Uw toepassingen en apparaten laten werken onder Windows 8

Wanneer u bezig bent met het voorbereiden van een upgrade naar Windows 8, geeft Windows 8 Upgrade Assistant een compatibiliteitsrapport weer waarin wordt vermeld welke handelingen u mogelijk moet uitvoeren om al uw toepassingen en apparaten na de upgrade te laten werken. U kunt het rapport afdrukken, zodat u dit later kunt raadplegen of opslaan naar uw bureaublad. Het rapport wordt op het bureaublad weergegeven nadat u de upgrade hebt uitgevoerd, tenzij u ervoor hebt gekozen om tijdens de upgrade alle bestaande gegevens te wissen.

Voor elk probleem dat in het compatibiliteitsrapport wordt weergegeven, worden er suggesties en tips weergegeven over hoe u dit kunt oplossen.

Naast deze aanbevelingen, zijn er verscheidene hulpprogramma's beschikbaar die u kunnen helpen bij het zoeken naar oplossingen voor compatibiliteitsproblemen met uw toepassingen en apparaten:

 • Onderhoudscentrum

 • Windows Compatibiliteitscentrum

 • Assistent voor programmacompatibiliteit

 • Programma's uitvoeren die voor vorige versies van Windows zijn gemaakt

Onderhoudscentrum

Voor sommige problemen moet u het Onderhoudscentrum weergeven en moet u de instructies volgen die worden weergegeven. Het kan bijvoorbeeld zijn dat u wordt gevraagd om een nieuw stuurprogramma of een update te downloaden of om een instelling te wijzigen.

Zoeken naar oplossingen in het Onderhoudscentrum:

 1. Veeg in het startscherm vanaf de rechterrand van het scherm en tik op Zoeken. (Als u met een muis werkt, wijst u de rechterbovenhoek van het scherm aan, beweegt u de muisaanwijzer naar beneden en klikt u op Zoeken.)

 2. Typ Onderhoudscentrum in het zoekvak, kies Instellingen en kies vervolgens Onderhoudscentrum.

Windows Media Center

U kunt voor aanvullende informatie over hoe u uw toepassingen en apparaten kunt laten werken terecht bij het Windows Compatibiliteitscentrum.

Het Windows Compatibiliteitscentrum bevat informatie over duizenden toepassingen en apparaten en stelt u in staat om in kaart te brengen wat wel en wat niet werkt met Windows 8. U kunt in het Compatibiliteitscentrum zoeken naar een bepaald product waarbij u op problemen stuit. De gedetailleerde weergave van afzonderlijke producten bevat telkens koppelingen naar stuurprogramma's of updates en naar aanvullende informatie over het oplossen van problemen die afkomstig is van de community.

Assistent voor programmacompatibiliteit

Wanneer u een toepassing installeert of uitvoert, controleert Windows de toepassing op symptomen van bekende compatibiliteitsproblemen. Als er een probleem wordt gevonden, stelt de assistent voor programmacompatibiliteit enkele maatregelen voor die u kunt treffen om ervoor te zorgen dat de toepassing naar behoren werkt onder Windows 8.

Toepassingen die op lage systeemniveaus werken (zoals stuurprogramma's voor de kernelmodus en beveiligings- en back-uptoepassingen) worden door de assistent voor programmacompatibiliteit niet gecontroleerd. Gezien de afhankelijkheid van deze toepassingen van interne onderdelen van het Windows-systeem kunnen er gewoonlijk geen compatibiliteitscorrecties op deze toepassingen worden toegepast.

Als u probeert om een toepassing met bekende compatibiliteitsproblemen uit te voeren, wordt er een bericht weergegeven met informatie over het probleem. De assistent voor programmacompatibiliteit zorgt er bovendien voor dat de toepassing mogelijk niet kan worden uitgevoerd, afhankelijk van de ernst van het probleem.

Programma's uitvoeren die voor vorige versies van Windows zijn gemaakt

Als u problemen ondervindt met het uitvoeren van een toepassing die wel werkte op een eerdere versie van Windows, kunt u het wellicht wel uitvoeren in een compatibiliteitsmodus, zoals de Windows Vista- of Windows 7-compatibiliteitsmodi.

Problemen oplossen met betrekking tot compatibiliteit van toepassingen

 1. Veeg in het startscherm vanaf de rechterrand van het scherm en tik op Zoeken.(Als u met een muis werkt, wijst u de rechterbovenhoek van het scherm aan, beweegt u de muisaanwijzer naar beneden en klikt u op Zoeken.)

 2. Typ problemen oplossen in het zoekvak, kies Instellingen en kies vervolgens Problemen oplossen.

 3. Tik of klik op Programma's uitvoeren die zijn gemaakt voor vorige versies van Windows.

 4. Volg de weergegeven stappen

Een compatibiliteitsmodus toepassen

Wanneer u weet welke compatibiliteitsmodus u nodig hebt om uw toepassing uit te voeren, kunt u deze als volgt toepassen:

 1. Voer vanuit het startscherm de naam van de toepassing in die u wilt uitvoeren in de compatibiliteitsmodus, veeg in de lijst met zoekresultaten naar beneden of klik er met de rechtermuisknop op om de toepassing te selecteren en kies vervolgens Bestandslocatie openen.

 2. Veeg in Verkenner naar beneden op de toepassing of klik er met de rechtermuisknop op en kies vervolgens Eigenschappen.

 3. Kies in het dialoogvenster Eigenschappen het tabblad Compatibiliteit.

 4. Selecteer de compatibiliteitsmodus en andere opties die u wilt toepassen en klik vervolgens op OK.

Naast compatibiliteitsmodi voor verschillende besturingssystemen kunt u toepassingen ook uitvoeren in modi met minder kleuren of met beheerdersbevoegdheden. U kunt de instellingen toepassen voor iedereen die de computer gebruikt of alleen voor u.