Hva er nytt på oppgavelinjen i Windows 7?

I Windows 7 har oppgavelinjen blitt utformet på nytt for å hjelpe deg med å enkelt administrere og få tilgang til de viktigste filene og programmene.

Oppgavelinjeknapper

Knappene på oppgavelinjen har fått ny utforming og gjør nå mer enn bare å vise hvilke programmer som kjører.

I standardvisningen vises hvert program som én enkelt knapp uten etikett - selv når flere elementer for et program er åpnet - for å få en ren og ryddig visning. Du kan tilpasse oppgavelinjen, inkludert hvordan knapper vises og hvordan de grupperes, når du har flere elementer åpne. Du kan også velge å se individuelle knapper for hver åpen fil. Hvis du vil ha mer informasjon, se Endre hvordan knapper vises på oppgavelinjen.

Du kan også endre rekkefølgen på og organisere knapper på oppgavelinjen, inkludert festede programmer og programmer som kjører men ikke er festet, slik at de vises i den rekkefølgen du ønsker. Hvis du vil endre rekkefølgen på knapper på oppgavelinjen, drar du en knapp fra dens nåværende plassering til en annen plassering på oppgavelinjen. Du kan endre rekkefølgen på knapper så ofte du ønsker.

Forhåndsvise åpne vinduer med Aero-kikking

Når du åpner flere vinduer på skrivebordet, kan det av og til være vanskelig å se enkeltvinduer og bytte mellom dem.

Du kan bruke Aero-kikking for å ta en rask titt på andre åpne vinduer uten å klikke deg bort fra det vinduet du jobber i. Pek musen til en knapp på oppgavelinjen. Da vil miniatyrbilder av åpne vinduer som er tilknyttet den knappen vises på oppgavelinjen. Hvis du vil åpne et vindu du ser forhåndsvisning av, kan du klikke på miniatyrbildet. Hvis du vil ha mer informasjon, se Forhåndsvise et åpent vindu på skrivebordet ved hjelp av Kikk.

Feste elementer

Å feste programmer til oppgavelinjen utfyller å feste programmer på Start-menyen, slik som i tidligere versjoner av Windows. Når du fester et favorittprogram til oppgavelinjen, kan du alltid se det der og åpne det med ett enkelt klikk. Windows 7 inneholder også Jump List, slik at du, i tillegg til å kunne åpne et program fra oppgavelinjen, nå kan åpne favorittelementer og nylig brukte elementer for det programmet ved å klikke den samme knappen.

Jump List er lister over nylig brukte elementer eller elementer du bruker ofte, for eksempel filer, mapper eller webområder. Listene organiseres etter programmet som brukes for å åpne dem. I tillegg til å kunne åpne nylig brukte elementer ved hjelp av en Jump List, kan du også feste favoritter til en Jump List slik at du hurtig kan finne elementene du bruker hver dag.

På oppgavelinjen vises en Jump List for programmer du har festet til oppgavelinjen og for programmer som kjører. Du kan se en Jump List for et program ved å høyreklikke knappen på oppgavelinjen, eller ved å dra knappen mot skrivebordet. Du åpner elementer fra en Jump List ved å klikke dem.

Systemstatusområdet

En ny måte å administrere systemstatusfeltet på slutten av oppgavelinjen gjør at du får færre varslinger, og at de du får samles på ett enkelt sted i Windows.

Tidligere kunne systemstatusfeltet av og til bli fullt av ikoner. Nå kan du velge hvilke ikoner som skal vises. Du kan la resten av ikonene ligge skjult, men de er fortsatt tilgjengelige med ett enkelt museklikk. Hvis du vil ha mer informasjon om tilpasning av systemstatusfeltet, se Endre hvordan ikoner vises i systemstatusfeltet.

Handlingssenter er ett enkelt område som samler viktige statusmeldinger om sikkerhet og vedlikeholdsinnstillinger. Du kan se gjennom disse meldingene senere hvis du ikke vil bli forstyrret. Når du klikker ikonet for Handlingssenter Bilde av Handlingssenter-ikon, og deretter klikker Åpne Handlingssenter, vil du få informasjon om de tingene du må gjøre noe med, samt finne nyttige koblinger til feilsøkinger og andre verktøy som kan hjelpe deg med å rette opp problemer. Hvis du vil ha mer informasjon, se Hva er Action Center?

Se skrivebordet

Knappen Vis skrivebord har blitt flyttet til den motsatte siden av oppgavelinjen for Start-knappen. Det gjør det enklere å klikke eller peke til knappen uten å åpne Start-menyen ved et uhell.

Bilde av knappen Vis skrivebord på oppgavelinjen
Knappen Vis skrivebord på oppgavelinjen

I tillegg til å klikke knappen Vis skrivebord for å komme til skrivebordet, kan du ta en rask titt på skrivebordet ved å peke musen til knappen Vis skrivebord uten å klikke den. Når du peker til knappen Vis skrivebord på slutten av oppgavelinjen, vil åpne vinduer fases bort og skrivebordet vil vises. For å vise vinduene igjen flytter du bare musen bort fra knappen Vis skrivebord.

Dette kan være nyttig for å raskt kunne se miniprogrammer på skrivebordet, eller når du ikke vil minimere alle åpne vinduer for deretter å gjenopprette dem. Hvis du vil ha mer informasjon, se Midlertidig forhåndsvisning av skrivebordet ved hjelp av Kikk.