Windows Firewall van a tot z

Wat is een firewall?

Een firewall is software of hardware die helpt voorkomen dat hackers en sommige typen malware via een netwerk of internet toegang krijgen tot uw pc. De firewall bewerkstelligt dit door informatie die van internet of een netwerk afkomstig is, te controleren en door deze vervolgens te blokkeren of door te laten naar uw pc.

Een firewall is niet hetzelfde als een antivirus-app of een antimalware-app. Firewalls helpen u om uw pc te beveiligen tegen wormen en hackers. Antivirus-apps helpen om uw pc te beveiligen tegen virussen en antimalware-apps helpen om uw pc te beveiligen tegen malware. U hebt deze typen apps alle drie nodig. U kunt Windows Defender, de antivirus- en antimalwaresoftware die wordt geleverd bij Windows 8, gebruiken of u kunt een andere antivirus- en antimalware-app gebruiken.

U hebt maar één firewall-app nodig op uw pc (naast de firewall die waarschijnlijk deel uitmaakt van uw netwerkrouter). Als u meerdere firewall-apps op uw pc installeert, kan dat conflicten en problemen veroorzaken.

Windows Firewall wordt geleverd bij Windows en is standaard ingeschakeld.

Hierna volgt een afbeelding waarin is weergegeven hoe een firewall werkt:

Afbeelding die weergeeft hoe een firewall een barrière creëert tussen internet en uw pc
Een firewall creëert een barrière tussen internet en uw pc

Het is raadzaam om de standaardinstellingen voor de firewall te handhaven:

 • De firewall is ingeschakeld voor alle netwerkverbindingen.

 • Met de firewall worden alle binnenkomende verbindingen geblokkeerd behalve de verbindingen die u specifiek hebt toegestaan.

 • De firewall is ingeschakeld voor alle netwerktypen (openbare, particuliere en domeinnetwerken).

  Opmerking

  • Pc's met Windows RT of Windows 8 kunnen geen lid worden van een domein. U kunt alleen lid worden van een domein als u een pc hebt met Windows 8 Pro of Windows 8 Enterprise.

Windows Firewall in- of uitschakelen

U moet Windows Firewall alleen uitschakelen als er een andere firewall is ingeschakeld. Als u Windows Firewall uitschakelt, wordt uw computer (en netwerk, indien van toepassing) kwetsbaarder voor wormen of hackers.

 1. Zo opent u Windows Firewall: veeg vanaf de rechterrand van het scherm naar binnen, tik op Zoeken (of wijs met de muis de rechterbovenhoek van het scherm aan, beweeg de muisaanwijzer naar beneden en klik op Zoeken), typ firewall in het zoekvak en tik of klik vervolgens op Windows Firewall.

 2. Tik of klik op Windows Firewall in- of uitschakelen. Administratormachtigingen vereist U wordt wellicht gevraagd om een administratorwachtwoord op te geven of om uw keuze te bevestigen.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Tik of klik op Windows Firewall inschakelen onder elke netwerktype dat u wilt beveiligen en tik of klik vervolgens op OK.

  • Tik of klik op Windows Firewall uitschakelen (niet aanbevolen) onder elk netwerktype dat u niet meer wilt beveiligen en tik of klik vervolgens op OK.

  Opmerking

  • Als de computer is aangesloten op een netwerk, is het netwerkbeleid mogelijk zo ingesteld dat u deze stappen niet kunt uitvoeren. Neem voor meer informatie contact op met uw beheerder.

Wat zijn Windows Firewall-instellingen?

U kunt voor elk type netwerk (openbare, particuliere en domeinnetwerken) vier instellingen aanpassen. Ga als volgt te werk om deze instellingen te vinden:

 1. Zo opent u Windows Firewall: veeg vanaf de rechterrand van het scherm naar binnen, tik op Zoeken (of wijs met de muis de rechterbovenhoek van het scherm aan, beweeg de muisaanwijzer naar beneden en klik op Zoeken), typ firewall in het zoekvak en tik of klik vervolgens op Windows Firewall.

 2. Tik of klik op Windows Firewall in- of uitschakelen. Administratormachtigingen vereist U wordt wellicht gevraagd om een administratorwachtwoord op te geven of om uw keuze te bevestigen.

Hieronder is beschreven wat het effect is van deze instellingen en wanneer u deze moet gebruiken.

 • Windows Firewall inschakelen. Deze instelling is standaard geselecteerd. Wanneer Windows Firewall is ingeschakeld, wordt gegevensuitwisseling via de firewall voor de meeste apps geblokkeerd. Als u een app wilt toestaan via de firewall te communiceren, gebruikt u de stappen in de volgende sectie om deze toe te voegen aan de lijst met toegestane apps. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat u pas foto's kunt verzenden via een chatbericht wanneer u de chat-app toevoegt aan de lijst met toegestane apps.

 • Alle binnenkomende verbindingen blokkeren, inclusief verbindingen in de lijst met toegestane apps Deze instelling blokkeert alle ongevraagde pogingen om een verbinding tot stand te brengen met de pc. Gebruik deze instelling wanneer u de pc optimaal wilt beveiligen, bijvoorbeeld wanneer u verbinding maakt met een openbaar netwerk in een hotel of op een luchthaven. Wanneer u alle binnenkomende verbindingen blokkeert, kunt u nog steeds de meeste webpagina's bekijken, e-mail verzenden en ontvangen en chatberichten verzenden en ontvangen.

 • Melding weergeven wanneer Windows Firewall een nieuwe app blokkeert. Als u dit selectievakje inschakelt, wordt u door Windows Firewall gewaarschuwd wanneer een nieuwe app wordt geblokkeerd en krijgt u de mogelijkheid de blokkering van deze app op te heffen.

 • Windows Firewall uitschakelen (niet aanbevolen). Schakel deze instelling niet in, tenzij uw pc wordt beschermd door een andere firewall.

Opmerking

 • Als niet alle firewallinstellingen beschikbaar zijn en uw pc is verbonden met een domein, beheert de systeembeheerder deze instellingen mogelijk via Groepsbeleid.

Toestaan dat een app informatie ontvangt via de firewall

Standaard worden de meeste apps geblokkeerd door Windows Firewall om uw pc beter te beveiligen. Voor een juiste werking zult bij sommige apps echter moeten toestaan dat deze via de firewall communiceren.

Voordat u een app toestaat de firewall te passeren, is het van belang dat u inziet welke risico's hieraan zijn verbonden. Zie Wat zijn de risico's van het verlenen van toegang aan toepassingen door een firewall? voor meer informatie.

 1. Zo opent u Windows Firewall: veeg vanaf de rechterrand van het scherm naar binnen, tik op Zoeken (of wijs met de muis de rechterbovenhoek van het scherm aan, beweeg de muisaanwijzer naar beneden en klik op Zoeken), typ firewall in het zoekvak en tik of klik vervolgens op Windows Firewall.

 2. Tik of klik op Een app of onderdeel toegang geven via Windows Firewall.

 3. Tik of klik op Instellingen wijzigen. Administratormachtigingen vereist U wordt wellicht gevraagd om een administratorwachtwoord op te geven of om uw keuze te bevestigen.

 4. Schakel het selectievakje in naast de app die u toestemming wilt verlenen, selecteer de netwerktypen waarvoor u communicatie wilt toestaan en klik vervolgens op OK.

Poorten openen in Windows Firewall

Als Windows Firewall een app blokkeert en u gegevensuitwisseling via de firewall voor deze app wilt toestaan, kunt u dat meestal doen door de app te selecteren in de lijst met toegestane apps, zoals in de vorige sectie is beschreven.

Als uw app echter niet wordt weergegeven, moet u mogelijk een poort openen (een methode om apps in staat te stellen om informatie te ontvangen via de firewall). Als u bijvoorbeeld via internet met vrienden een spel voor meerdere deelnemers wilt spelen, moet u mogelijk een poort voor het spel openen zodat de firewall de informatie voor dat spel laat passeren. Een poort blijft altijd open. U moet dus niet vergeten poorten te sluiten die niet meer open hoeven te zijn.

 1. Zo opent u Windows Firewall: veeg vanaf de rechterrand van het scherm naar binnen, tik op Zoeken (of wijs met de muis de rechterbovenhoek van het scherm aan, beweeg de muisaanwijzer naar beneden en klik op Zoeken), typ firewall in het zoekvak en tik of klik vervolgens op Windows Firewall.

 2. Tik of klik op Geavanceerde instellingen. Administratormachtigingen vereist U wordt wellicht gevraagd om een administratorwachtwoord op te geven of om uw keuze te bevestigen.

 3. Tik of klik in het dialoogvenster Windows Firewall met geavanceerde beveiliging in het linkerdeelvenster op Regels voor binnenkomende verbindingen en tik of klik vervolgens in het rechterdeelvenster op Nieuwe regel.

 4. Volg de instructies op het scherm.