Vis, stans eller avbryt utskrift

Når utskriften av dokumentet eller bildet har startet, kan du stanse utskriftsjobben midlertidig eller avbryte den i utskriftskøen.

Utskriftskøen viser hva som skrives ut eller venter på å skrives ut. Her vises også nyttig informasjon, som for eksempel jobbstatus, hvem som skriver ut hva, og hvor mange sider som fortsatt skal skrives ut.

Se denne videoen for å lære hvordan du stanser utskriften midlertidig eller avbryter den (1.33)
Se denne videoen for å lære hvordan du avbryter all utskrift (1.46)

Se hva som skrives ut

Du kan se hva som skrives ut, eller som venter på å skrives ut, i utskriftskøen. Dokumenter som er oppført først, skrives først ut.

 1. Åpne Enheter og skrivere ved å klikke StartBilde av startknappen og deretter klikke Enheter og skrivere på Start-menyen.

 2. Velg skriverikonet, og klikk deretter Se hva som skrives ut på kommandolinjen.

Tips!

 • Hvis du vil vise utskriftskøen raskt, dobbeltklikker du skriverikonet Bilde av skriverikonet i systemstatusfeltet i systemstatusfeltet.

Avbryte utskrift

Hvis du har skrevet ut noe ved uhell kan du avbryte selv om utskrift allerede har begynt.

Avbryte ett enkelt dokument

 1. Åpne Enheter og skrivere ved å klikke StartBilde av startknappen og deretter klikke Enheter og skrivere på Start-menyen.

 2. Velg skriverikonet, og klikk deretter Se hva som skrives ut på kommandolinjen.

 3. Høyreklikk dokumentet som står i kø for å bli skrevet ut, klikk Avbryt og klikk deretter Ja for å bekrefte.

Avbryte alle utskrifter

For å avbryte alle utskriftjobbene som står i kø for å bli skrevet ut må du ha tillatelse til å administrere dokumenter på skriveren.

 1. Åpne Enheter og skrivere ved å klikke StartBilde av startknappen og deretter klikke Enheter og skrivere på Start-menyen.

 2. Velg skriverikonet, og klikk deretter Se hva som skrives ut på kommandolinjen.

 3. Klikk Skriver-menyen, klikk Avbryt alle dokumenter og klikk deretter Ja for å bekrefte. Elementet som skrives ut, vil kanskje fullføres, men de resterende elementene avbrytes.

Obs!

 • For å vise skrivertillatelser, høyreklikk på skriveren du bruker, klikk Skriveregenskaper, deretter kategorien Sikkerhet og til slutt brukernavnet ditt. Hvis datamaskinen tilhører et domene, vil kanskje skrivertillatelsene være kontrollert av administratoren.

Stanse utskrift midlertidig

Du kan stanse midlertidig og fortsette en enkelt utskriftsjobb eller flere utskriftsjobber i køen.

Stanse midlertidig eller fortsette utskrift av ett enkelt dokument

 1. Åpne Enheter og skrivere ved å klikke StartBilde av startknappen og deretter klikke Enheter og skrivere på Start-menyen.

 2. Velg skriverikonet, og klikk deretter Se hva som skrives ut på kommandolinjen.

 3. Høyreklikk dokumentet som venter på å bli skrevet ut og klikk deretter Stans midlertidig eller Fortsett.

Stanse midlertidig eller fortsette alle utskriftsjobber

Hvis du vil stanse dokumentet til noen andre midlertidig, må du ha tillatelse.

 1. Åpne Enheter og skrivere ved å klikke StartBilde av startknappen og deretter klikke Enheter og skrivere på Start-menyen.

 2. Velg skriverikonet, og klikk deretter Se hva som skrives ut på kommandolinjen.

 3. Klikk Skriver-menyen, og klikk deretter Stans utskrift midlertidig. Når du vil fortsette, klikker du Stans utskrift midlertidig en gang til.

Obs!

 • For å vise skrivertillatelser, høyreklikk på skriveren du bruker, klikk Skriveregenskaper, deretter kategorien Sikkerhet og til slutt brukernavnet ditt. Hvis datamaskinen tilhører et domene, vil kanskje skrivertillatelsene være kontrollert av administratoren.

Starte utskrift på nytt

Hvis du plutselig finner ut at du skriver ut med feil farge eller på papir i feil størrelse, kan du starte på nytt.

 1. Åpne Enheter og skrivere ved å klikke StartBilde av startknappen og deretter klikke Enheter og skrivere på Start-menyen.

 2. Velg skriverikonet, og klikk deretter Se hva som skrives ut på kommandolinjen.

 3. Høyreklikk dokumentet du vil skrive ut på nytt, og klikk Start på nytt.

Endre rekkefølgen i utskriftskøen

Hvis du skriver ut flere elementer, kan du endre rekkefølgen de skrives ut i.

 1. Åpne Enheter og skrivere ved å klikke StartBilde av startknappen og deretter klikke Enheter og skrivere på Start-menyen.

 2. Åpne utskriftskøen ved å velge skriverikonet, og klikk deretter Se hva som skrives ut på kommandolinjen.

 3. Høyreklikk elementet du vil endre rekkefølgen til, og klikk deretter Egenskaper.

 4. Klikk Generelt-fanen, og flytt deretter Prioritet-fanen til venstre eller høyre for å endre utskriftsrekkefølgen og klikk OK. (Elementer med høyere prioritet skrives ut først.)