Tips for å løse konfigureringsproblemer med Windows Media Center Extender-enheter

Med Windows 7 kan du konfigurere en enhet som heter Windows Media Center Extender for å direkteavspille mediefiler via et nettverk til et annet rom. Hvis du vil ha mer informasjon, se Still inn en Windows Media Center Extender og Windows Media Center Extender-enheter: Vanlige spørsmål.

Windows må være aktivert før du kan konfigurere en Extender-enhet. Hvis du vil ha mer informasjon, se Aktivere Windows 7 på denne datamaskinen.

Hvis du får opp en feilmelding mens du konfigurerer Extender-enheten, kan det skyldes at enheten blokkeres av en brannmur, eller at den ikke gjenkjennes på nettverket. Bruk følgende informasjon til å finne ut hvorfor du får opp en feilmelding, og hvordan du kan løse problemet.

Hvilken feilmelding får du opp under Extender-konfigureringen?

Her er noen feilmeldinger du kan få opp i Media Center hvis du har problemer med å konfigurere en Extender-enhet, og tilhørende løsninger.

Feil: "Finner ikke Extender-enhet"

Dette betyr vanligvis at en brannmur på datamaskinen blokkerer Extender-enheten. Hvis du har installert mer enn én brannmur, kan du se om feilmeldingen spesifiserer hvilken av dem som blokkerer Extender-enheten. Du kan også lese avsnittet Finne ut hvilke brannmurer som er installert på datamaskinen senere i denne artikkelen.

Deretter prøver du følgende:

 1. Åpne brannmuren på datamaskinen. Åpne følgende unntak i innstillingene for brannmuren:

  Program
  Tjeneste
  Lokal port
  Ekstern port
  Retning
  Nettverk
  Nødvendig for

  svchost.exe

  ssdpsrv

  UDP 1900

  Tilfeldig

  Innkommende

  Lokalt delnettverk

  Enhetssøk

 2. Åpne Media Center og prøv å konfigurere Extender-enheten på nytt.

Hvis Extender-enheten fremdeles blokkeres, kan du prøve å åpne de andre unntakene under Konfigurere en brannmur så den fungerer med Extender-enheten senere i denne artikkelen.

Feil: "Finner ikke Extender-enhet"

Dette betyr vanligvis at Extender-enheten ikke kan finnes på samme nettverk som datamaskinen, eller at brannmuren på datamaskinen blokkerer UPnP-kommunikasjon Prøv følgende:

 1. Kontroller at Extender-enheten og datamaskinen er på samme delnett. Du kan finne ut hvordan du gjør dette i avsnittet Kontrollere at Extender-enheten og datamaskinen er på samme delnett senere i denne artikkelen.

 2. Åpne Media Center og prøv å konfigurere Extender-enheten på nytt.

Hvis du fremdeles får opp feilmeldingen, kan det skyldes at en brannmur blokkerer Extender-enheten. Hvis du har installert mer enn én brannmur, kan du se om feilmeldingen spesifiserer hvilken av dem som blokkerer Extender-enheten. Du kan også lese avsnittet Finne ut hvilke brannmurer som er installert på datamaskinen senere i denne artikkelen.

Deretter prøver du følgende:

 1. Åpne brannmuren på datamaskinen. Åpne følgende unntak i innstillingene for brannmuren:

  Program
  Tjeneste
  Lokal port
  Ekstern port
  Retning
  Nettverk
  Nødvendig for

  svchost.exe

  ssdpsrv

  UDP 1900

  Tilfeldig

  Innkommende

  Lokalt delnettverk

  Enhetssøk

 2. Åpne Media Center og prøv å konfigurere Extender-enheten på nytt.

Hvis du fremdeles får opp feilmeldingen, kan det hende du må endre ruterinnstillingene. Se avsnittet Aktivere multikast- og UPnP-teknologi på nettverksruteren senere i denne artikkelen.

Hvis Extender-enheten fremdeles blokkeres etter at du har endret ruterinnstillingene, kan du prøve å åpne de andre unntakene under Konfigurere en brannmur så den fungerer med Extender-enheten senere i denne artikkelen.

Feil: "Kan ikke konfigurere Extender-enhet"

Dette betyr vanligvis at nettverksruteren (eller en annen nettverksenhet) blokkerer Extender-enheten, så du må endre innstillingene for å aktivere multikast- og UPnP-teknologi. Se avsnittet Aktivere multikast- og UPnP-teknologi på nettverksruteren senere i denne artikkelen.

Feil: "Finner ikke Extender-enhet"

Dette betyr vanligvis at Extender-enheten ikke er oppdaget på samme nettverk som datamaskinen, eller at ruteren (eller en annen nettverksenhet) blokkerer Extender-enheten. Prøv følgende:

 1. Kontroller at Extender-enheten og datamaskinen er på samme delnett. Du kan finne ut hvordan du gjør dette i avsnittet Kontrollere at Extender-enheten og datamaskinen er på samme delnett senere i denne artikkelen.

 2. Åpne Media Center og prøv å konfigurere Extender-enheten på nytt.

Hvis du fremdeles får opp feilmeldingen, kan det hende du må endre ruterinnstillingene. Se avsnittet Aktivere multikast- og UPnP-teknologi på nettverksruteren senere i denne artikkelen.

Feil: "Tilkobling for Extender-enhet er blokkert"

Dette betyr vanligvis at Extender-enheten ikke kan kommunisere med datamaskinen via Tilkobling til eksternt skrivebord, fordi en brannmur blokkerer Remote Desktop Protocol (RDP). Du kan få opp denne feilmeldingen selv om du alt har lykkes med å konfigurere Extender-enheten. Hvis du har installert mer enn én brannmur, kan du se om feilmeldingen spesifiserer hvilken av dem som blokkerer Extender-enheten. Du kan også lese avsnittet Finne ut hvilke brannmurer som er installert på datamaskinen senere i denne artikkelen.

Deretter prøver du følgende:

 1. Åpne brannmuren på datamaskinen. Åpne følgende unntak i innstillingene for brannmuren:

  Program
  Tjeneste
  Lokal port
  Ekstern port
  Retning
  Nettverk
  Nødvendig for

  svchost.exe

  termservice

  TCP 3390

  Tilfeldig

  Innkommende

  Lokalt delnettverk

  Tilkobling til eksternt skrivebord

 2. Åpne Media Center og prøv å konfigurere Extender-enheten på nytt.

Feil: "Tilkobling for Extender-enhet mislyktes"

Dette betyr vanligvis at Extender-enheten ikke kan kommunisere med datamaskinen via Tilkobling til eksternt skrivebord, fordi nettverkets båndbredde er for lav og tilkoblingen stadig får tidsavbrudd. Du kan få opp denne feilmeldingen selv om du alt har lykkes med å konfigurere Extender-enheten. Prøv følgende:

 1. Hvis du bruker et trådløst nettverk, kan du prøve å koble til minst ett segment av nettverket med en Ethernet-kabel. Du kan for eksempel koble datamaskinen eller Extender-enheten direkte til ruteren, i stedet for å bruke en trådløs tilkobling. (Vi anbefaler at du kobler både Extender-enheten og datamaskinen til hjemmenettverket med Ethernet-kabler, da dette gir best ytelse.)

 2. Hvis du bruker en 802.11b eller 802.11g trådløs nettverksruter, er det ikke sikkert du har høy nok båndbredde til å støtte en Extender-enhet. Vi anbefaler da at du oppgraderer til et 802.11n-hjemmenettverk.

Hvis du fremdeles får opp denne feilmeldingen, kan det bety at en brannmur blokkerer Extender-enheten. Hvis du har installert mer enn én brannmur, kan du se om feilmeldingen spesifiserer hvilken av dem som blokkerer Extender-enheten. Du kan også lese avsnittet Finne ut hvilke brannmurer som er installert på datamaskinen senere i denne artikkelen.

Deretter prøver du følgende:

 1. Åpne brannmuren på datamaskinen. Åpne følgende unntak i innstillingene for brannmuren:

  Program
  Tjeneste
  Lokal port
  Ekstern port
  Retning
  Nettverk
  Nødvendig for

  svchost.exe

  termservice

  TCP 3390

  Tilfeldig

  Innkommende

  Lokalt delnettverk

  Tilkobling til eksternt skrivebord

 2. Åpne Media Center og prøv å konfigurere Extender-enheten på nytt.

Hvis Extender-enheten fremdeles blokkeres, kan du prøve å åpne de andre unntakene under Konfigurere en brannmur så den fungerer med Extender-enheten senere i denne artikkelen.

Finne ut hvilke brannmurer som er installert på datamaskinen

De fleste brannmurer (inkludert Windows-brannmuren) konfigureres automatisk når Extender-enheten konfigureres. Hvis du tror at det er en brannmur som blokkerer Extender-enheten, er det sannsynligvis en mindre kjent brannmur. Her får du vite hvordan du finner ut hvilke brannmurer som er installert på datamaskinen.

 1. Åpne Handlingssenter ved å klikke StartBilde av startknappen, klikke Kontrollpanel og deretter klikke Kontroller datamaskinens status under System og sikkerhet.

 2. Klikk Sikkerhet for å utvide Sikkerhet-delen. Under Nettverksbrannmur kan du se brannmuren eller brannmurene som er installert på datamaskinen.

Konfigurere en brannmur så den fungerer med Extender-enheten

Det kan hende du må konfigurere brannmuren på to måter, avhengig av hvilken type du bruker:

 • Konfigurer brannmuren slik at Extender-enheten får tilgang til portene

 • Konfigurer porten eller porene slik at Extender-enheten kan kommunisere med datamaskinen

Under konfigureringen kan det hende du også trenger å vite hvilket nettverk programmet eller porten trenger for å fungere. Hvis du ser i brannmurprogrammet, betyr Lokalt delnettverk at programmet eller porten brukes i et hjemmenettverk. Internett vil si at programmet kommuniserer med andre datamaskiner via Internett.

Stegene for å konfigurere en brannmur varierer avhengig av hvilken brannmur du bruker. Hvis du vil vite hvordan du endrer innstillingene manuelt, kan du se i informasjonen som fulgte med brannmuren. Følgende tabell viser informasjonen du trenger for å få enkelte brannmurer til å fungere med Extender-enheter.

Brannmurunntak som kreves av Media Center Extender-enheter

Program
Tjeneste
Lokal port
Ekstern port
Retning
Nettverk
Nødvendig for

svchost.exe

ssdpsrv

UDP 1900

Tilfeldig

Inngående, utgående

Lokalt delnettverk

Enhetssøk

svchost.exe

termservice

TCP 3390

Tilfeldig

Innkommende

Lokalt delnettverk

Tilkobling til eksternt skrivebord

svchost.exe

Qwave

TCP 2177

Tilfeldig

Inngående, utgående

Lokalt delnettverk

Konfigurasjonsverktøyet for nettverksytelse

svchost.exe

Qwave

UDP 2177

Tilfeldig

Inngående, utgående

Lokalt delnettverk

Qwave-diagnose

svchost.exe

mcx2svc

Tilfeldig

Tilfeldig

Utgående

Lokalt delnettverk

Sende Extender-avbilding til Xbox 360

system

TCP 10244

Tilfeldig

Inngående, utgående

Lokalt delnettverk

HTTP-streaming

system

TCP 2869

Tilfeldig

Inngående, utgående

Lokalt delnettverk

Spill til

ehshell.exe

TCP 554, 8554-8558

Tilfeldig

Inngående, utgående

Lokalt delnettverk

RTSP

ehshell.exe

UDP 5004, 5005, 50004-50013

Tilfeldig

Inngående, utgående

Lokalt delnettverk

RTP/RTCP (AV-direkteavspilling)

ehshell.exe

UDP 7777-7781

Tilfeldig

Inngående, utgående

Lokalt delnettverk

WMDRM-ND-registrering

ehshell.exe

Tilfeldig

Tilfeldig

Utgående

Lokalt delnettverk

Spill til

mcrmgr.exe

Tilfeldig

Tilfeldig

Utgående

Internett

Bekreftelse av enhetssertifikater

mcx2prov.exe

Tilfeldig

Tilfeldig

Utgående

Internett

Last ned CRL fra Microsoft

Aktivere multikast- og UPnP-teknologi på nettverksruteren

Enkelte rutere kan være konfigurert slik at de blokkerer porter for UPnP-teknologi og multikast-nettverkstrafikk. Du må konfigurere ruteren slik at den tillater trafikk via disse portene, slik at Extender-enheten og datamaskinen kan samarbeide.

Fremgangsmåten for å endre ruterinnstillingene avhenger av rutertypen. Ruterens administreringsside er vanligvis tilgjengelig via en webleser, og derfra kan du aktivere UPnP-teknologi og multikast-nettverkstrafikk. Se informasjonen som fulgte med ruteren for mer informasjon.

Kontrollere at Extender-enheten og datamaskinen er på samme delnett

Extender-enheten og datamaskinen må være på samme delnett for å fungere. Hvis du vil vite mer om hvordan du konfigurerer delnett, se Konfigurere flere gatewayer på et nettverk.

Slik kontrollerer du om Extender-enheten og datamaskinen er på samme delnett

 1. Slå på Extender-enheten, og skriv ned den åttesifrede konfigureringskoden på skjermen. (Hvis du vil ha mer informasjon, se Still inn en Windows Media Center Extender.)

 2. Klikk Start-knappen Bilde av Start-knappen på datamaskinen, klikk Alle programmer, og klikk deretter Windows Media Center.
 3. Rull ned til Oppgaver, klikk Innstillinger, klikk Extender-enhet og gjør ett av følgende:

  • Hvis du ikke ser Extender-enheten du bruker, på denne skjermen, og du har flere rutere, kan du prøve å koble datamaskinen og Extender-enheten til samme ruter.

  • Hvis du ser et ikon som representerer Extender-enheten, kontrollerer du at 5., 6. og 7. siffer i konfigureringsnøkkelen (som vises under Extender-ikonet), tilsvarer 5., 6. og 7. siffer fra trinn 1.

   • Hvis sifrene stemmer overens, klikker du Extender-ikonet, og deretter Konfigurer for å prøve å konfigurere den på nytt.

   • Hvis sifrene ikke stemmer overens, kan det hende flere Extender-enheter av samme type er koblet til nettverket. Slå av eventuelle andre Extender-enheter, og prøv å konfigurere Extender-enheten på nytt.