Hvorfor kan jeg ikke bli medlem av en hjemmegruppe?

Det kan være flere årsaker til at du kanskje ikke får til å bli med i en hjemmegruppe. Prøv først å kjøre veiviseren for reparasjon for å diagnostisere og løse vanlige problemer med å bli med i hjemmegrupper.

Slik kjører du en veiviser for reparasjon for hjemmegrupper

 1. Klikk denne knappen:

  Bilde av en Reparer-knapp

  Løs problemet

 2. Klikk Kjør, og følg deretter instruksjonene i veiviseren.

Hvis veiviseren for reparasjon ikke løser problemet, kan du se i følgende liste:

 • Det er kanskje ikke en tilgjengelig hjemmegruppe på nettverket ditt. Hvis du vil opprette en, se Opprett en hjemmegruppe.

 • Du er kanskje ikke koblet til nettverket der hjemmegruppen ligger. Følg denne fremgangsmåten for å koble til nettverket:

  1. Klikk nettverksikonet (Bilde av det trådløse nettverksikonet eller Bilde av det kablede nettverksikonet) i systemstatusfeltet på oppgavelinjen.
  2. Klikk nettverket du vil koble deg til, og klikk deretter Koble til. Det kan hende at du må angi en nettverkssikkerhetsnøkkel.

  Når du har koblet deg til nettverket, kan du bli med i en hjemmegruppe hvis det finnes en på nettverket.

 • Datamaskiner må kjøre Windows 7 for å kunne bli med i en hjemmegruppe. Hjemmegruppe er tilgjengelig i alle utgaver av Windows 7. I Windows 7 Starter og Windows 7 Home Basic kan du bli medlem i en hjemmegruppe, men du kan ikke opprette en.

 • Det kan hende at nettverksplasseringen ikke er satt til Hjem. Hjemmegruppe fungerer bare på (private) hjemmenettverk. Gjør følgende for å endre nettverksplasseringen:

  1. Åpne Nettverks- og delingssenter ved å klikke StartBilde av startknappen og deretter klikke Kontrollpanel. Skriv nettverk i søkeboksen, og klikk deretter Nettverks- og delingssenter.

  2. Klikk Arbeidsnettverk eller Offentlig nettverk, og klikk deretter Hjemmenettverk.

   Bilde av Nettverks- og delingssenter
   Nettverks- og delingssenter
 • De andre datamaskinene i hjemmegruppen er kanskje ikke i hjemmet, er ikke lenger i hjemmegruppen, er slått av eller er i hvile- eller dvalemodus. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du endrer strømsparingsalternativer, se Endre, opprette eller slette en strømstyringsplan (skjema).

 • Datamaskinen hjemmegruppen ble opprettet på, kan ha blitt startet på nytt uten at noen har logget seg på den. Enkelte tjenester som kreves av hjemmegruppen, starter ikke før noen har logget seg på. Forsikre deg om at noen logger seg på datamaskinen som opprettet hjemmegruppen.

 • Nettverksgjenkjenning er deaktivert. Gjør følgende for å aktivere nettverksgjenkjenning:

  1. Åpne Avanserte innstillinger for deling ved å klikke StartBilde av startknappen og deretter klikke Kontrollpanel. Skriv nettverk i søkeboksen, klikk Nettverks- og delingssenter og klikk deretter Endre avanserte innstillinger for deling i den venstre ruten.

  2. Klikk vinkeltegnet Bilde av vinkeltegnikonet for å utvide nettverksprofilen Hjem eller Arbeid.
  3. Klikk Aktiver nettverksgjenkjenning og deretter Lagre endringer. Administratortillatelse kreves Hvis du blir bedt om å oppgi et administratorpassord eller en bekreftelse, skriver du inn passordet eller gir bekreftelse.

  Hvis du vil ha mer informasjon om nettverksgjenkjenning, se Hva er nettverksgjenkjenning?.

 • Én eller flere nødvendige tjenester kjører ikke. Både Peer Networking Grouping- og HomeGroup Provider-tjenestene må kjøre. Slik kontrollerer du dette:

  1. Åpne Administrative verktøy ved å klikke StartBilde av startknappen og deretter klikke Kontrollpanel. Skriv administrative verktøy i søkeboksen, og klikk deretter Administrative verktøy. Administratortillatelse kreves Hvis du blir bedt om å oppgi et administratorpassord eller en bekreftelse, skriver du inn passordet eller gir bekreftelse.

  2. Dobbeltklikk Tjenester. Administratortillatelse kreves Hvis du blir bedt om å oppgi et administratorpassord eller en bekreftelse, skriver du inn passordet eller gir bekreftelse.

  3. I Status-kolonnen ved siden av tjenestene Peer Networking Grouping og HomeGroup Provider skal du se ordet "Startet". Hvis du ikke ser det, dobbeltklikker du navnet på tjenesten, og deretter klikker du Start.

 • Nodenettverksfilen idstore.sst er skadet. Hvis du får opp meldingen "Windows kan ikke konfigurere en hjemmegruppe på denne datamaskinen. Feilkode 0x80630801.", og du ikke kan starte tjenesten Peer Networking Grouping med fremgangsmåten ovenfor, følger du denne fremgangsmåten for å fjerne den skadede filen:

  1. Klikk Start Bilde av Start-knappen.
  2. Skriv ledetekst i søkeboksen.

  3. Høyreklikk Ledetekst i resultatlisten, og klikk deretter Kjør som Administrator. Administratortillatelse kreves Hvis du blir bedt om å oppgi et administratorpassord eller en bekreftelse, skriver du inn passordet eller gir bekreftelse.

  4. Slett filen idstore.sset, som ligger i mappen \Windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Roaming\PeerNetworking på systemstasjonen (f.eks. stasjon C).

  5. Start datamaskinen på nytt, og prøv så å bli med i hjemmegruppen.

 • Datamaskinen din tilhører allerede en hjemmegruppe. Du kan bare tilhøre én hjemmegruppe om gangen.

 • Systemadministratoren har slått av Hjemmegruppe på domenetilknyttede datamaskiner.