Als u wilt afdrukken, moet u uw printer rechtstreeks op uw computer aansluiten (een zogeheten lokale printer) of u moet een verbinding tot stand brengen met een netwerkprinter of een gedeelde printer.

Alles weergeven

Een netwerkprinter, draadloze printer of Bluetooth-printer toevoegen

Zorg ervoor dat u de naam kent van de printer die u wilt toevoegen. Als u de naam van de printer wilt achterhalen, controleert u of deze op de printer wordt vermeld of u neemt contact op met de eigenaar van de printer of met uw netwerkbeheerder.

 1. U kunt Printers als volgt openen: klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik op Configuratiescherm, klik op Hardware en geluiden en klik vervolgens op Printers.

 2. Klik op Een printer toevoegen.

 3. Selecteer Netwerkprinter, draadloze printer of Bluetooth-printer toevoegen in de wizard Printer toevoegen.

 4. Selecteer de gewenste printer in de lijst met beschikbare printers en klik vervolgens op Volgende. Als uw computer is verbonden met een netwerk, worden er alleen printers in de lijst weergegeven die in Active Directory aan uw domein zijn toegekend.

 5. Installeer het printerstuurprogramma op uw computer als dat wordt gevraagd. Beheerdersmachtiging vereist Typ het wachtwoord of een bevestiging als u wordt gevraagd om het Administrator-wachtwoord of een bevestiging.

 6. Volg de overige stappen in de wizard en klik vervolgens op Voltooien.

Tips

 • De lijst met beschikbare printers kan alle printers omvatten die met een netwerk zijn verbonden, zoals Bluetooth-printers en draadloze printers en gedeelde printers die op een andere computer zijn aangesloten. Zorg ervoor dat u over de benodigde machtiging voor de desbetreffende printers beschikt voordat u deze op uw computer toevoegt.

 • Het is raadzaam om een testpagina af te drukken om te controleren of de printer goed werkt. Zie Een testpagina afdrukken voor meer informatie.

Een lokale printer toevoegen

Volg de aanwijzingen van de fabrikant om de printer op uw computer aan te sluiten of met uw computer te verbinden. De printer wordt door Windows automatisch geïnstalleerd. Volg de volgende stappen als de printer niet door Windows wordt geïnstalleerd of als u de printer opnieuw wilt toevoegen nadat u deze hebt verwijderd:

 1. U kunt Printers als volgt openen: klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik op Configuratiescherm, klik op Hardware en geluiden en klik vervolgens op Printers.

 2. Klik op Een printer toevoegen.

 3. Selecteer Een lokale printer toevoegen in de wizard Printer toevoegen.

 4. Selecteer Een bestaande poort gebruiken en de aanbevolen printer op de pagina Een printerpoort kiezen en klik vervolgens op Volgende.

 5. Selecteer op de pagina Printerstuurprogramma installeren de printerfabrikant en de naam van de printer en klik op Volgende.

  Opmerkingen

  • Als de printer niet wordt vermeld en u over de installatieschijf van de printer beschikt, klikt u op Bladeren en bladert u naar de locatie op de schijf waarop de printerstuurprogramma's zijn opgeslagen. Zie de documentatie bij de printer voor informatie over het zoeken naar stuurprogramma's op de installatieschijf.

  • Als de printer niet in de lijst wordt weergegeven en als u niet over een installatieschijf voor de printer beschikt, klikt u op Windows Update en vervolgens wacht u totdat Windows heeft gecontroleerd of er stuurprogrammapakketten beschikbaar zijn. Als er een nieuwe lijst met fabrikanten en printers wordt weergegeven, selecteert u in de afzonderlijke lijsten de juiste items voor uw printer.

 6. Volg de overige stappen in de wizard en klik vervolgens op Voltooien.

Tip

 • Het is raadzaam om een testpagina af te drukken om te controleren of de printer goed werkt. Zie Een testpagina afdrukken voor meer informatie.

Een printer verwijderen

Opmerking

 • Het is niet mogelijk om een printer te verwijderen als er nog items in de afdrukwachtrij staan. Als er wanneer u een printer wilt verwijderen nog items in de afdrukwachtrij staan, wordt er door Windows gewacht totdat het afdrukken van deze items is voltooid. Vervolgens kunt u de printer verwijderen. Als u over een machtiging voor het beheren van documenten voor de desbetreffende printer beschikt, kunt u alle afdruktaken annuleren. Vervolgens kunt u opnieuw proberen of u de printer kunt verwijderen. Zie Afdrukken annuleren en Wat zijn printermachtigingen? voor meer informatie.

 1. U kunt Printers als volgt openen: klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik op Configuratiescherm, klik op Hardware en geluiden en klik vervolgens op Printers.

 2. Klik met de rechtermuisknop op de printer die u wilt verwijderen en klik vervolgens op Verwijderen.

  Klik opnieuw met de rechtermuisknop op de printer, klik op Als administrator uitvoeren en klik vervolgens op Verwijderen als u de printer niet kunt verwijderen. Beheerdersmachtiging vereist Typ het wachtwoord of een bevestiging als u wordt gevraagd om het Administrator-wachtwoord of een bevestiging.

Tip

 • U voegt als volgt een snelkoppeling naar Printers toe aan het menu Start: klik met de rechtermuisknop op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik op Eigenschappen en klik op het tabblad Menu Start op Aanpassen. Schakel het selectievakje Printers in en klik op OK.