Profielen voor draadloze netwerken beheren

Als u een profiel voor een draadloze verbinding moet wijzigen, kunt u dit meestal doen aan de hand van de volgende stappen:

  1. Veeg vanaf de rechterrand van het scherm en tik achtereenvolgens op Instellingen en Pc-instellingen wijzigen.
    Als u met een muis werkt, wijst u de rechterbovenhoek van het scherm aan, beweegt u de muisaanwijzer naar beneden en klikt u achtereenvolgens op Instellingen en Pc-instellingen wijzigen.

  2. Tik of klik achtereenvolgens op Netwerk, op Verbindingen en op de verbinding die u wilt wijzigen.

  3. Maak de gewenste wijzigingen op de pagina die wordt weergegeven.

Bepaalde taken, zoals het verwijderen van een profiel, moeten worden uitgevoerd met de opdrachtprompt. Als u deze taken wilt uitvoeren, opent u Opdrachtprompt en typt u de juiste opdracht uit de volgende tabel.

  • Zo opent u de opdrachtprompt: veeg vanaf de rechterrand van het scherm naar binnen, tik op Zoeken (of wijs met de muis de rechterbovenhoek van het scherm aan, beweeg de muisaanwijzer naar beneden en klik op Zoeken), typ Opdrachtprompt in het zoekvak en tik of klik vervolgens op Opdrachtprompt.

Taak
Instructies

Een profiel verwijderen

Typ het volgende na de opdrachtprompt:

netsh wlan delete profile name="Profielnaam"

Alle draadloze profielen op de pc weergeven

Typ het volgende na de opdrachtprompt:

netsh wlan show profiles

Een beveiligingssleutel weergeven

Typ het volgende na de opdrachtprompt:

netsh wlan show profile name=“Profielnaam” key=clear

Een netwerk omhoog verplaatsen in de prioriteitenlijst

Door verbinding maken met een netwerk en Automatisch verbinding maken te kiezen, komt het netwerk boven aan de lijst te staan.

Automatisch stoppen met verbinding maken met een netwerk binnen bereik

Tik of klik op het netwerk uit de lijst met netwerken en klik vervolgens op Verbinding verbreken.

Automatisch stoppen met verbinding maken met een netwerk buiten bereik

Typ het volgende na de opdrachtprompt:

netsh wlan set profileparameter name=”Profielnaam” connectionmode=manual

De manier waarop Windows de prioriteit van de verbinding bepaalt

Windows maakt meestal verbinding met netwerken in deze volgorde:

1. Ethernet

2. Wi‑Fi

3. Mobiel breedband

Wanneer u verbinding maakt met een nieuw Wi-Fi-netwerk, wordt dit toegevoegd aan de lijst en Windows zal dan contact maken met dat netwerk als het binnen bereik is. Als u verbinding maakt met een ander Wi-Fi-netwerk terwijl u binnen bereik bent van het eerste netwerk, zal Windows het tweede netwerk verkiezen boven het eerste.

Mobiele breedbandnetwerken worden anders behandeld. Als u handmatig verbinding maakt met een mobiel breedbandnetwerk als er een Wi-Fi-netwerk binnen bereik is, krijgt het mobiele breedbandnetwerk alleen die sessie de voorkeur. Wanneer u een volgende keer binnen bereik van de twee netwerken bent, krijgt het Wi-Fi-netwerk de voorkeur. Dit komt omdat mobiele breedbandnetwerken meestal een datalimiet hebben.

Als u uw pc wilt dwingen om het mobiele breedbandnetwerk boven de Wi-Fi te verkiezen, tikt of klikt u in de lijst met netwerken op het Wi-Fi-netwerk en klikt u vervolgens op Verbinding verbreken. Windows maakt dan niet meer automatisch verbinding met dat Wi-Fi-netwerk.