Hva har skjedd med Windows Sikkerhetssenter?

Handlingssenter erstatter Windows Sikkerhetssenter i denne versjonen av Windows.

Handlingssenter styrer brannmurinnstillinger, Windows Update, innstillinger for antispionvare, Internett-sikkerhet og innstillinger for brukerkontokontroll. Handlingssenter overvåker også vedlikeholdsinnstillingene for datamaskinen og inneholder koblinger til feilsøkingsverktøy og andre verktøy som kan hjelpe deg med å løse problemer.

Åpne Handlingssenter ved å klikke StartBilde av startknappen, klikke Kontrollpanel og deretter klikke Kontroller datamaskinens status under System og sikkerhet.

Se Hvordan leter Handlingssenter etter problemer? hvis du vil ha mer informasjon om Handlingssenter.

Artikkel-ID: MSW700038