Hva er Gjenoppretting i Kontrollpanel?

I Gjenoppretting i Kontrollpanel finner du en rekke alternativer som kan hjelpe deg med å gjenopprette datamaskinen etter en alvorlig feil.

Bilde av Gjenoppretting i Kontrollpanel
Gjenoppretting består av en rekke alternativer som kan tilbakestille tilstanden til Windows til en tidligere dato.
  • Åpne Gjenoppretting ved å klikke StartBilde av startknappen og deretter klikke Kontrollpanel. Skriv gjenoppretting i søkeboksen, og klikk deretter Gjenoppretting.

Merk

  • Før du bruker Gjenoppretting, finnes det muligens en automatisk feilsøker i Kontrollpanel som kan brukes til å løse problemet. Hvis du vil ha mer informasjon, se Feilsøke i Windows‍.

Vis alle

Anbefalt metode: Systemgjenoppretting

Systemgjenoppretting er en metode for å angre systemendringer på datamaskinen uten å påvirke personlige filer som e-post, dokumenter eller fotografier. Systemgjenoppretting er den beste metoden hvis du har installert et program eller en driver som førte til en uventet endring på datamaskinen eller Windows, og avinstallasjon av programmet eller driveren ikke løste problemet. Hvis du vil ha mer informasjon, se Hva er Systemgjenoppretting?

Merk

  • Hvis du får en feilmelding i Systemgjenoppretting, kan du prøve å bruke et annet gjenopprettingspunkt. Hvis du fortsatt får feilmelding, kan du prøve å kjøre Systemgjenoppretting fra menyen Alternativer for systemgjenoppretting. Hvis du skal bruke Systemgjenoppretting på denne måten, må du starte datamaskinen på nytt manuelt og velge Systemgjenoppretting på menyen Alternativer for systemgjenoppretting. Du kan også angre systemgjenoppretting når du bruker denne metoden. Hvis du vil ha mer informasjon, se Hva er alternativene for systemgjenoppretting i Windows 7?

Avanserte metoder for gjenoppretting

Gjenoppretting har også to avanserte gjenopprettingsmetoder du kan bruke hvis Windows er alvorlig skadet eller på andre måter ubrukelig. Den første metoden erstatter alt på datamaskinen med en sikkerhetskopi eller et gjenopprettingsbilde. Dette omfatter Windows og alle personlige filer. Den andre metoden installerer hele Windows på nytt. Begge metoder kan slette programmer du har installert.

Advarsel!

  • Disse avanserte alternativene kan hjelpe deg med å løse programvarerelaterte problemer ved at datamaskinen gjenopprettes til et tidligere tidspunkt. Begge metoder kan føre til at personlige filer og programmer blir slettet. Derfor bør du kun prøve disse metodene når alle andre forsøk på å løse problemet mislyktes. Før du bruker avanserte alternativer, bør du først lese Velge en avansert gjenopprettingsmetode.

  • Hvis du velger en av disse avanserte metodene, har du mulighet til å sikkerhetskopiere personlige filer til et annet sted før du går videre, for eksempel en ekstern harddisk. Når gjenopprettingen er fullført, må du installere programmer på nytt og gjenopprette personlige filer fra sikkerhetskopien. Hvis du vil ha mer informasjon, se Sikkerhetskopiere filer.

Artikkel-ID: MSW700058