Hva er en systemavbildning?

En systemavbildning er en nøyaktig kopi av en stasjon. Som standard inkluderer en systemavbildning driverene som trengs for å kjøre Windows. Den inkluderer også Windows og systeminnstillingene, programmene og filene dine. Du kan bruke en systemavbildning til å gjenopprette innholdet på datamaskinen hvis harddisken eller datamaskinen slutter å fungere. Når du gjenoppretter datamaskinen fra en systemavbildning, får du en komplett gjenoppretting. Du kan ikke velge enkeltelementer som skal gjenopprettes, og alle nåværende programmer, systeminnstillinger og filer vil erstattes med innholdet i systemavbildningen.

Selv om denne formen for sikkerhetskopiering inkluderer dine personlige filer, anbefaler Microsoft at du sikkerhetskopierer filene dine gjevnlig ved hjelp av Windows Sikkerhetskopiering slik at du kan gjenopprette individuelle filer og mapper når det trengs. Når du installerer Windows Sikkerhetskopiering, kan du la Windows velge hva som skal sikkerhetskopieres, inkludert en systemavbildning, eller du kan velge elementene du vil sikkerhetskopiere og om du vil inkludere en systemavbildning. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du konfigurerer Windows Sikkerhetskopiering, kan du se Sikkerhetskopiere filer.

Hvis datamaskinen din har flere stasjoner eller partisjoner, kan du opprette en systemavbildning som inkluderer alle disse ved å følge trinnene i Sikkerhetskopiere programmer, systeminnstillinger og filer.