Hva er systembeskyttelse?

Systembeskyttelse er en funksjon som regelmessig oppretter og lagrer informasjon om datamaskinens systemfiler og innstillinger. Systembeskyttelse lagrer også tidligere versjoner av filer du har endret. Den lagrer disse filene i gjenopprettingspunkt, som opprettes før større systemhendelser, for eksempel installasjon av et program eller en enhetsdriver. De opprettes også automatisk en gang hver syvende dag hvis ingen andre gjenopprettingspunkt ble opprettet de siste syv dager. Du kan også opprette gjenopprettingspunkt manuelt når som helst.

Systembeskyttelse er automatisk aktivert for den stasjonenWindows er installert på. Systembeskyttelse kan kun aktiveres på stasjoner som er formatert med filsystemet NTFS.

Det er to måter du kan dra nytte av systembeskyttelse på:

  • Hvis datamaskinen kjører sakte eller ikke fungerer som den skal, kan du bruke Systemgjenoppretting for å gå tilbake til tidligere utgaver av systemfiler og innstillinger ved hjelp av et gjenopprettingspunkt. Hvis du vil ha mer informasjon om Systemgjenoppretting, se Systemgjenoppretting: vanlige spørsmål.

  • Hvis du ved et uhell endrer eller sletter en fil eller en mappe, kan du gjenopprette den til en tidligere versjon som lagres som en del av et gjenopprettingspunkt. Hvis du vil ha mer informasjon om tidligere versjoner, se Tidligere versjoner av filer: vanlige spørsmål.