Ga naar de Internet Explorer-downloadpagina als u de nieuwste versie van de browser voor uw besturingssysteem wilt downloaden.

Afbeeldingen, apps en andere bestanden van internet downloaden

Er zijn veel bestandstypen die u van internet kunt downloaden: documenten, afbeeldingen, video's, apps, uitbreidingen en werkbalken voor uw browser, om er maar een paar te noemen. Wanneer u op een bestand tikt of klikt dat u wilt downloaden, wordt u door Internet Explorer gevraagd wat u met het bestand wilt doen. Hier volgt een aantal acties die u kunt uitvoeren, afhankelijk van het type bestand dat u downloadt:

 • Het bestand Openen om het te bekijken maar niet op uw pc op te slaan.

 • Het bestand Opslaan op de standaardlocatie voor gedownloade bestanden op uw pc. Nadat Internet Explorer een beveiligingsscan heeft uitgevoerd en de download heeft voltooid, kunt u het bestand of de map waarin het is opgeslagen, openen, of het bestand bekijken in Downloadbeheer.

 • Het bestand met Opslaan als opslaan onder een andere naam, als een ander bestandstype of op een andere downloadlocatie op uw pc.

 • De app, de uitbreiding of het uitvoerbare bestand van een ander type Uitvoeren. Nadat Internet Explorer een beveiligingsscan heeft uitgevoerd, wordt het bestand geopend en op uw pc uitgevoerd.

 • De download Annuleren en verder surfen op internet.

U kunt ook kleinere bestanden, zoals afzonderlijke afbeeldingen, naar uw pc opslaan. Houd uw vinger op de afbeelding, de koppeling of de bestanden die u wilt opslaan (of klik erop met de rechtermuisknop), en kies vervolgens Afbeelding opslaan. Als u Internet Explorer op het bureaublad gebruikt, klikt u met de rechtermuisknop op de afbeelding of de koppeling en kies u Afbeelding opslaan als of Doel opslaan als.

De bestanden zoeken die u naar uw pc hebt gedownload

Downloadbeheer houdt de afbeeldingen, documenten en andere bestanden bij die u van internet downloadt. De bestanden die u downloadt, worden automatisch bewaard in de map Downloads. Deze map bevindt zich meestal op het station waarop Windows is geïnstalleerd (bijvoorbeeld C:\Gebruikers\uw naam\Downloads). U kunt downloads altijd vanuit de map Downloads verplaatsen naar andere locaties op uw pc. Doe het volgende als u de bestanden die u met Internet Explorer, hebt gedownload, wilt bekijken:

 1. Tik of klik in het startscherm op Internet Explorer om Internet Explorer te openen.

 2. Veeg vanaf de onderrand van het scherm omhoog (of klik met de rechtermuisknop) om de app-opdrachten weer te geven.

 3. Tik of klik op de knop Hulpmiddelen voor pagina's De knop Hulpmiddelen voor pagina's en tik of klik vervolgens op Downloads weergeven. Selecteer de gewenste download en voer vervolgens een van de volgende acties uit:
  • Tik of klik op Uitvoeren om het bestand dat u hebt gedownload, te openen en uit te voeren.

  • Tik of klik op Programmalocatie openen om na te gaan waar op uw pc de bestanden zijn opgeslagen.

  • Tik of klik op Programma verwijderen om het bestand te verwijderen.

  • Tik of klik op Wissen om het bestand uit de lijst met downloads te verwijderen.

  • Tik of klik op Wissen om alle bestanden uit de lijst met downloads te verwijderen.

Gedownloade bestanden op het bureaublad weergeven

 1. Open het bureaublad en tik of klik vervolgens op het pictogram Internet Explorer op de taakbalk.

 2. Tik of klik op de knop Extra Extra en tik of klik vervolgens op Downloads weergeven.

De standaarddownloadmap op uw pc wijzigen

Als u de standaardlocatie waar downloads op uw pc worden opgeslagen, wilt wijzigen, gaat u als volgt te werk:

 1. Open het bureaublad en tik of klik vervolgens op het pictogram Internet Explorer op de taakbalk.

 2. Tik of klik op de knop Extra Extra en tik of klik vervolgens op Downloads weergeven.
 3. Tik of klik in het dialoogvenster Downloads weergeven op Opties in de linkerbenedenhoek.

 4. Kies een andere standaarddownloadlocatie door op Bladeren te tikken of te klikken en tik of klik vervolgens op OK zodra u klaar bent.

Waarom sommige bestanden niet worden geopend in Internet Explorer

In Internet Explorer worden invoegtoepassingen zoals Adobe Reader gebruikt om bepaalde bestanden te bekijken in de browser. Internet Explorer is ontworpen voor een internetervaring zonder invoegtoepassingen en het bestand moet mogelijk in een andere app worden geopend. Als u het bestand in plaats daarvan kunt opslaan op uw pc, kunt u een app kiezen om het bestand mee te openen.

Als u Internet Explorer voor het bureaublad gebruikt, hebt u mogelijk een oudere versie van de invoegtoepassing die moet worden bijgewerkt. Meer informatie over invoegtoepassingen beheren in Internet Explorer.

Informatie over download- en veiligheidswaarschuwingen

Wanneer u een bestand downloadt, controleert Internet Explorer de download op aanwijzingen dat deze schadelijk is of kan zijn voor uw pc. Als de download inderdaad verdacht is, geeft Internet Explorer een waarschuwing, zodat u kunt besluiten of u het bestand opslaat, uitvoert of opent, of niet. Niet alle bestanden waarover u een waarschuwing ontvangt, zijn schadelijk. Het is echter belangrijk om na te gaan of de website waarvan u een bestand downloadt, te vertrouwen is en of u het bestand werkelijk wilt downloaden.

Als de waarschuwing Kan de uitgever van dit programma niet verifiëren wordt weergegeven, herkent Internet Explorer de website of de organisatie niet die u vraagt om het bestand te downloaden. Controleer of u de uitgever herkent en vertrouwt voordat u de download opslaat of opent. Meer informatie over de manier waarop SmartScreen u helpt om uw computer te beschermen en over certificaatfouten die downloadwaarschuwingen kunnen veroorzaken.

Aan het downloaden van bestanden van het web zijn altijd risico's verbonden. Hierna vindt u enkele voorzorgsmaatregelen die u kunt treffen om uw pc bij het downloaden van bestanden te beveiligen:

 • Installeer en gebruik een antivirusprogramma.

 • Download alleen bestanden van sites die u vertrouwt.

 • Als een bestand digitaal is ondertekend, controleert u of de handtekening geldig is en of het bestand afkomstig is van een vertrouwde locatie. Als u de digitale handtekening wilt bekijken, tikt of klikt u op de koppeling van de uitgever in het dialoogvenster met de beveiligingswaarschuwing dat wordt geopend als u het bestand voor de eerste keer downloadt.Meer hulp nodig?