Mobiel breedband van begin tot einde

In dit artikel wordt mobiel breedband uitgebreid beschreven. Mobiel breedband is een technologie die het mogelijk maakt om vanaf vrijwel elke plaats verbinding te maken met het internet, zelfs als er geen Wi‑Fi-netwerk beschikbaar is. Net zoals bij telefoons wordt bij mobiel breedband gebruik gemaakt van mobiele 3G-, 4G- en LTE-netwerken.

Omdat mobiel breedband een relatief nieuwe technologie is, bent u mogelijk niet bekend met bepaalde termen en concepten. Deze zullen in dit artikel worden behandeld, naast de stappen die nodig zijn om een verbinding via mobiel breedband in te stellen en te gebruiken.

Wat is mobiel breedband?

Mobiele breedbandtechnologie, ook wel WWAN (wireless wide area network) genoemd, biedt draadloze toegang tot internet met hoge snelheid voor draagbare apparaten. Met mobiel breedband kunt u verbinding maken met het internet vanaf elke locatie waar een mobiele service beschikbaar is voor mobiele internetverbinding.

Als u verbinding met internet wilt maken via een mobiele breedbandverbinding, hebt u een gegevenskaart nodig voor mobiel breedband (zoals hieronder beschreven) en moet u over een abonnement voor mobiel breedband beschikken.

Alles weergeven

De terminologie voor mobiel breedband begrijpen

De mobiele breedbandtechnologie kent specifieke terminologie:

 • Een gegevenskaart is een kleine kaart of apparaat waarmee u internettoegang verkrijgt via mobiel breedband. Verwisselbare gegevenskaarten kunnen pc-kaarten, USB-kaarten of dongles of ExpressCards zijn. Gegevenskaarten kunnen ook ingebedde laptopmodules zijn.

 • Een simkaart (Subscriber Identity Module) is een kleine verwisselbare kaart die gegevens over de identiteit en beveiliging van een abonnee bevat voor mobiele breedbandservices. Sommige gegevenskaarten hebben mogelijk geen fysiek aanwezige of verwisselbare simkaarten.

 • Een toegangspuntnaam of toegangsreeks is een letter- en cijfercombinatie die is verstrekt door uw provider om het type netwerktoegang dat u hebt, te identificeren. Een provider van mobiele diensten verstrekt mogelijk verschillende toegangspuntnamen voor verschillende typen services.

 • Automatisch verbinden verwijst naar het verbindingsbeheer via mobiel breedband waarmee automatisch verbinding wordt gemaakt met een mobiel breedbandnetwerk.

 • Automatisch selecteren verwijst naar het verbindingsbeheer via mobiel breedband waarmee automatisch een andere mobiele provider wordt gekozen wanneer u buiten bereik bent van uw mobiele breedbandnetwerk.

 • Net zoals bij telefoons heeft de term roaming betrekking op het feit dat u zich buiten de geografische omgeving hebt verplaatst waar u zich normaal bevindt. Tijdens roaming maakt u verbinding met uw provider via een partnernetwerk en moet u meestal meer betalen voor gegevensservice.

 • 3G-, 4G-, en LTE-netwerken zijn mobiele netwerken die verschillende verbindingssnelheden en technologieën ondersteunen.

Een mobiele breedbandverbinding voor het eerst instellen

Als u een externe gegevenskaart gebruikt, controleert u of deze op de juiste manier in uw laptop is geplaatst. Als er een schakelaar voor draadloos netwerkverkeer is, controleert u of deze is ingeschakeld. De schakelaar voor draadloos netwerkverkeer bevindt zich meestal aan de voorkant of zijkant van een laptop.

U kunt worden gevraagd om een toegangsreeks of een APN (toegangspunt) op te geven om uw mobiele netwerk te helpen identificeren. Een toegangsreeks (voor CDMA-apparaten) of APN (voor GSM-apparaten) maakt deel uit van de informatie die is geleverd bij uw simkaart (Subscriber Identity Module) of abonnement. Als u deze niet kunt vinden en u problemen ondervindt bij het tot stand brengen van een internetverbinding, neemt u contact op met uw mobiele provider.

Als uw simkaart is vergrendeld, stelt uw mobiele provider de standaardpincode in. Als uw apparaat is vergrendeld, kan het niet meer worden gebruikt en hebt u de pincode nodig om het te ontgrendelen. Controleer de informatie die u bij uw simkaart of abonnement hebt ontvangen. Als u deze niet kunt vinden en u problemen ondervindt bij het tot stand brengen van een internetverbinding, neemt u contact op met uw mobiele provider.

Opmerking

 • Als u drie keer achter elkaar een onjuiste pincode invoert, kan uw account worden geblokkeerd totdat u een pukcode (PIN Unblock Key) krijgt van uw mobiele provider. Als u verbonden bent op het moment dat uw account wordt geblokkeerd, wordt de bestaande verbinding verbroken.

Instellingen voor mobiel breedband configureren

 1. Als u verbinding met een netwerk wilt maken, veegt u het scherm in vanaf de rechterrand van het scherm en tikt u op Instellingen. Als u een muis gebruikt, wijst u de rechterbovenhoek van het scherm aan, beweegt u de muisaanwijzer naar beneden en klikt u op Instellingen), Tik of klik vervolgens op het netwerkpictogram (Het pictogram voor een draadloos netwerk of Het pictogram voor een bekabeld netwerk).

 2. Tik of klik op uw mobiele breedbandnetwerk.

 3. Als u in de toekomst automatisch verbinding wilt maken, schakelt u het selectievakje Automatisch verbinding maken in.

 4. Als u automatisch wilt kunnen roamen, schakelt u het selectievakje Automatisch roamen in.

 5. Tik of klik op Verbinden.

 6. Als u daar om wordt gevraagd, voert u de naam van het toegangspunt (Access Point Name, APN) of de toegangsreeks, de gebruikersnaam en het wachtwoord in. U kunt deze informatie vinden in de documentatie bij het apparaat of bij de mobiele breedbandservice.

Opmerking

 • Als u het selectievakje Automatisch verbinding maken niet hebt ingeschakeld, moet u, als u in de toekomst verbinding wilt maken, op de naam van het mobiele breedbandnetwerk tikken of klikken en vervolgens op Verbinden tikken of klikken.

Instellingen wijzigen

De naam van het toegangspunt (Access Point Name, APN), de toegangsreeks, de gebruikersnaam, het wachtwoord en de verbindingsinstellingen wijzigen

 1. Als u verbinding met een netwerk wilt maken, veegt u het scherm in vanaf de rechterrand van het scherm en tikt u op Instellingen. Als u een muis gebruikt, wijst u de rechterbovenhoek van het scherm aan, beweegt u de muisaanwijzer naar beneden en klikt u op Instellingen), Tik of klik vervolgens op het netwerkpictogram (Het pictogram voor een draadloos netwerk of Het pictogram voor een bekabeld netwerk).

 2. Druk op het mobiele breedbandnetwerk en houd het vast of klik erop met de rechtermuisknop, tik of klik op Eigenschappen voor verbinding weergeven en tik of klik vervolgens op het tabblad Profiel.

  Opmerking

  • Zie het onderwerp Een mobiele breedbandverbinding voor het eerst instellen, als het tabblad Profiel niet beschikbaar is.

 3. Voer de naam van het toegangspunt (Access Point Name, APN) of de toegangsreeks, de gebruikersnaam en het wachtwoord in. U kunt deze informatie vinden in de documentatie bij het apparaat of bij de mobiele breedbandservice.

 4. U kunt ook één of beide onderstaande selectievakjes inschakelen:

  • Automatisch verbinding maken wanneer dit netwerk binnen bereik is

  • Roaming op dit netwerk toestaan

   Opmerking

   • Het toestaan van roaming kan tot extra kosten leiden.

 5. Tik of klik op OK.

De instellingen voor roaming wijzigen

 1. Als u verbinding met een netwerk wilt maken, veegt u het scherm in vanaf de rechterrand van het scherm en tikt u op Instellingen. Als u een muis gebruikt, wijst u de rechterbovenhoek van het scherm aan, beweegt u de muisaanwijzer naar beneden en klikt u op Instellingen), Tik of klik vervolgens op het netwerkpictogram (Het pictogram voor een draadloos netwerk of Het pictogram voor een bekabeld netwerk).

 2. Druk op het mobiele breedbandnetwerk en houd het vast of klik erop met de rechtermuisknop, tik of klik op Eigenschappen voor verbinding weergeven en tik of klik vervolgens op het tabblad Roaming. (Het tabblad Roaming is alleen tijdens roaming beschikbaar.)

 3. Als u wilt dat Windows automatisch een netwerk kiest, selecteert u Automatisch selecteren (aanbevolen). Als u liever zelf een netwerk kiest, selecteert u de naam van het netwerk in de lijst en tikt of klikt u op Registreren.

  Opmerking

  • Als het verbindingsbeheer voor de breedbandverbinding geen verbinding kan maken met het opgegeven netwerk, wordt automatisch overgeschakeld op Automatisch selecteren.

Geschat dataverbruik weergeven of verbergen

 1. Als u verbinding met een netwerk wilt maken, veegt u het scherm in vanaf de rechterrand van het scherm en tikt u op Instellingen. Als u een muis gebruikt, wijst u de rechterbovenhoek van het scherm aan, beweegt u de muisaanwijzer naar beneden en klikt u op Instellingen), Tik of klik vervolgens op het netwerkpictogram (Het pictogram voor een draadloos netwerk of Het pictogram voor een bekabeld netwerk).

 2. Druk op de mobiele netwerkverbinding en houd deze vast of klik erop met de rechtermuisknop. Selecteer vervolgens een van de volgende opties:

  • Geschat dataverbruik verbergen

  • Geschat dataverbruik weergeven

 3. Nadat u op Geschat dataverbruik weergeven hebt geklikt, wordt er een overzicht van het verbruik weergegeven. Als u op Opnieuw instellen klikt wordt het dataverbruik weer ingesteld op nul. Dit heeft geen gevolgen voor de totale hoeveelheid data die u daadwerkelijk hebt verbruikt en die wordt bijgehouden door uw mobiele provider.

Uw pincode inschakelen, uitschakelen of wijzigen

 1. Als u verbinding met een netwerk wilt maken, veegt u het scherm in vanaf de rechterrand van het scherm en tikt u op Instellingen. Als u een muis gebruikt, wijst u de rechterbovenhoek van het scherm aan, beweegt u de muisaanwijzer naar beneden en klikt u op Instellingen), Tik of klik vervolgens op het netwerkpictogram (Het pictogram voor een draadloos netwerk of Het pictogram voor een bekabeld netwerk).

 2. Druk op het mobiele breedbandnetwerk en houd het vast of klik erop met de rechtermuisknop, tik of klik op Eigenschappen voor verbinding weergeven en tik of klik vervolgens op het tabblad Beveiliging.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u de pincode wilt inschakelen, tikt of klikt u op Pincode inschakelen, voert u de pincode in, tikt of klikt u op Pincode inschakelen en tikt of klikt u vervolgens op OK.

  • Als u de pincode wilt uitschakelen, tikt of klikt u op Pincode uitschakelen, voert u de pincode in, tikt of klikt u op Pincode uitschakelen en tikt of klikt u vervolgens op OK.

  • Als u de pincode wilt wijzigen, tikt of klikt u op Pincode wijzigen, voert u de huidige pincode en de nieuwe pincode in, voert u de nieuwe pincode opnieuw in ter verificatie, tikt of klikt u op Pincode wijzigen en tikt of klikt u vervolgens op OK.

  Opmerkingen

  • Als het apparaat geen pincodes ondersteunt, is het tabblad Beveiliging niet beschikbaar.

  • Als u drie keer achter elkaar een onjuiste pincode invoert, kan uw account worden geblokkeerd totdat u een pukcode (PIN Unblock Key) krijgt van uw mobiele provider. Als u verbonden bent op het moment dat uw account wordt geblokkeerd, wordt de bestaande verbinding verbroken.

  • Als de pincode momenteel is ingeschakeld, is de knop Pincode inschakelen niet beschikbaar.

  • Als de pincode momenteel is uitgeschakeld, zijn de knoppen Pincode uitschakelen en Pincode wijzigen niet beschikbaar. U moet de pincode eerst inschakelen voordat u deze kunt wijzigen.

Uw gegevens met betrekking tot uw abonnement, provider, apparaat of account zoeken

Gegevens met betrekking tot uw abonnement en provider zoeken

 1. Als u verbinding met een netwerk wilt maken, veegt u het scherm in vanaf de rechterrand van het scherm en tikt u op Instellingen. Als u een muis gebruikt, wijst u de rechterbovenhoek van het scherm aan, beweegt u de muisaanwijzer naar beneden en klikt u op Instellingen), Tik of klik vervolgens op het netwerkpictogram (Het pictogram voor een draadloos netwerk of Het pictogram voor een bekabeld netwerk).

 2. Druk op het mobiel breedbandnetwerk en houd het vast of klik erop met de rechtermuisknop. Tik of klik vervolgens op Eigenschappen voor verbinding weergeven.

 3. Tik of klik op het tabblad Abonnement.

Gegevens met betrekking tot uw apparaat en account zoeken

Als u contact met uw mobiele provider opneemt, vraagt deze om gegevens om het gebruikte apparaat en het account te kunnen identificeren. Om deze gegevens te vinden, moet u de volgende stappen volgen terwijl uw mobiele breedbandapparaat aanwezig is of is aangesloten op uw pc:

 1. Veeg vanaf de rechterrand van het scherm en tik achtereenvolgens op Instellingen en Pc-instellingen wijzigen.
  Als u met een muis werkt, wijst u de rechterbovenhoek van het scherm aan, beweegt u de muisaanwijzer naar beneden en klikt u achtereenvolgens op Instellingen en Pc-instellingen wijzigen.

 2. Klik op Draadloos en kijk vervolgens onder Informatie van mobiel-breedbandhardware.

Uw apparaat opnieuw starten

U kunt het apparaat opnieuw starten door het te verwijderen en opnieuw te plaatsen, door de pc uit en weer in te schakelen of door de sluimerstand te beëindigen.

Probleemoplossing

Hier vindt u een lijst met de bekendste problemen die kunnen optreden wanneer u een mobiele breedbandverbinding gebruikt, plus de stappen die u kunt uitvoeren om de problemen op te lossen.

Ik heb verbindingsproblemen

In deze sectie worden een aantal verbindingsproblemen beschreven, de mogelijke oorzaken en wat u kunt doen om de problemen op te lossen.

 • De mobiele breedbandverbinding wordt niet vermeld in de lijst met Netwerkverbindingen. Dit kan de volgende oorzaken hebben:

  • Uw simkaart of uw apparaat is vergrendeld, niet leesbaar of niet meer geldig.

  • Uw mobiele abonnement is verlopen of niet geactiveerd.

  • U bevindt zich in een gebied zonder netwerksignaal.

 • U ontvangt een signaal maar kunt geen verbinding maken. Dit kan de volgende oorzaken hebben:

  • U hebt geen geldig gegevensabonnement.

  • De opgegeven naam van het toegangspunt, de gebruikersnaam of het wachtwoord voor de verbinding is niet geldig.

  • U wilt roamen en de netwerkoperator die u hebt geselecteerd, staat gegevensservices niet toe of u hebt roaming niet ingeschakeld voor gegevensservices.

 • Ik kan verbinding maken met sommige locaties, maar niet met andere (ik kan bijvoorbeeld geen verbinding maken van buiten mijn woonplaats). Dit kan de volgende oorzaken hebben:

  • U hebt roaming niet ingeschakeld voor gegevensservices.

  • De netwerkoperator die u hebt geselecteerd, staat gegevensservices niet toe.

Probeer voor al deze problemen de exacte oorzaak te achterhalen en start de probleemoplosser voor netwerken door de volgende stappen uit te voeren:

 1. Open Netwerkcentrum door vanaf de rechterrand van het scherm te vegen en te tikken op Zoeken. Als u een muis gebruikt, wijst u de rechterbovenhoek van het scherm aan, beweegt u de muisaanwijzer naar beneden en klikt u op Zoeken. Typ netwerkcentrum in het zoekvak en tik of klik achtereenvolgens op Instellingen en Netwerkcentrum.

 2. Tik of klik op Adapterinstellingen wijzigen.

 3. Druk op de mobiele breedbandverbinding en houd deze vast of klik erop met de rechtermuisknop. Tik of klik vervolgens op Problemen vaststellen.

Alles weergeven

Ik kan browsen op internet, maar mijn chatprogramma, functie voor het streamen van video's of VPN-service werkt niet

Afhankelijk van het door u gekozen serviceplan kan toegang tot bepaalde sites (IP-adressen), poorten en servicetypen mogelijk geblokkeerd zijn door uw provider. Neem contact op met uw provider om te controleren of u beschikt over de benodigde service om het programma te gebruiken via de mobiele breedbandverbinding.

Ik heb de simkaart uit mijn telefoon verwijderd en in plaats daarvan in de gegevenskaart geplaatst. Ik kan nu geen verbinding meer maken met internet (dat kon ik wel toen de simkaart nog in mijn telefoon zat)

Bepaalde providers hebben aparte instellingen voor toegang tot internet via een gegevenskaart en via een telefoon. Neem contact op met uw mobiele operator om te controleren of u met uw abonnement een gegevenskaart kunt gebruiken en de juiste instellingen hebt.