespiller, men du kan også bruke Windows Media Center.

Synkroniseringsalternativer i Media Center
Alternativer for å synkronisere mediefiler til en enhet i Media Center

Det finnes mange forskjellige enheter som er kompatible med Media Center, inkludert mange MP3-spillere, lagringskort, USB-flash-enheter og til og med enkelte mobiltelefoner. Se nettstedet til produsenten eller dokumentasjonen som fulgte med enheten, for å se om enheten er kompatibel.

Enkelte enheter krever proprietær programvare for å synkronisere mediefiler og kan derfor ikke synkroniseres ved hjelp av Media Center.

Slik synkroniserer du mediefiler til en enhet

  1. Klikk Start-knappenStartknappen, klikk Alle programmer, og klikk deretter Windows Media Center.
  2. Koble enheten til datamaskinen din. Hvis du bruker en bærbar enhet, slår du den på.

  3. Gå til Oppgaver på startskjermen til Windows Media Center, og klikk deretter Synkroniser.

    Du ser en liste over prioriteter som avgjør hvilke mediefiler som synkroniseres til enheten, og i hvilken rekkefølge de synkroniseres. Hver gang du synkroniserer, fjernes filer med lavere prioritet fra enheten for å gi plass til filer med høyere prioritet. Du kan flytte en prioritet opp eller ned i listen ved å klikke Opp-pilen Opp-pilen eller Ned-pilen Ned-pilen, eller du kan fjerne en prioritet ved å klikke Slett-knappen Ned-pilen.
  4. Klikk Start synkronisering for å kopiere mediefilene til enheten.

Merknader