Hva er nytt for datamaskiner med berøringsskjerm?

Windows 7 har forbedret opplevelsen med berøringsskjerm betraktelig. Nå er det for eksempel enklere å tappe knapper med fingeren i Windows, det er enklere å bruke berøringstastaturet i Tablet PC Inndatapanel, nye bevegelser gjør det enklere å utføre vanlige oppgaver, og den nyutformede oppgavelinjen gjør det enklere å få tilgang til programmer og filer med inndata via berøring.

Berøringstastatur

Bilde av peketastaturet
Berøringstastaturet

Med det oppdaterte berøringstastaturet i Tablet PC Inndatapanel kan du raskt skrive inn tekst på en berøringsskjerm uten bruk av standardtastatur. Slik åpner du berøringstastaturet:

  • Åpne Tablet PC Inndatapanel ved å klikke StartBilde av startknappen. Skriv Tablet PC Inndatapanel i søkeboksen, og tapp deretter Tablet PC Inndatapanel i resultatlisten.

    Hvis Inndatapanel åpnes i visningen Skriveblokk, tapper du BerøringstastaturBilde av Peketastatur-knappen.

Hvis du vil ha mer informasjon om berøringstastatur, se Bruke skriveblokken og berøringstastaturet i Tablet PC Inndatapanel.

Berøringsbevegelser

Denne versjonen av Windows inneholder nye bevegelser slik at det skal være enklere å bruke berøring. Du kan bruke bevegelser, som for eksempel flikk, på alle datamaskiner med berøringsskjerm. De nye berøringsbevegelsene i Windows, for eksempel rotasjon og zoom, krever at berøringsskjermen kan gjenkjenne minst to berøringspunkt samtidig. Hvis du vil ha mer informasjon, se Bruke berøringsbevegelser.

Oppgavelinjen i Windows og hopplister

Den nyutformede oppgavelinjen inneholder flere forbedringer for inndata via berøring, blant annet ikoner som er enklere å tappe, i tillegg til de nye hopplistene på oppgavelinjen. Jumplister er lister over nylig eller ofte åpnede elementer, for eksempel filer, mapper eller webområder, ordnet av programmet du bruker til å åpne dem. Hopplister vises for programmer du har festet til oppgavelinjen, og for programmer som kjører. Den enkleste måten for å vise jumplister ved hjelp av berøringsskjerm, er å bruke fingeren til å dra oppgavelinjeknappen mot skrivebordet. Du kan deretter åpne et element på hopplisten ved å tappe det med fingeren. Hvis du vil ha mer informasjon om oppgavelinjen, se Hva er nytt med Windows 7-oppgavelinjen?.