Problemer med Internett-tilkoblingen skyldes oftest frakoblede kabler eller at rutere eller modem ikke fungerer riktig. Prøv å kjøre feilsøkingen for nettverk for å se om den kan finne og løse problemet ditt.

 • Åpne feilsøking for nettverk ved å høyreklikke nettverksikonet i systemstatusfeltet og deretter klikke Feilsøk problemer.

Hvis det ikke hjalp å kjøre feilsøkeren for nettverk, kan du følge trinnene under Problemer med tilkobling til kabelbaserte og trådløse nettverk i Windows.

Hvis fremgangsmåten i det emnet ikke hjalp, kan du prøve følgende:

 1. Kontroller at alle kabler er koblet til (kontroller for eksempel at modemet er koblet til en telefonkontakt som fungerer eller en kabeltilkobling, enten direkte eller via en ruter).

 2. Start modemet på nytt, og start deretter ruteren på nytt. Fjern strømkabelen fra modemet og ruteren. Når alle lys på enheten er slukket, venter du i minst ti sekunder, og deretter kobler du til modemet og ruteren på nytt. Noen modemer har en batterireserve som forhindrer at lys slukkes. Når det gjelder denne typen modem, trykker og slipper du raskt tilbakestillingsknappen. Hvis du ikke ser en tilbakestillingsknapp, kan du ta ut batteriet i stedet.

  Bilde av baksiden av en ruter som viser plassering av strømkabelen
  Baksiden av en ruter som viser plassering av strømkabelen
 3. Undersøk ruteren. På grunn av nye nettverksegenskaper i Windows Vista og Windows 7, er det enkelte eldre nettverksrutere som ikke er helt kompatible med disse versjonene av Windows og kan føre til problemer. Du kan se en liste over rutere som er kompatible med Windows Vista ved å gå til nettstedet for Windows Kompatibilitetssenter.

Hvis disse trinnene ikke løser problemet, ser du etter et spesifikt problem og mulige løsninger i de følgende avsnittene.

Vis alle

Jeg kan ikke koble til Internett via en bredbånds-DSL- (Digital Subscriber Line) eller kabeltilkobling.

Prøv følgende:

 • Kontroller at modemet er slått på.

 • Undersøk at Ethernet-kabelen er riktig koblet til Ethernet-porten på modemet og på datamaskinen. Hver ende på en Ethernet-kabel ser slik ut:

  Bilde av en Ethernet-kabel
  Ethernet-kabel
 • Undersøk at du ikke bruker et DSL-filter mellom telefonkontakten og modemet.

 • Kontroller lysene på modemet. Disse kan av og til indikere hvor problemet ligger; om det er Ethernet-koblingen, strømforsyningen til modemet eller DSL- eller kabeltilkoblingen.

 • Winsock-feil kan føre til tilkoblingsproblemer. Du løser dette problemet ved å åpne Nettverksfeilsøking:

  • Åpne feilsøking for nettverk ved å høyreklikke nettverksikonet i systemstatusfeltet og deretter klikke Feilsøk problemer.

  Hvis du vil ha mer informasjon, gå til Hvordan oppdage og løse Winsock2-feil på webområdet til Microsoft.

 • Spør internettleverandøren (ISPen) din for å få bekreftet at serverne deres fungerer som de skal og at du har en ISP-brukerkonto og tilgang til ISP-tjenesten.

 • Hvis du nylig har byttet ruter eller modem, bør du spørre ISPen din om de bruker MAC adressefiltrering. I så fall må ISPen din legge til din nye enhet til listen over enheter som har tilgang til nettverket.

Jeg kan ikke koble til Internett via en oppringt tilkobling, eller jeg blir koblet fra.

Prøv følgende:

 • Kontroller at du slår riktig nummer, inkludert eventuelle nødvendige tilgangsnumre (for eksempel 9), og at nummeret ikke er opptatt.

 • Kontroller at telefonkontakten fungerer. Test dette ved å koble til en telefon som virker og høre om det er summetone.

 • Kontroller at telefonledningen er koblet til "linje-kontakten" på modemet, ikke "telefon-kontakten".

 • Kontroller at telefonkabelen ikke er ødelagt ved å koble en telefon som virker til "telefon-kontakten" på modemet. Hvis det er summetone, fungerer telefonkabelen.

 • Hvis du har samtale venter, deaktiverer du denne funksjonen og prøver tilkoblingen på nytt.

 • Det kan være at Internett-leverandøren har koblet deg fra hvis du ikke har arbeidet interaktivt på webområdet på en stund. Prøv å koble til på nytt.

 • Hvis noen tok av telefonrøret mens du var tilkoblet, kan du ha blitt koblet fra automatisk. Prøv å koble til på nytt.

 • De fleste modemer fungerer bare med analoge telefonlinjer. Kontroller at du har analoge telefonlinjer eller, hvis du har digitale telefonlinjer, kontroller at datamaskinen har et digitalt modem.

 • Kontroller at modemet fungerer som det skal. Du får vite mer ved å se informasjonen som fulgte med modemet eller gå til produsentens webområde.

 • Ta kontakt med telefonselskapet for å kontrollere kvaliteten på linjen.

 • Hvis datamaskinen har to nettverkstilkoblinger, må nettverksprogramvaren velge hvilken tilkobling som skal brukes for nettverkstrafikk. Tilkoblingen med best ytelse velges. Hvis tilkobling A har Internett-tilkobling med lav ytelse, og tilkobling B mangler Internett-tilkobling men har bedre ytelse på det lokale nettverket, distribueres nettverkstrafikken via tilkobling B. Dette betyr at du ikke kan vise webområder, så nettverksikonet og nettverksdiagrammet i Nettverks- og delingssenter kommer til å rapportere at du bare har en lokal tilkobling (ingen Internett-tilkobling). Dette er riktig, men ikke det du ønsker. Hvis du vil tvinge datamaskinen til å bruke tilkobling A, tilkoblingen med Internett-tilkobling, kobler du fra tilkobling B og prøver på nytt.