De taakbalk gebruiken

U kunt de taakbalk aanpassen, waaronder het uiterlijk van de knoppen, hoe de knoppen worden gegroepeerd als er meerdere vensters zijn geopend, waar de taakbalk op uw bureaublad staat en welke pictogrammen en apps de taakbalk moet bevatten. Zie Bureaublad voor meer informatie over het bureaublad.

De taakbalk met taakbalkknoppen
De taakbalk

De taakbalk gebruiken in Windows Store-apps

Als u een Windows Store-app gebruikt, kunt u de taakbalk nog steeds gebruiken om te schakelen tussen apps, naar het startscherm te gaan en het systeemvak te controleren, net zoals u dat zou doen in een bureaublad-app.

Alles weergeven

Windows Store-apps weergeven op de taakbalk

Als u Windows Store-apps automatisch wilt weergeven op de taakbalk wanneer u de apps opent (of als u deze instelling wilt uitschakelen), kunt u dit als volgt doen.

 1. Veeg vanaf de rechterrand van het scherm en tik achtereenvolgens op Instellingen en Pc-instellingen wijzigen.
  Als je met een muis werkt, wijs je de rechterbenedenhoek van het scherm aan, beweeg je de muisaanwijzer naar boven en klik je achtereenvolgens op Instellingen en Pc-instellingen wijzigen.

 2. Tik of klik op Pc en apparaten en tik of klik vervolgens op Hoeken en randen.

 3. Tik of klik op de schuifregelaar Windows Store-apps weergeven op de taakbalk om deze in of uit te schakelen.

Opmerking

 • Vastgemaakte Windows Store-apps worden nog steeds op de taakbalk weergegeven als de instelling Windows Store-apps weergeven op de taakbalk is uitgeschakeld.

De taakbalk weergeven of verbergen tijdens het gebruik van een Windows Store-app

 1. Beweeg uw muisaanwijzer naar de onderkant van het scherm om de taakbalk weer te geven. Tik of klik vervolgens op een knop, pictogram of melding op de taakbalk.

 2. Beweeg als u klaar bent de muisaanwijzer weg van de onderkant van het scherm om de taakbalk te verbergen.

Opmerking

 • U kunt de taakbalk alleen weergeven en verbergen als u een muis gebruikt.

Een app aan de taakbalk vastmaken

U kunt een app direct aan de taakbalk vastmaken zodat de app snel toegankelijk is via het bureaublad.

 • Druk op de app op het startscherm en houd deze vast of klik met de rechtermuisknop op de app en tik of klik vervolgens op Vastmaken aan de taakbalk. U kunt dit ook doen in de weergave Apps.
  – of –
  Als de app al is geopend op het bureaublad, drukt u op de taakbalkknop van de app en houdt u deze vast en veegt u met uw vinger tot de Jump List (een lijst met snelkoppelingen naar bestanden, mappen en websites die u onlangs hebt geopend) wordt weergegeven. (Als u een muis gebruikt, klikt u met de rechtermuisknop op de app-knop op de taakbalk.) Tik of klik vervolgens op Dit programma vastmaken aan de taakbalk.

  Een app aan de taakbalk vastmaken
  Maak een app aan de taakbalk vast, zodat u er snel toegang toe kunt krijgen.

Opmerking

 • Als u een vastgemaakte app van de taakbalk wilt verwijderen, opent u de Jump List van de app en tikt of klikt u op Dit programma losmaken van de taakbalk.

De taakbalk verplaatsen

De taakbalk bevindt zich gewoonlijk onder aan het bureaublad, maar u kunt de taakbalk ook naar de zijkanten of de bovenkant van het bureaublad verplaatsen. Voordat u de taakbalk kunt verplaatsen, moet u deze ontgrendelen.

Alles weergeven

De taakbalk ontgrendelen

 1. Houd uw vinger op een leeg gebied van de taakbalk of klik erop met de rechtermuisknop.

 2. Als er naast Taakbalk vergrendelen een vinkje wordt weergegeven, tikt of klikt u op Taakbalk vergrendelen.

De taakbalk verplaatsen

 • Tik of klik op een leeg gebied op de taakbalk en sleep de balk naar een van de vier randen van het bureaublad. Wanneer de taakbalk op de gewenste plaats staat, laat u los.

  Opmerkingen

  • U kunt de taakbalk ook vastmaken. Dit doet u door uw vinger op een leeg gedeelte van de taakbalk te houden of erop te klikken met de rechtermuisknop en vervolgens op Taakbalk vergrendelen te tikken of klikken, zodat het vinkje wordt weergegeven.

  • Als u de taakbalk wilt weergeven in een Windows Store-app, beweegt u de muisaanwijzer buiten de rand van het scherm waar de taakbalk zich bevindt.

Taakbalkknoppen opnieuw schikken en aanpassen

U kunt de volgorde van de taakbalkknoppen wijzigen, kiezen hoe de knoppen worden gegroepeerd wanneer er meerdere vensters zijn geopend en de grootte van de knoppen wijzigen.

Alles weergeven

De taakbalkknoppen opnieuw schikken

 • Als u de volgorde van app-knoppen op de taakbalk wilt wijzigen, sleept u een knop van de huidige positie op de taakbalk naar een andere positie. U kunt de knopvolgorde zo vaak wijzigen als u wilt.

Opmerking

 • Alle geopende bestanden uit dezelfde app worden altijd bij elkaar gegroepeerd, zelfs als u ze niet achter elkaar hebt geopend. Hierdoor kunt u alle voorbeelden voor die app tegelijk zien.

Wijzigen hoe taakbalkknoppen worden weergegeven

 1. Zo opent u de eigenschappen voor de taakbalk en de navigatie: veeg vanaf de rechterrand van het scherm naar binnen, tik op Zoeken (of wijs met de muis de rechterbovenhoek van het scherm aan, beweeg de muisaanwijzer naar beneden en klik op Zoeken), typ Taakbalk in het zoekvak en tik of klik vervolgens op Taakbalk en navigatie in de zoekresultaten.

 2. Selecteer op het tabblad Taakbalk een van de opties in de lijst Taakbalkknoppen:

  • Combineren, labels verbergen

   Dit is de standaardinstelling. Elke app wordt weergegeven als één knop zonder label, zelfs wanneer er meerdere vensters voor die app geopend zijn.

  • Combineren als taakbalk vol is

   Met deze instelling wordt elk venster als een afzonderlijke knop met label weergegeven. Wanneer de taakbalk te vol raakt, worden apps met meerdere geopende vensters samengevouwen in één app-knop. Tik of klik op de knop om een lijst met de geopende vensters weer te gegeven.

  • Nooit combineren

   Met deze instelling wordt elk venster als een afzonderlijke knop met label weergegeven. Vensters worden nooit gecombineerd, hoeveel er ook geopend zijn. Naarmate meer apps en vensters worden geopend, worden de knoppen kleiner. Uiteindelijk worden de knoppen naar de volgende regel verschoven.

 3. Schakel het selectievakje Kleine taakbalkknoppen gebruiken in als u kleine taakbalkknoppen wilt gebruiken. Schakel het selectievakje uit als u grote knoppen wilt gebruiken.

 4. Tik of klik op OK.

Het systeemvak aanpassen

Het systeemvak bevindt zich aan het rechteruiteinde van de taakbalk en bevat app-pictogrammen die statusaanduidingen en meldingen weergeven, bijvoorbeeld over binnenkomende e‑mail, updates en de netwerkconnectiviteit. U kunt zelf bepalen welke pictogrammen en meldingen daar worden weergegeven.

Alles weergeven

Een pictogram in het systeemvak verbergen

 • Sleep in het systeemvak het pictogram omhoog dat u wilt verbergen.

Tips

 • Als u een verborgen pictogram wilt toevoegen aan het systeemvak, tikt of klikt u op de pijl Verborgen pictogrammen weergevenDe pijl Verborgen pictogrammen weergeven naast het systeemvak en sleept u het pictogram terug naar het systeemvak. U kunt net zoveel verborgen pictogrammen naar het systeemvak slepen als u wilt.
 • U kunt pictogrammen die in het systeemvak worden weergegeven ook anders ordenen. U sleept het pictogram gewoon naar een andere plek.

Verborgen pictogrammen weergeven

 • Tik of klik op de pijl Verborgen pictogrammen weergevenDe pijl Verborgen pictogrammen weergeven naast het systeemvak.

Wijzigen hoe pictogrammen en meldingen worden weergegeven in het systeemvak

 1. Houd uw vinger op op een leeg gebied op de taakbalk of klik met de rechtermuisknop op een leeg gebied op de taakbalk en tik of klik vervolgens op Eigenschappen.

 2. Tik of klik naast Systeemvak op Aanpassen.

 3. Selecteer voor elk pictogram een van deze opties en tik of klik vervolgens op OK:

  • Pictogram en waarschuwingen weergeven. Het pictogram is altijd aanwezig in het systeemvak op de taakbalk en meldingen worden weergegeven.

  • Pictogram en waarschuwingen verbergen. Het pictogram is verborgen en er worden geen meldingen weergegeven voor die app.

  • Alleen waarschuwingen weergeven. Het pictogram is verborgen, maar er worden wel meldingen weergegeven.

Het bureaublad bekijken

Met de knop Bureaublad weergeven aan het rechteruiteinde van de taakbalk kunt u de geopende vensters minimaliseren en snel naar het bureaublad gaan. Als u een muis gebruikt, kunt u deze knop ook gebruiken om een voorbeeld van het bureaublad weer te geven zonder de geopende vensters te sluiten.

Alles weergeven

Alle geopende vensters op het bureaublad minimaliseren

 1. Tik of klik op de knop Bureaublad weergeven aan het rechteruiteinde van de taakbalk. Alle geopende vensters worden geminimaliseerd en u ziet het bureaublad.

 2. Als u de vensters weer terug wilt, tikt of klikt u opnieuw op de knop Bureaublad weergeven.

Voorbeeldweergave van het bureaublad inschakelen

U kunt deze instelling alleen wijzigen als u een muis gebruikt.

 • Klik met de rechtermuisknop op de knop Bureaublad weergeven aan de rechterkant van de taakbalk en klik op Bureaublad kort weergeven.

  Met de rechtermuisknop op de knop Bureaublad weergeven klikken
  Gebruik de knop Bureaublad weergeven om het bureaublad weer te geven of er snel een blik op te werpen.

Taakbalkinstellingen voor meerdere beeldschermen wijzigen

Als u meerdere beeldschermen gebruikt, kunt u aangeven of u een taakbalk op alle schermen wilt en hoe de knoppen op de taakbalken moeten worden gerangschikt.

Alles weergeven

Een taakbalk op alle beeldschermen weergeven

 1. Zo opent u de eigenschappen voor de taakbalk en de navigatie: veeg vanaf de rechterrand van het scherm naar binnen, tik op Zoeken (of wijs met de muis de rechterbovenhoek van het scherm aan, beweeg de muisaanwijzer naar beneden en klik op Zoeken), typ Taakbalk in het zoekvak en tik of klik vervolgens op Taakbalk en navigatie in de zoekresultaten.

 2. Zorg dat het selectievakje Taakbalk weergeven op alle beeldschermen onder Meerdere beeldschermen is ingeschakeld en tik of klik op OK.

Kiezen hoe taakbalkknoppen op meerdere beeldschermen worden weergegeven

 1. Zo opent u de eigenschappen voor de taakbalk en de navigatie: veeg vanaf de rechterrand van het scherm naar binnen, tik op Zoeken (of wijs met de muis de rechterbovenhoek van het scherm aan, beweeg de muisaanwijzer naar beneden en klik op Zoeken), typ Taakbalk in het zoekvak en tik of klik vervolgens op Taakbalk en navigatie in de zoekresultaten.

 2. Selecteer onder Meerdere beeldschermen een van de opties in de lijst Taakbalkknoppen weergeven op en tik of klik op OK.

  • Alle taakbalken

   De taakbalkknoppen voor alle geopende vensters worden gedupliceerd op de taakbalk op elk beeldscherm.

  • Hoofdtaakbalk en taakbalk met open venster

   Er wordt een taakbalkknop weergegeven op het hoofdbeeldscherm en deze wordt gedupliceerd op de taakbalk in het beeldscherm met het geopende venster.

  • Taakbalk met geopend venster

   Er wordt alleen een taakbalkknop weergegeven op het beeldscherm met het geopende venster. Geen van de knoppen wordt gedupliceerd op andere taakbalken.

Meer hulp nodig?