Pc's, apparaten en inhoud zoeken op uw netwerk

De eerste keer dat u verbinding maakt met een netwerk, wordt u mogelijk gevraagd of u wilt zoeken naar pc's, apparaten en inhoud op het netwerk en of u automatisch verbinding wilt maken met apparaten, zoals printers en tv's. Als u deze instelling inschakelt, bereidt u uw pc voor op het delen van bestanden en apparaten in een netwerk. Daarnaast worden automatisch de juiste firewall- en beveiligingsinstellingen ingesteld voor het type netwerk waarmee u verbinding hebt gemaakt. U kunt deze instelling op elk gewenst moment uitschakelen.

Uw pc voorbereiden op het delen van bestanden en apparaten op een netwerk.

 1. Veeg vanaf de rechterrand van het scherm en tik achtereenvolgens op Instellingen en Pc-instellingen wijzigen.
  Als u met een muis werkt, wijst u de rechterbenedenhoek van het scherm aan, beweegt u de muisaanwijzer naar boven en klikt u achtereenvolgens op Instellingen en Pc-instellingen wijzigen.

 2. Tik of klik op Netwerk, tik of klik op Verbindingen en tik of klik op uw netwerkverbinding.

 3. Schakel de optie voor het zoeken naar apparaten en inhoud in.

  Zoeken naar apparaten en inhoud
  Zoeken naar apparaten en inhoud

Opmerkingen

 • Schakel dit in voor een thuisnetwerk of klein bedrijfsnetwerk of wanneer u de mensen en de apparaten die met het netwerk zijn verbonden, kent en vertrouwt. Met deze instelling kan uw pc verbinding maken met apparaten in het netwerk, zoals met printers. Schakel deze instelling uit voor netwerken in openbare ruimten (zoals internetcafés of vliegvelden) of wanneer u de mensen en apparaten die met het netwerk zijn verbonden niet kent of vertrouwt.

 • Deze instelling is niet beschikbaar voor domeinnetwerken (bijvoorbeeld wanneer u een laptop van uw werk mee naar huis neemt).

 • Als u deze instelling inschakelt, wijzigt u de firewall-instellingen zo dat bepaalde communicatie is toegestaan. Dit kan een beveiligingsrisico inhouden. Als u van tevoren weet dat u geen bestanden of printers hoeft te delen, is de veiligste keuze om dit uit te schakelen.

 • Als u dit uitschakelt worden de volgende apps en services geblokkeerd, zodat deze niet werken: PlayTo, bestandsdeling, netwerkdetectie en het automatisch instellen van netwerkprinters, tv's en andere apparaten.

Zoeken naar gedeelde items op een netwerk

 1. Veeg vanaf de rechterrand van het scherm en tik op Zoeken.
  Als u met een muis werkt, wijst u de rechterbenedenhoek van het scherm aan, beweegt u de muisaanwijzer naar boven en klikt u op Zoeken.

 2. Typ Deze pc in het zoekvak en tik of klik op Deze pc.

De locatie waarop de gedeelde items worden weergegeven, is afhankelijk van het type netwerk dat u hebt en het Windows-besturingssysteem dat is geïnstalleerd op de pc waarmee u de gedeelde bestanden of mappen zoekt.

Vanaf een pc met het volgende besturingssysteem:
Als u beschikt over een
Gedeelde items worden weergegeven onder

Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows 8, Windows RT of Windows 7

Thuisgroep

Thuisgroep

Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows 8, Windows RT, Windows 7 of Windows Vista

Werkgroep of domein

Netwerk

Windows XP

Werkgroep

Mijn netwerklocaties

Als er geen items worden weergegeven voor een netwerk dat met u wordt gedeeld, vraagt u degene die deze items deelt naar het pad (dit moet beginnen met \\pc-naam\). Typ dit pad in de adresbalk in Deze pc.

Als de items die u deelt niet worden weergegeven onder Netwerk, kunt u de mapweergave in Deze pc aanpassen, zodat u kunt zien welke items met wie worden gedeeld. Open een map die de items bevat waarvan u denkt dat deze worden gedeeld. Tik of klik op het tabblad Beeld in de groep Indeling op Details. Tik of klik op Kolommen toevoegen en kies vervolgens Kolommen kiezen. Selecteer Gedeeld en Gedeeld met en tik of klik vervolgens op OK.

Problemen oplossen met het delen van items in een netwerk

 • Controleer of de pc's zich in dezelfde thuisgroep of werkgroep bevinden en of elke pc een unieke naam heeft.

  1. Zo opent u Systeem: veeg vanaf de rechterrand van het scherm naar binnen, tik op Zoeken (of wijs met de muis de rechterbovenhoek van het scherm aan, beweeg de muisaanwijzer naar beneden en klik op Zoeken), typ Systeem in het zoekvak en tik of klik vervolgens op Systeem.

  2. Tik of klik op Eigenschappen.

  3. Als u de naam van de pc of het netwerk wilt wijzigen, tikt of klikt u op Instellingen wijzigen. Administratormachtigingen vereist U wordt wellicht gevraagd om een administratorwachtwoord op te geven of om uw keuze te bevestigen.

 • Als uw pc zich in een werkgroep bevindt, gebruikt u dezelfde combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord op elke pc. Als uw account op een bepaalde pc bijvoorbeeld de gebruikersnaam Lisa en het wachtwoord Ch0col@de heeft, moet u diezelfde combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord gebruiken voor alle pc's in de werkgroep.

 • Controleer op pc's waarop Windows 7, Windows 8 of Windows RT wordt uitgevoerd of u delen hebt ingeschakeld voor het netwerk waarmee u verbinding hebt gemaakt. U moet dit doen op elke pc die u voor het delen van items wilt gebruiken. Controleer op pc's waarop Windows 8.1 of Windows RT 8.1 wordt uitgevoerd of u de schuifregelaar voor het zoeken naar apparaten en inhoud hebt ingeschakeld.

 • Als de problemen zich blijven voordoen, controleert u of netwerkdetectie, bestands- en printerdeling en het delen van openbare mappen is ingeschakeld voor alle pc's in uw thuis- of werkgroep.

  1. Zo opent u Geavanceerde instellingen voor delen: veeg vanaf de rechterrand van het scherm naar binnen, tik op Zoeken (of wijs met de muis de rechterbovenhoek van het scherm aan, beweeg de muisaanwijzer naar beneden en klik op Zoeken), typ Geavanceerd delen in het zoekvak en tik of klik vervolgens op Instellingen voor geavanceerd delen beheren.

  2. Vouw het huidige profiel uit.

 • Controleer of de pc met de gedeelde bestanden en mappen aan staat en zich niet in de slaapstand of sluimerstand bevindt. Tik of klik in Deze pc op de adresbalk en voer \\pc-naam in om te controleren of er geen problemen zijn met de netwerkverbinding.

 • Controleer of u maar één firewall gebruikt en of deze zo is ingesteld dat thuisgroepen en werkgroepen zijn toegestaan.

 • Als u gedeelde bestanden en mappen die zich bevinden op een pc met Windows XP, wilt openen vanaf een pc met Windows 8.1 of Windows RT 8.1, kunt u de items het beste in de map Gedeelde documenten plaatsen. Klik vervolgens met de rechtermuisknop op het item dat u wilt delen, klik op Delen en beveiliging en schakel het selectievakje Van deze map een gedeelde netwerkmap maken in. Als u de gedeelde items van andere pc's in het netwerk wilt kunnen bewerken, schakelt u het selectievakje Netwerkgebruikers mogen mijn bestanden wijzigen in.