Aktivere høy kontrast i Windows Media Center

Fargeoppsettet for høy kontrast i Windows Media Center er utviklet for personer med nedsatt syn. Du kan aktivere høy kontrast for å gjøre teksten lettere å lese.

Media Center har tre innstillinger for fargeoppsett:

  • Windows Media Center-standard: Standard fargeoppsett for hvit tekst på blå bakgrunn.

  • Høykontrast-hvitt: Svart tekst på hvit bakgrunn. Dette er beregnet på personer med nedsatt syn.

  • Høykontrast-svart: Hvit tekst på svart bakgrunn. Dette er beregnet på personer med nedsatt syn.

Slik aktiverer du høy kontrast:

  1. I oppstartsskjermbildet for Windows Media Center går du til Oppgaver, klikker Innstillinger, klikker Generelt og klikker deretter Visuelle effekter og lydeffekter.

  2. Klikk Høykontrast-hvit eller Høykontrast-svart under Fargevalg, og klikk deretter Lagre.

Obs!

  • Høy kontrast er tilgjengelig i Media Center når datamaskinen er koblet til de fleste skjermer. Det er imidlertid ikke tilgjengelig når datamaskinen er koblet til en analog TV, eller når du bruker en Media Center Extender.

  • Hvis du vil ha informasjon om hvordan du bruker Forstørrelsesprogram eller Skjermleser i Media Center, kan du se Bruke funksjonen Hjelpemiddel i Windows Media Center.