Bruke berøringsbevegelser

Har du datamaskin med berøringsskjerm, synes du kanskje det er enklere å bruke bevegelser (håndbevegelser du gjør med én eller to fingrer) enn mus, penn eller tastatur.

Bruke flikk til å utføre oppgaver

Du trenger ikke tappe eller klikke et menyelement eller en knapp på verktøylinjen for å utføre vanlige oppgaver, for eksempel kopiering, innliming, angring og sletting. I stedet kan du bruke en flikk med fingeren. En flikk oppover beveger for eksempel siden ned, og en flikk nedover beveger den opp. Det finnes to kategorier flikk: flikk for navigasjon og flikk for redigering. For å lære hvordan du bruker penneflikk, se Øve på å bruke flikker.

Du kan tilpasse flikk til å utføre oppgaver som gjøres ofte. For å finne ut hvordan, se Tilpasse flikker.

Trykk og hold nede

Trykk og hold nede gjør det samme som når du høyreklikker et element. Vil du utføre handlingen, berører du skjermen der du vil høyreklikke, holder nede til det vises en hel sirkel, og deretter løfter du opp fingeren. Hurtigmenyen vises når du har løftet opp fingeren.

Windows Berøringsbevegelser

Hvis berøringsskjermen kan gjenkjenne minst to berøringspunkt, så kan du bruke berøringsbevegelser i Windows. Vil du vite om berøringsskjermen støtter mer enn ett berøringspunkt, kan du se i dokumentasjonen som fulgte med den bærbare datamaskinen eller berøringsskjermen.

Hvis du vil se en video, se Bilde av en Spill av-knappVideo: Using Windows Touch.

Tips!

  • Har du tavle-PC eller berøringsskjerm, kan du også se hvor mange berøringspunkt som finnes, på datamaskinen under System i Kontrollpanel.

    Åpne System ved å klikke StartBilde av startknappen, høyreklikke Datamaskin og deretter klikke Egenskaper.

Tabellen nedenfor beskriver berøringsbevegelser i Windows.

Bevegelse Slik gjør du Beskrivelse
Bevegelse

Panorering

Slik gjør du

Berør og dra siden med én eller to fingrer.

Beskrivelse

Bruk panorering til å vise en annen del av en side som har rullefelt. Du kan for eksempel panorere for å se deler av et langt dokument eller regneark som ikke vises i vinduet. Når du panorerer med én finger, beveges siden når du drar fingeren loddrett, mens tekst på siden blir merket når du drar fingeren vannrett.

Bevegelse

Zoom

Slik gjør du

Vil du zoome ut, berører du to punkt på elementet, og deretter beveger du fingrene mot hverandre, som om du klemmer dem sammen. Vil du zoome inn, berører du to punkt på elementet, og deretter beveger du fingrene fra hverandre, som om du strekker dem ut.

Beskrivelse

Bruk zoom til å gjøre et element på skjermen større eller mindre. Når du zoomer inn på bilder, vises et mindre område mer detaljert, mens det vises et større område når du zoomer ut.

Bevegelse

Rotasjon

Slik gjør du

Berør to punkt på elementet, og beveg deretter elementet i den retningen du vil rotere det.

Beskrivelse

Bruk rotasjon til å bevege et bilde eller et annet element på skjermen i en sirkulær retning (med eller mot klokken).

Bevegelse

Trykk og tapp

Slik gjør du

Trykk elementet med én finger, og tapp deretter raskt med en annen finger samtidig som du trykker elementet med den første fingeren.

Beskrivelse

Bruk trykk og tapp til å få tilgang til hurtigmenyen. Trykk og tapp gjør det samme som når du trykker og holder nede eller høyreklikker et element.