Arbeide med biblioteker

I tidligere versjoner av Windows innebar administrasjon av filer å organisere dem i ulike mapper og undermapper. I denne versjonen av Windows kan du også bruke biblioteker til å organisere og få tilgang til filer uansett hvor de er lagret.

Bilde av navigasjonsruten, som viser bildebiblioteket med tre inkluderte mapper
Navigasjonsruten, som viser bildebiblioteket med tre inkluderte mapper

Et bibliotek samler filer fra ulike plasseringer og viser dem som én samling uten å flytte dem fra stedet der de er lagret.

Her er noen ting du kan gjøre med biblioteker:

  • Opprette et nytt bibliotek. Det finnes fire standardbiblioteker (Dokumenter, Musikk, Bilder og Videoer), men du kan opprette nye biblioteker for andre samlinger. Hvis du vil ha mer informasjon, se Opprette et nytt bibliotek.

  • Ordne elementer etter mappe, dato og andre egenskaper. Elementer i et bibliotek kan ordnes på ulike måter med menyen Ordne etter, som er plassert i biblioteksruten (ovenfor fillisten) i et åpent bibliotek. Du kan for eksempel ordne musikkbiblioteket etter Artist for å finne en sang av en bestemt artist raskt.

  • Inkludere eller fjerne en mappe. Biblioteker samler innhold fra inkluderte mapper eller biblioteksplasseringer. Hvis du vil ha mer informasjon, se Inkluder mapper i bibliotek.

  • Endre standard lagringssted. Det standard lagringsstedet avgjør hvor et element lagres når det kopieres, flyttes eller lagres i biblioteket. Hvis du vil ha mer informasjon, se Tilpasse et bibliotek.

Hvis du vil ha mer informasjon om biblioteker, se Biblioteker: vanlige spørsmål.