Se bilder og videoer i Windows Media Center

Med Windows Media Center kan du spille av hjemmevideoer og vise de digitale bildene på en rekke artige måter.

Bilde av alternativet bildebibliotek i Windows Media Center
Få tilgang til bildene dine i Windows Media Center

For å feilsøke problemer med bilder og videoer i Media Center, se Redigere bilder i Windows Media Center: Vanlige spørsmål og Spille videoer i Windows Media Center: Vanlige spørsmål.

Du får mest ut av Media Center ved hjelp av en kompatibel Media Center-fjernkontroll. Hvis du ikke har en Media Center-fjernkontroll, kan du bla til venstre eller høyre gjennom bilder og videoer ved å flytte musen til kanten på skjermen eller bruke de venstre og høyre pilknappene på tastaturet.

Vis alle

Slik finner og viser du et bilde:

Hvis du ikke finner et bestemt bilde, kan du prøve å endre måten Media Center grupperer bildene dine på.

 1. Klikk Start-knappenBilde av Start-knappen, klikk Alle programmer, og klikk deretter Windows Media Center.
 2. I oppstartsskjermbildet for Windows Media Center går du til Bilder + videoer og klikker deretter Bildebibliotek.

 3. Klikk Mapper for å sortere mappene og filene alfabetisk, klikk Dato for å sortere mapper og filer etter dato eller klikk Tagger for å sortere filer etter tagger som er brukt. (Hvis du vite mer om tagger og hvordan du bruker dem, kan du se Merke bilder slik at de er lettere å finne.)

 4. Klikk bildet du vil vise.

Slik kan du se viktige bilder og videoer fra en flyttbar enhet.

Dersom du har bilder og videoer og en flyttbar enhet, f.eks en USB flashdriver eller et digitalt kamera, kan du se bildene i Media Center eller importere dem direkte til datamaskinen.

 1. Klikk Start-knappenBilde av Start-knappen, klikk Alle programmer, og klikk deretter Windows Media Center.
 2. Hvis Media Center ikke er i fullskjermmodus, kan du klikke MaksimeringsknappenBilde av Maksimeringsknappen.
 3. Slik kobles en flyttbar enhet til datamaskinen din. (Kameraer og de fleste flyttbare enheter er vanligvis koblet til en USB-port.)

 4. Gjør ett av følgende i dialogboksen som dukker opp:

  • Klikk Importer bilder og videoer, og følg deretter instruksjonene for å kopiere bildene og videoene på enheten til mappen Mine bilder på datamaskinen. (For å se importerte videoer i Media Center, må du manuelt flytte dem til mappen Mine Videoer eller Felles videoer i Windows Utforsker. Hvis du vil ha mer informasjon, se Behandle videoene.)

  • Klikk Vis bilder eller Vis videoer for å få tilgang til bilder og videoer på enheten uten å kopiere dem over til datamaskinen.

Obs!

 • Dersom du lagrer media på enkelte typer flyttbare drivere (som f.eks eksterne USB-harddrivere), må du legge dem til manuelt for å kunne se dem i Media Center. For å finne ut hvordan, se Legge til mediefiler i Windows Media Center.

Slik oppretter du en lysbildefremvisning:

En lysbildefremvisning er en måte å vise en gruppe av bilder enkeltvis på full skjerm. Du kan opprette din egen lysbildefremvisning med bilder og musikk av eget valg, og deretter lagre den, slik at det er enkelt å få tilgang til dem senere.

 1. Klikk Start-knappenBilde av Start-knappen, klikk Alle programmer, og klikk deretter Windows Media Center.
 2. I oppstartsskjermbildet for Windows Media Center går du til Bilder + videoer og klikker deretter Bildebibliotek.

 3. Klikk Lysbildefremvisninger, klikk Opprett lysbildefremvisning og følg deretter instruksjonene for å legge til bilder og musikk i lysbildefremvisningen.

 4. Klikk Legg til flere på siden Se gjennom og rediger liste for å legge til flere bilder og mer musikk, og klikk Opprett når du er ferdig.

 5. Klikk lysbildefremvisningen du vil spille av på siden Bildebibliotek, og deretter klikker du Vis lysbildefremvisning.

Tips!

 • Du kan raskt spille av lysbildefremvisningen uten å opprette en egendefinert lysbildefremvisning. Klikk en mappe på Bildebibliotek-siden, og klikk deretter Vis lysbildefremvisning. Hvis du vil ha mer informasjon om lysbildefremvisninger, se Lag lysbildefremvisninger med musikk i Windows Media Center.

Slik spiller du av en lysbildefremvisning:

 1. I oppstartsskjermbildet for Windows Media Center går du til Bilder + videoer og klikker deretter Bildebibliotek.

 2. Klikk lysbildefremvisningen du vil spille av på siden Bildebibliotek, og deretter klikker du Vis lysbildefremvisning.

 3. Mens lysbildefremvisningen er i gang, beveg musen for å vise avspillingskontrollene, og gjør deretter ett av følgende:

  • Klikk vestre pil-knappen Bilde av venstre pilknapp eller høyre pil-knappen Bilde av høyre pilknapp for å gå fremover eller bakover i lysbildevisningen.
  • Klikk Pause-knappen Bilde av Pauseknappen for å stanse musikken og lysbildevisningen midlertidig.
  • Klikk Hopp fremover-knappen Bilde av Hopp fremover-knappen eller Hopp bakover-knappen Bilde av Hopp bakover-knappen for å gå videre til neste sang eller tilbake til forrige sang.
  • Klikk Demp-knappen Bilde av Demp-knappen for å stanse musikken.
  • KlikkØk volum-knappen Bilde av knappen for å øke volumet eller Senk volum-knappen Bilde av knappen for å redusere volumet for å endre volumet.
  • KlikkStopp‌-knappen Bilde av Stopp-knappen for å stanse lysbildefremvisningen. (Musikken vil fortsette å spille, men bildene vil ikke bli vist)

Obs!

Slik tilpasser du innstillinger for lysbildefremvisninger:

Det finnes mange alternativer for tilpassing av presentasjonen av lysbildefremvisningen. Du kan angi rekkefølgen bildene skal vises i, varigheten på overgangene og andre aspekter av lysbildefremvisningen.

 1. Klikk Start-knappenBilde av Start-knappen, klikk Alle programmer, og klikk deretter Windows Media Center.
 2. I oppstartsskjermbildet for Windows Media Center går du til Oppgaver, klikker Innstillinger, klikker Bilder, og deretter klikker du Lysbildefremvisninger. Du kan tilpasse lysbildefremvisningen ved hjelp av alternativene på skjermen.

 3. Klikk Lagre for å lagre de nye innstillingene.

Slik klassifiserer du og spiller av favorittbildene dine:

Du kan klassifisere enkeltbilder, slik at du kan holde orden på favorittene dine, og deretter spille av en spesialpresentasjon av bare favorittbildene.

 1. Klikk Start-knappenBilde av Start-knappen, klikk Alle programmer, og klikk deretter Windows Media Center.
 2. I oppstartsskjermbildet for Windows Media Center går du til Bilder + Videoer og klikker deretter Bildebibliotek.

 3. Høyreklikk et bilde du vil klassifisere, og klikk deretter Klassifisering-knappen (fem stjerner i en rad) flere ganger til den viser den ønskede klassifiseringen.

 4. Klikk den grønne Start-knappen Bilde av den grønne Start-knappen i Windows Media Center for å gå tilbake til oppstartsskjermbildet for Windows Media Center, gå til Bilder + videoer, og klikk deretter Spill favoritter.

  Som standard bruker Media Center klassifiseringer til å fastslå hvilke bilder som er favorittene dine. Hvis du vil endre innstillingene for favorittbildet ditt i oppstartsskjermbildet for Media Center, går du til Oppgaver, klikker Innstillinger, klikker Bilder, klikker Favorittbilder, gjør alle endringer du vil, og deretter klikker du Lagre.

Slik finner og spiller du av en videofil:

Hvis du har problemer med å finne en bestemt videofil, kan du prøve å endre måten Media Center grupperer videoene dine på.

 1. Klikk Start-knappenBilde av Start-knappen, klikk Alle programmer, og klikk deretter Windows Media Center.
 2. I oppstartsskjermbildet for Windows Media Center går du til Bilder + videoer, og deretter klikker du Videobibliotek.

 3. Klikk Mapper for å sortere mappene og filene alfabetisk, eller klikk Dato for å sortere dem etter dato.

 4. Finn videoen du vil se, og klikk videofilen for å spille den av.

Obs!

 • Hvis du ikke finner videoen du leter etter, kan det hende at du må fortelle Media Center hvor filen er plassert. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Filtyper som støttes av Windows Media Center for å være sikker på at Media Center støtter formatet du prøver å spille.

Slik senker du hastigheten på, øker hastigheten på eller spoler tilbake en videofil:

 1. Klikk Start-knappenBilde av Start-knappen, klikk Alle programmer, og klikk deretter Windows Media Center.
 2. I oppstartsskjermbildet for Windows Media Center går du til Bilder + videoer, og deretter klikker du Videobibliotek.

 3. Finn videoen du vil se, og klikk videofilen for å spille den av.

 4. Klikk Pause-knappen Bilde av Pauseknappen, og gjør deretter ett av følgende:
  • Klikk Spol fremover én gang for å spille videoen i sakte film.

  • Klikk Spol fremover fire ganger for å øke avspillingshastigheten på videoen.

  • Klikk Spol tilbake en, to, tre eller fire ganger for å spille videoen bakover med forskjellige hastigheter.

  • Klikk Spill av-knappen Bilde av Spill av-knappen for å gå tilbake til normal avspillingshastighet.

Slik endrer du bakgrunnsfargen på videoen:

Hvis et uendret bilde blir på skjermen for lenge, vil noen ganger svake rester av bildet forbli på skjermen selv etter at et nytt bilde har erstattet det. Dette kalles innbrenning. Hvis du vil unngå innbrenning under videoavspilling i Media Center, kan du endre nyansene som kan vises til venstre, til høyre eller på toppen og bunnen av videoen.

 1. Klikk Start-knappenBilde av Start-knappen, klikk Alle programmer, og klikk deretter Windows Media Center.
 2. I oppstartsskjermbildet for Windows Media Center går du til Oppgaver, klikker Innstillinger, klikker Generelt og klikker deretter Visuelle effekter og lydeffekter.

 3. Under Videobakgrunnsfarge klikker du Pluss-Bilde av Pluss-knappen eller MinusknappenBilde av Minus-knappen for å endre fargen. Standardfargen er svart – du kan endre den til forskjellige nyanser, eller til heldekkende hvit.
 4. Klikk Lagre.