Welke vormen kan ik gebruiken voor mijn afbeeldingswachtwoord?

Uw afbeeldingswachtwoord kan bestaan uit een door u gekozen afbeelding en drie bewegingen in de vorm van tekeningen die u rechtstreeks op het scherm uitvoert. Deze drie vingertekeningen kunnen bestaan uit een combinatie van cirkels, rechte lijnen en tikken. De grootte, de positie en de richting van uw bewegingen worden, evenals de volgorde waarin u deze uitvoert, onderdeel van uw afbeeldingswachtwoord. Als u zich wilt aanmelden, moet u dezelfde drie bewegingen in dezelfde volgorde herhalen op uw afbeelding.

Wanneer u de bewegingen voor de eerste keer uitvoert, worden deze op het scherm weergegeven, zodat u ze eenvoudiger kunt onthouden. Windows interpreteert een golvende of gebogen lijn als een rechten lijn, dus zelfs als u een golvende lijn probeert te tekenen, wordt deze op het scherm weergegeven als een rechte lijn. Het is daarom raadzaam om uitsluitend rechte lijnen, cirkels en tikken te gebruiken.

De golvende lijn wordt weergegeven als een rechte lijn
De golvende lijn die links is weergegeven, wordt als de rechte lijn die rechts is weergegeven aan uw afbeeldingswachtwoord toegevoegd.
Vier bewegingen beperkt tot drie
Het is niet mogelijk om een afbeeldingswachtwoord te maken met de vier bewegingen die links zijn weergegeven. U kunt echter wel de drie bewegingen gebruiken die rechts zijn weergegeven.

Meer hulp nodig?