Bruke Hjelpemiddel-funksjoner i Windows Media Center

Windows Media Center er kompatibel med følgende tilgjengelighetsfunksjoner i Windows: Skjermleser, Forstørrelsesprogram og DVS (Descriptive Video Service). Du kan bruke Skjermleser til å konvertere tekst til tale, angi forstørrelsesprogrammet til å forbedre skjermvisningen og aktivere DVS for TVen.

Hvis du vil ha informasjon om høy kontrast i Media Center, kan du se Aktivere høy kontrast i Windows Media Center. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du slår på teksting, kan du se Vise teksting for hørselshemmede eller undertekster i Windows Media Center.

Bruke Skjermleser

Skjermleser er et tekst-til-tale-program for brukere som er blinde eller har nedsatt syn.

Media Center har grunnleggende navigasjonsstøtte for Skjermleser. Når Skjermleser er åpnet, leser den teksten høyt på skjermen (for eksempel knappealternativer eller skrevet tekst) mens du navigerer gjennom Media Center. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du bruker Skjermleser, kan du se Høre tekst lest høyt med Skjermleser.

Bruke Forstørrelsesprogram

Forstørrelsesprogram gjør det enklere å se objekter og tekst på skjermen, som er nyttig for personer som har nedsatt syn. Forstørrelsesprogrammet oppretter et eget vindu som viser en forstørret del av skjermen.

Media Center støtter Forstørrelsesprogram og andre skjermforstørrelsesprogrammer.

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du bruker Forstørrelsesprogram, kan du se Få elementer på skjermen til å se større ut (Forstørrelsesprogram).

Obs!

  • Forstørrelsesprogram vises ikke riktig hvis Media Center er i fullskjermmodus. Hvis du vil avslutte fullskjermmodus i Media Center, klikker du GjenopprettingsknappenBilde av gjenopprettingsknappen øverst i høyre hjørne.
  • Hvis du vil slå av Forstørrelsesprogram, klikker du forstørrelsesglassikonet for å åpne forstørrelsesprogramkontrollene, og deretter klikker du LukkBilde av lukkeknappen.

Aktivere DVS (Descriptive Video Services)

DVS gir mer informasjon om bilder på skjermen. DVS er ikke tilgjengelig i alle områder. Kontakt leverandøren av TV-tjenester for å høre om DVS er tilgjengelig i ditt område.

Slik aktiverer du DVS:

  1. I oppstartsskjermbildet for Windows Media Center går du til Oppgaver, klikker Innstillinger, klikker TV, og deretter klikker du Lyd.

  2. Under Analog TV-lyd klikker du plusstegnet (+) for å endre valget til Sekundær lyd (SAP), og deretter klikker du Lagre.

    Obs!

    • SAP-kanalen (Second Audio Program) kan inneholde et ekstra lydspor med kommentatorstemme, DVS eller fremmedspråklig oversettelse.