Hoe kan ik met bestanden en mappen werken?

Verkenner (voorheen Windows Verkenner genoemd) helpt u bij het doorbladeren van locaties op uw pc en netwerk en bij het werken met bestanden en mappen.

Open Bestandenverkenner door vanaf de rechterrand van het scherm te vegen en te tikken op Zoeken. Als u een muis gebruikt, wijst u de rechterbovenhoek van het scherm aan, beweegt u de muisaanwijzer naar beneden en klikt u op Zoeken. Typ Bestandenverkenner in het zoekvak en tik of klik achtereenvolgens op Instellingen en Bestandenverkenner.

Informatie over de verschillende onderdelen van het venster Verkenner.

Hier wordt een standaardvenster met de bijbehorende onderdelen weergegeven:

Het venster Verkenner
Verkenner
Vensteronderdeel Functie
Vensteronderdeel

1. Navigatievenster

Functie

Gebruik het navigatievenster om toegang te krijgen tot alle locaties: mappen die u hebt toegevoegd aan uw lijst met favorieten, uw bibliotheken, de schijven op uw pc en andere pc's op uw netwerk. Tik of klik op een locatie om de inhoud ervan te bekijken in de bestandslijst, of tik of klik op een pijl om een locatie uit te vouwen in het navigatievenster. Vouw Computer uit om door de schijven van uw pc en door de folders daarin te bladeren.

Vensteronderdeel

2. De knoppen Terug, Verder en Omhoog

Functie

Gebruik de knop Terug om terug te gaan naar de laatste locatie of zoekresultaten die u hebt bekeken en de knop Verder om weer terug te gaan naar de volgende locatie of zoekresultaten. Gebruik de knop Omhoog om de locatie te openen waar de folder die u aan het bekijken was, is opgeslagen (dit wordt soms de Bovenliggende map genoemd).

Vensteronderdeel

3. Lint

Functie

Gebruik het lint voor veelgebruikte taken, zoals kopiëren en verplaatsen, het maken van nieuwe mappen, het e-mailen en comprimeren van items en het veranderen van de weergave. De tabbladen veranderen om extra taken weer te geven die van toepassing zijn op het geselecteerde item. Als u bijvoorbeeld Computer selecteert in het navigatievenster, geeft het lint andere tabbladen weer dan als u een map in uw Muziekbibliotheek selecteert. Als u geen lint ziet, tikt of klikt u op de knop Het lint uitvouwen in de rechterbovenhoek of drukt u op Ctrl+F1.

Vensteronderdeel

4. Adresbalk

Functie

Gebruik de adresbalk om een locatie in te voeren of te selecteren. Tik of klik op een deel van het pad om naar dat niveau te gaan, of tik of klik op het einde van het pad om dit pad te selecteren om te kopiëren.

Vensteronderdeel

5. Bestandslijst

Functie

In dit gedeelte wordt de inhoud van de huidige map of bibliotheek weergegeven. Dit is ook de plek waar uw zoekresultaten verschijnen als u een zoekterm hebt ingevoerd in het zoekvak.

Vensteronderdeel

6. Kolomtitels

Functie

In de Detailweergave kunt u de kolomtitels gebruiken als u wilt wijzigen op welke wijze de bestanden in de bestandslijst worden ingedeeld. U kunt bijvoorbeeld op de titel Gewijzigd op tikken of klikken om op datum te sorteren (met de bestanden die u het meest recent hebt bewerkt bovenaan). Als u nog een keer op de kolomtitel tikt of klikt, worden de bestanden zo gesorteerd dat de oudste bovenaan staan. Houd een kolomtitel ingedrukt of klik er met de rechtermuisknop op om andere kolommen te selecteren om toe te voegen. Zie 'De weergave wijzigen' verderop in dit onderwerp voor meer informatie over hoe u overschakelt naar de Detailweergave.

Vensteronderdeel

7. Zoekvak

Functie

Typ een woord of zin in het zoekvak als u wilt zoeken naar een item in de huidige map of bibliotheek. Het zoeken wordt gestart zodra u met typen begint. Als u bijvoorbeeld B invoert, worden alle bestanden die met de letter B beginnen in de lijst met bestanden weergegeven. Zie Bestanden zoeken in Bestandenverkenner voor meer informatie.

Vensteronderdeel

8. Statusbalk

Functie

Gebruik de statusbalk om snel het aantal items op een locatie, of het aantal geselecteerde items en hun totale grootte, te zien.

Vensteronderdeel

Detailvenster

Functie

Gebruik het detailvenster om de belangrijkste eigenschappen van het geselecteerde bestand weer te geven. De bestandseigenschappen bieden meer gedetailleerde informatie over het bestand, zoals de auteur, de datum waarop u het bestand voor het laatst hebt gewijzigd en eventuele beschrijvende labels die u mogelijk aan het bestand hebt toegevoegd. Als u het detailvenster niet ziet, tikt of klikt u op het tabblad Weergave en tikt of klikt u vervolgens op Detailvenster.

Vensteronderdeel

Voorbeeldvenster

Functie

Gebruik het voorbeeldvenster om de inhoud van een bestand, zoals een Office-document, te zien zonder het in een app te openen. Als u het voorbeeldvenster niet ziet, tikt of klikt u op het tabblad Weergave en tikt of klikt u vervolgens op Voorbeeldvenster.

Alles weergeven

De weergave wijzigen

Wanneer u een map of een bibliotheek opent, kunt u de weergave van de bestanden in het venster wijzigen. U kunt bijvoorbeeld grotere (of kleinere) pictogrammen weergeven of een weergave gebruiken waarin u verschillende soorten gegevens over elk afzonderlijk bestand kunt bekijken. Gebruik het tabblad Weergave om deze wijzigingen aan te brengen.

Het tabblad Weergave op het lint
Het tabblad Weergave.

Opmerkingen

  • U kunt met Verkenner niet handmatig bestanden indelen binnen een map. Doorzoek het ondersteuningsforum van Windows voor geavanceerde procedures over hoe u dit kunt doen in een aantal weergaven en locaties.

Een bestand zoeken

Afhankelijk van hoeveel bestanden u hebt en hoe deze zijn geordend, kan het veel werk zijn om elke keer een bepaald bestand te zoeken dat u nodig hebt. U kunt tijd en moeite besparen als u het zoekvak gebruikt om bestanden te zoeken.

Het zoekvak wordt boven aan elk venster weergegeven. Begin uw zoekopdracht voor het vinden van een bestand met het openen van een map of bibliotheek, tik of klik vervolgens op het zoekvak en voer uw zoekterm in. De huidige weergave wordt daarna gefilterd op basis van de tekst die u in het zoekvak invoert. Bestanden worden als zoekresultaten weergegeven als uw zoekterm overeenkomt met de bestandsnaam, labels of andere bestandseigenschappen of zelfs met de tekst in een document. Zie Bestanden zoeken in Bestandenverkenner voor meer informatie over zoeken in Verkenner.

Een nieuwe map maken

U kunt mappen maken waarmee u uw bestanden kunt ordenen. Het is zelfs mogelijk om mappen binnen mappen te maken (ook wel submappen genoemd).

  • Tik of klik op het tabblad Start en tik of klik vervolgens op Nieuwe map.

Een map maken of verwijderen

De meest gebruikelijke manier om nieuwe bestanden te maken is door gebruik te maken van een app. U kunt bijvoorbeeld een brief maken in een app voor tekstverwerking of een videobestand in een app voor het bewerken van video's. De meeste apps slaan standaard bestanden op in veelgebruikte mappen, zoals Mijn documenten en Mijn afbeeldingen, zodat u deze bestanden een volgende keer eenvoudiger terug kunt vinden.

Als u een bestand niet meer nodig hebt, kunt u het van uw pc verwijderen. Op deze wijze bespaart u ruimte en u voorkomt dat uw pc vol komt te staan met bestanden die u niet nodig hebt. Zoek een bestand en selecteer het om het te verwijderen. Tik of klik op het tabblad Start en tik of klik vervolgens op Verwijderen.

Wanneer u een bestand verwijdert, wordt het naar de Prullenbak verplaatst, waar het tijdelijk wordt opgeslagen. De Prullenbak is een soort veiligheidsnet waardoor het mogelijk wordt om bestanden of mappen terug te zetten die u per ongeluk hebt verwijderd. U moet de Prullenbak af en toe legen, zodat de opslagruimte die wordt gebruikt voor de bestanden die u niet meer nodig hebt, vrijkomt. Zie Recycle Bin: Recover or remove files voor meer informatie over de Prullenbak.

Een bestaand bestand openen

Als u een bestand wilt openen, dubbeltikt of dubbelklikt u op het desbetreffende bestand. Het bestand wordt gewoonlijk geopend in de app die u hebt gebruikt om het bestand te maken of te bewerken. Een tekstbestand wordt bijvoorbeeld geopend in uw app voor tekstverwerking. Als u een bestand wilt openen in een andere app dan degene die u normaal gebruikt, selecteert u een bestand, tikt of klikt u op het tabblad Start, tikt of klikt u op de pijl naast Open, en kiest u vervolgens de app die u wilt gebruiken.

Naam van een bestand of map wijzigen

Om een bestand of map een andere naam te geven, selecteert u deze eerst in de bestandslijst. Dan tikt of klikt u op het tabblad Start en vervolgens tikt of klikt u op Naam wijzigen.

Opmerkingen