Du kan bruke Kalkulator til å utføre enkle beregninger, for eksempel addisjon, subtraksjon, multiplikasjon og divisjon. Kalkulator inneholder også avanserte funksjoner for en programmeringskalkulator, en vitenskapelig og en statistisk kalkulator.

Du kan utføre beregninger ved å klikke knappene på kalkulatoren eller skrive inn beregninger fra tastaturet. Du kan også skrive inn tall og operatorer fra det numeriske tastaturet ved å trykke NUM LOCK. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker tastaturet med Kalkulator, se Tastesnarveier.

Bilde av Kalkulator-vinduet
Kalkulator-vindu
 1. Åpne Kalkulator ved å klikke StartBilde av startknappen. Skriv Kalkulator i søkeboksen, og klikk deretter Kalkulator i resultatlisten.

 2. Klikk Vis-menyen, og klikk deretter modusen du vil ha.

  Når du bytter modus, fjernes gjeldende beregning. Beregningslogg og tall som lagres ved hjelp av minnetastene, beholdes.

 3. Klikk kalkulatortastene for å utføre beregningen du ønsker.

Vis alle

Bruke vitenskapelig modus

 1. Klikk Vis-menyen, og klikk deretter Vitenskapelig.

 2. Klikk kalkulatortastene for å utføre beregningen du ønsker.

  Hvis du vil gå til inversfunksjoner, klikker du Inv-tasten.

Obs!

 • I vitenskapelig modus er Kalkulator nøyaktig til 32 signifikante sifre.

 • Kalkulator sjekker operatorpresedens ved beregning i vitenskapelig modus.

Bruke Programmerer-modus

 1. Klikk Vis-menyen, og klikk deretter Programmerer.

 2. Klikk kalkulatortastene for å utføre beregningen du ønsker.

Obs!  

 • I Programmerer-modus er Kalkulator nøyaktig opptil 64 biter, avhengig av ordstørrelsen du har valgt.

 • Kalkulator sjekker operatorpresedens ved beregning i Programmerer-modus.

 • Programmerer-modus er en modus for bare heltall. Desimaldeler forkastes.

Bruke Statistikk-modus

Når du bruker Statistikk-modus, kan du angi dataene du vil beregne statistikk for, og deretter utføre beregningene. Når du angir dataene, vises de i loggområdet, og antall verdier du har angitt, vises i beregningsområdet.

 1. Klikk Vis-menyen, og klikk så Statistikk.

 2. Skriv inn eller klikk den første verdien, og klikk deretter Legg til for å legge til dataene i datasettet.

 3. Klikk knappen for den statistiske beregningen du vil utføre:

  Knapp Virkning
  Knapp
  Bilde av Gjennomsnitt-knappen
  Virkning

  Gjennomsnitt av verdiene

  Knapp
  Bilde av Gjennomsnitt av kvadrater-knappen
  Virkning

  Gjennomsnitt av kvadratroten av verdiene

  Knapp
  Bilde av Sum-knappen
  Virkning

  Summen av verdiene

  Knapp
  Bilde av Sum av kvadrater-knappen
  Virkning

  Summen av kvadratroten av verdiene

  Knapp
  Bilde av Standardavvik-knappen
  Virkning

  Standardavvik

  Knapp
  Bilde av Standardavvik for populasjon-knappen
  Virkning

  Standardavvik for populasjon

Bruke beregningslogg

Beregningslogg holder rede på alle beregningene som Kalkulator utfører i en økt og som er tilgjengelig i Standard- og Viteskapelig-modusene. Du kan endre verdiene i beregningen i loggen. Når du redigerer beregningsloggen, vises resultatet i den valgte beregningen i resultatområdet.

 1. Klikk Vis-menyen, og klikk deretter Logg.

 2. Dobbeltklikk beregningen du vil redigere.

 3. Skriv inn de nye verdiene du vil beregne, og trykk deretter ENTER.

Obs!

 • Beregningsloggen holdes separat for Standard- og Vitenskapelig-modus. Loggen som vises, avhenger av modusen du bruker.

Konvertere verdier fra én målenhet til en annen

Du kan bruke Kalkulator til å utføre omregninger for forskjellige målenheter.

 1. Klikk Vis-menyen, og klikk deretter Enhetsomregning.

 2. Under Velg enhetstypen som du vil konvertere klikker du de tre listene for å velge enhetstypene du vil konvertere, og deretter angir du verdien du vil konvertere, i Fra-boksen.

Beregne datoer

Du kan bruke Kalkulator til å beregne forskjellen mellom to datoer eller for å addere eller subtrahere dager fra en angitt dato.

 1. Klikk Vis-menyen, og klikk deretter Datoberegning.

 2. Under Velg ønsket datoberegning klikker du listen og velger beregningstypen du vil utføre.

 3. Skriv inn informasjonen, og klikk deretter Beregn.

Beregne drivstofforbruk, leieavtale eller betaling av lån

Du kan bruke arbeidsarkene for drivstofforbruk, leasing av kjøretøy og boliglån i Kalkulator for å beregne drivstofforbruket, betaling for leasing og betaling av lån.

 1. Klikk Vis-menyen, pek på Regneark, og klikk deretter regnearket for beregningen du ønsker.

 2. Under Velg verdien du vil beregne klikker du variabelen du vil beregne.

 3. Skriv inn de kjente verdiene i tekstboksene, og klikk deretter Beregn.