Een met BitLocker beveiligd station ontgrendelen

U kunt BitLocker-stationsversleuteling gebruiken om uw besturingssysteemstation (het station waarop Windows is geïnstalleerd), een vast gegevensstation (zoals een interne vaste schijf) of een verwisselbaar gegevensstation (zoals een USB-flashstation) te beveiligen. De wijze waarop uw een versleuteld station ontgrendeld, is afhankelijk van twee zaken:

 • Welk type station betreft het.

 • Welke ontgrendelingsmethode hebt u gekozen tijdens het instellen van BitLocker op het desbetreffende station.

Alles weergeven

Uw besturingssysteemstation ontgrendelen

Als u BitLocker voor uw besturingssysteemstation hebt ingeschakeld, wordt u wanneer u de pc inschakelt, gevraagd om de pincode of het wachtwoord voor BitLocker in te voeren of om het USB-flashstation te plaatsen dat de opstartsleutel bevat. U kunt zich pas aanmelden nadat u dit hebt gedaan.

 • Typ uw pincode of wachtwoord voor BitLocker en druk op ENTER.

  Of plaats uw smartcard (dit wordt ook wel een beveiligingskaart genoemd), voer de pincode van uw smartcard in en druk op ENTER.

Een vast gegevensstation ontgrendelen

 1. Open Computer door vanaf de rechterrand van het scherm te vegen en te tikken op Zoeken. Als u een muis gebruikt, wijst u de rechterbovenhoek van het scherm aan, beweegt u de muisaanwijzer naar beneden en klikt u op Zoeken. Typ Computer in het zoekvak en tik of klik achtereenvolgens op Instellingen en Computer.

 2. Dubbeltik of dubbelklik op het station dat u wilt kiezen.

 3. Typ uw BitLocker-wachtwoord en tik of klik vervolgens op Ontgrendelen.

  Of plaats uw smartcard, tik of klik op Meer opties, tik of klik op Smartcard gebruiken, voer de pincode van uw smartcard in en druk op ENTER.

Opmerking

 • Als u BitLocker inschakelt voor uw besturingssysteemstation, kunt u voor een via BitLocker beveiligd vast gegevensstation instellen dat dit automatisch moet worden ontgrendeld wanneer Windows start.

  Open BitLocker-stationsversleuteling door vanaf de rechterrand van het scherm te vegen en te tikken op Zoeken. Als u een muis gebruikt, wijst u de rechterbovenhoek van het scherm aan, beweegt u de muisaanwijzer naar beneden en klikt u op Zoeken. Typ BitLocker in het zoekvak en tik of klik achtereenvolgens op Instellingen en BitLocker-stationsversleuteling. Kies het station dat u automatisch wilt ontgrendelen en tik of klik op Automatisch ontgrendelen inschakelen. Administratormachtigingen vereist U wordt wellicht gevraagd om een administratorwachtwoord op te geven of om uw keuze te bevestigen.

Een verwisselbaar gegevensstation ontgrendelen

 1. Plaats het station in een USB-poort op uw computer.

 2. Tik of klik op het bericht Station ontgrendelen.

 3. Typ uw BitLocker-wachtwoord en tik of klik vervolgens op Ontgrendelen.

  Of plaats uw smartcard, tik of klik op Meer opties, tik of klik op Smartcard gebruiken, voer de pincode van uw smartcard in en druk op ENTER.

Opmerking

 • U kunt instellen dat een met BitLocker beveiligd verwisselbaar gegevensstation automatisch moet worden ontgrendeld wanneer u Windows start. Plaats het verwisselbare station dat u automatisch wilt ontgrendelen, tik of klik op Meer opties en schakel vervolgens het selectievakje Automatisch ontgrendelen op deze computer in. (U moet het station nog een laatste keer ontgrendelen voordat het automatische ontgrendelen wordt ingeschakeld.)

Opmerkingen

 • BitLocker-stationsversleuteling is alleen beschikbaar in de Windows-edities Windows 8 Pro en Windows 8 Enterprise.

 • U kunt de BitLocker beveiliging tijdelijk opschorten (wanneer u bijvoorbeeld nieuwe software wilt installeren die anders mogelijk door BitLocker wordt geblokkeerd) of u kunt BitLocker uitschakelen, zodat het station wordt ontsleuteld en dus niet langer is beveiligd. Zie Uw bestanden beveiligen met BitLocker voor meer informatie.

Meer hulp nodig?