Hvor ble det av koblingene til e-post og nettleser på Start-menyen?

I tidligere versjoner av Windows var ikoner for standard nettleser og e-post-program festet til Start-menyen som standard. I denne versjonen av Windows er områdene for festede programmet på toppen av Start-menyen tomme som standard.

For å åpne disse og andre programmer på en rask og enkel måte, kan du nå feste dem til Start-menyen og oppgavelinjen. Hvis du vil ha mer informasjon, se Feste et program til oppgavelinjen og Feste et program til Start-menyen.

Obs!

  • Hvis du fester et e-post-program eller en nettleser til Start-menyen, kan du endre egenskapene i Kontrollpanel. Åpne Kontrollpanel og søk etter "e-post" for å se alternativet for å endre standard e-post-program, eller søk etter "Alternativer for internett" for å se en liste over nettleseregenskaper som kan endres.