Midlertidig forhåndsvisning av skrivebordet ved hjelp av Kikk

Du kan få en midlertidig forhåndsvisning av skrivebordet ved hjelp av Kikk. Dette kan være nyttig for å raskt kunne se miniprogrammer og mapper, eller når du ikke vil minimere alle åpne vinduer for deretter å gjenopprette dem.

Se denne videoen for å lære hvordan du forhåndsviser skrivebordet ved hjelp av Kikk (1.08)

Hurtig forhåndsvisning av skrivebordet

  1. Pek på knappen Vis skrivebord på enden av oppgavelinjen. De åpne vinduene tones bort, og skrivebordet vises.

  2. Hvis du vil vise vinduene igjen, flytter du pekeren bort fra knappen Vis skrivebord.

Tips!

  • Trykk Windows-logotasten Bilde av Windows-logotasten + mellomromstasten for å forhåndsvise skrivebordet midlertidig. Hvis du vil gjenopprette skrivebordet, slipper du Windows-logotasten Bilde av Windows-logotasten + mellomromstasten.
  • Hvis du vil minimere åpne vinduer slik at de forblir minimerte, klikker du knappen Vis skrivebord, eller trykker Windows-logotasten Bilde av Windows-logotasten + D. Hvis du vil gjenopprette de åpne vinduene, klikker du knappen Vis skrivebord en gang til, eller trykker Windows-logotasten Bilde av Windows-logotasten + D en gang til.

Deaktivere forhåndsvisninger av skrivebordet

Hvis du ikke vil at skrivebordet skal tone når du peker til knappen Vis skrivebord, kan du deaktivere denne funksjonen i kikking.

  1. Åpne Egenskaper for Oppgavelinje og Start-meny ved å klikke StartBilde av startknappen, klikke Kontrollpanel, klikke Utseende og personalisering og deretter klikke Oppgavelinje og Start-meny.

  2. Under Forhåndsvis skrivebordet med Aero-kikking fjerner du valget Bruk Aero-kikking for å forhåndsvise skrivebordet, og klikker deretter OK.

Tips!