Hva har skjedd med Windows Importer Video?

Windows Importer video er ikke inkludert i denne versjonen av Windows. Hvis du vil importere levende bilder eller innspilt video fra et videobånd i et digitalt videokamera, trenger du et annet videoprogram fra Microsoft eller et annet selskap.

For å få mer informasjon om programmer du kan bruke fra Microsoft, se Søker du etter Windows Fotogalleri?