Windows Firewall van begin tot einde

Wat is een firewall?

Een firewall is software of hardware die helpt voorkomen dat hackers en sommige typen malware via een netwerk of internet toegang krijgen tot uw pc. De firewall bewerkstelligd dit door informatie die van internet of een netwerk afkomstig is, te controleren en door deze vervolgens te blokkeren of door te laten naar uw pc.

Een firewall is niet hetzelfde als een antivirustoepassing of een antimalwaretoepassing. Firewalls helpen u om uw pc te beveiligen tegen wormen en hackers. Antivirustoepassingen helpen om uw pc te beveiligen tegen virussen en antimalwaretoepassingen helpen om uw pc te beveiligen tegen malware. U hebt deze toepassingstypen alle drie nodig. U kunt Windows Defender, de antivirus- en antimalwaresoftware die wordt geleverd bij Windows 8, gebruiken of u kunt een andere antivirus- en antimalwaretoepassing gebruiken.

U hebt maar één firewalltoepassing nodig op uw pc (naast de firewall die waarschijnlijk deel uitmaakt van uw netwerkrouter). Als u meerdere firewalltoepassingen op uw pc installeert, kan dat conflicten en problemen veroorzaken.

Windows Firewall wordt geleverd bij Windows en is standaard ingeschakeld.

Hierna volgt een afbeelding waarin is weergegeven hoe een firewall werkt:

Afbeelding die weergeeft hoe een firewall een barrière creëert tussen internet en uw pc
Een firewall creëert een barrière tussen internet en uw pc

Het is raadzaam of de standaardinstellingen voor de firewall te handhaven:

 • De firewall is ingeschakeld voor alle netwerktypen (openbare, particuliere en domeinnetwerken).

 • De firewall is ingeschakeld voor alle netwerkverbindingen.

 • Met de firewall worden alle binnenkomende verbindingen geblokkeerd behalve de verbindingen die u specifiek hebt toegestaan.

Windows Firewall in- of uitschakelen

 1. Open Windows Firewall door vanaf de rechterrand van het scherm te vegen en te tikken op Zoeken. Als u een muis gebruikt, wijst u de rechterbovenhoek van het scherm aan, beweegt u de muisaanwijzer naar beneden en klikt u op Zoeken. Typ firewall in het zoekvak en tik of klik achtereenvolgens op Instellingen en Windows Firewall.

 2. Klik in het linkerdeelvenster op Windows Firewall in- of uitschakelen. Administratormachtigingen vereist U wordt wellicht gevraagd om een administratorwachtwoord op te geven of om uw keuze te bevestigen.

  Linkerdeelvenster van Windows Firewall
  Linkerdeelvenster van Windows Firewall
 3. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Klik op Windows Firewall inschakelen onder elke netwerktype dat u wilt beveiligen en klik vervolgens op OK.

  • Klik op Windows Firewall uitschakelen (niet aanbevolen) onder elke netwerktype dat u niet meer wilt beveiligen en klik vervolgens op OK.

  Waarschuwing

  • U moet Windows Firewall alleen uitschakelen als er een andere firewall is ingeschakeld. Als u Windows Firewall uitschakelt, wordt uw computer (en netwerk, indien van toepassing) kwetsbaarder voor wormen of hackers.

  Opmerking

  • Als de pc is aangesloten op een netwerk, is het netwerkbeleid mogelijk zo ingesteld dat u deze stappen niet kunt uitvoeren. Neem voor meer informatie contact op met uw beheerder.

Meer informatie over Windows Firewall-instellingen

U kunt voor elk type netwerk (openbare, particuliere en domeinnetwerken) vier instellingen aanpassen. Volg de volgende stappen als u deze instellingen wilt weergeven:

 1. Open Windows Firewall door vanaf de rechterrand van het scherm te vegen en te tikken op Zoeken. Als u een muis gebruikt, wijst u de rechterbovenhoek van het scherm aan, beweegt u de muisaanwijzer naar beneden en klikt u op Zoeken. Typ firewall in het zoekvak en tik of klik achtereenvolgens op Instellingen en Windows Firewall.

 2. Klik in het linkerdeelvenster op WindowsFirewall in- of uitschakelen. Administratormachtigingen vereist U wordt wellicht gevraagd om een administratorwachtwoord op te geven of om uw keuze te bevestigen.

Hieronder is beschreven wat het effect is van deze instellingen en wanneer u deze moet gebruiken.

 • WindowsFirewall inschakelen. Deze instelling is standaard geselecteerd. Wanneer Windows Firewall is ingeschakeld, wordt gegevensuitwisseling via de firewall voor de meeste toepassingen geblokkeerd. Als u een toepassing wilt toestaan via de firewall te communiceren, kunt u deze toevoegen aan de lijst met toegestane toepassingen. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat u pas foto's kunt verzenden via een chatbericht wanneer u de chattoepassing toevoegt aan de lijst met toegestane toepassingen.

 • Alle binnenkomende verbindingen blokkeren, inclusief verbindingen in de lijst met toegestane apps Deze instelling blokkeert alle ongevraagde pogingen om een verbinding tot stand te brengen met de pc. Gebruik deze instelling wanneer u de pc optimaal wilt beveiligen, bijvoorbeeld wanneer u verbinding maakt met een openbaar netwerk in een hotel of op een luchthaven. (Het blokkeren gebeurt automatisch wanneer u de instelling Nee, schakel delen niet in en maak geen verbinding met apparaten voor een netwerk kiest. Zie Delen in- of uitschakelen voor meer informatie.) Wanneer u alle binnenkomende verbindingen blokkeert, kunt u nog steeds de meeste webpagina's bekijken, e-mail verzenden en ontvangen en chatberichten verzenden en ontvangen.

 • Melding weergeven wanneer Windows Firewall een nieuwe toepassing blokkeert. Als u dit selectievakje inschakelt, wordt u door Windows Firewall gewaarschuwd wanneer een nieuwe toepassing wordt geblokkeerd en krijgt u de mogelijkheid de blokkering van deze toepassing op te heffen.

 • Windows Firewall uitschakelen (niet aanbevolen). Schakel deze instelling niet in, tenzij uw pc wordt beschermd door een andere firewall.

Opmerking

 • Als niet alle firewallinstellingen beschikbaar zijn en uw pc is verbonden met een domein, beheert de systeembeheerder deze instellingen mogelijk via Groepsbeleid.

Toestaan dat een toepassing informatie ontvangt via de firewall

Standaard worden de meeste toepassingen geblokkeerd door Windows Firewall om uw pc beter te beveiligen. Voor een juiste werking zult bij sommige toepassingen echter moeten toestaan dat deze via de firewall communiceren.

 1. Open Windows Firewall door vanaf de rechterrand van het scherm te vegen en te tikken op Zoeken. Als u een muis gebruikt, wijst u de rechterbovenhoek van het scherm aan, beweegt u de muisaanwijzer naar beneden en klikt u op Zoeken. Typ firewall in het zoekvak en tik of klik achtereenvolgens op Instellingen en Windows Firewall.

 2. Tik of klik in het linkerdeelvenster op Een app of onderdeel toegang geven via Windows Firewall.

  Linkerdeelvenster van Windows Firewall
  Linkerdeelvenster van Windows Firewall
 3. Tik of klik op Instellingen wijzigen. Administratormachtigingen vereist U wordt wellicht gevraagd om een administratorwachtwoord op te geven of om uw keuze te bevestigen.

 4. Schakel het selectievakje naast de toepassing die u toestemming wilt verlenen, selecteer de netwerktypen waarvoor u communicatie wilt toestaan en klik vervolgens op OK.

Waarschuwing

Poorten openen in Windows Firewall

Als Windows Firewall een toepassing blokkeert en u gegevensuitwisseling via de firewall voor deze toepassing wilt toestaan, kunt u dat meestal doen door de toepassing te selecteren in de lijst met toegestane toepassingen, zoals in de vorige sectie is beschreven.

Als uw toepassing echter niet wordt weergegeven, moet u mogelijk een poort openen (een methode om toepassingen in staat te stellen om informatie te ontvangen via de firewall). Als u bijvoorbeeld via internet met vrienden een spel voor meerdere deelnemers wilt spelen, moet u mogelijk een poort voor het spel openen zodat de firewall de informatie voor dat spel laat passeren. Een poort blijft altijd open. U moet dus niet vergeten poorten te sluiten die niet meer open hoeven te zijn.

 1. Open Windows Firewall door vanaf de rechterrand van het scherm te vegen en te tikken op Zoeken. Als u een muis gebruikt, wijst u de rechterbovenhoek van het scherm aan, beweegt u de muisaanwijzer naar beneden en klikt u op Zoeken. Typ firewall in het zoekvak en tik of klik achtereenvolgens op Instellingen en Windows Firewall.

 2. Tik of klik in het linkerdeelvenster op Geavanceerde instellingen. Administratormachtigingen vereist U wordt wellicht gevraagd om een administratorwachtwoord op te geven of om uw keuze te bevestigen.

 3. Klik in het dialoogvenster Windows Firewall met geavanceerde beveiliging in het linkerdeelvenster op Regels voor binnenkomende verbindingen en klik vervolgens in het rechterdeelvenster op Nieuwe regel.

 4. Volg de instructies op het scherm.