Pictogrammen toevoegen aan of verwijderen van het bureaublad

U kunt bureaublad‌pictogrammen voor programma's, bestanden afbeeldingen, locaties en meer toevoegen of verwijderen.

De meeste pictogrammen die u aan uw bureaublad toevoegt, zullen snelkoppelingen zijn, maar u kunt ook bestanden of mappen op het bureaublad opslaan. Als u bestanden of mappen die op het bureaublad zijn opgeslagen, verwijdert, worden deze naar de Prullenbak verplaatst, van waaruit u de bestanden en mappen definitief kunt verwijderen. Als u een snelkoppeling verwijdert, wordt de snelkoppeling van het bureaublad verwijderd, maar wordt het bestand, het programma of de locatie waarnaar de snelkoppeling verwijst, niet verwijderd.

Snelkoppelingen herkent u aan de pijl op het pictogram.

Voorbeeld van een snelkoppeling op het bureaublad
Voorbeeld van een snelkoppeling op het bureaublad
Voorbeeld van een bestand dat op het bureaublad is opgeslagen
Voorbeeld van een bestand dat op het bureaublad is opgeslagen
Alles weergeven

Een pictogram toevoegen

  1. Ga naar het item waarvoor u een snelkoppeling wilt maken. (Zie Een bestand of map zoeken voor hulp bij het zoeken van een bestand of een map. Zie Het menu Start (overzicht) voor hulp bij het zoeken van een programma.)

  2. Klik met de rechtermuisknop op het item, klik op Kopiëren naar en klik vervolgens op Bureaublad (snelkoppeling maken). Het pictogram van de snelkoppeling verschijnt op het bureaublad.

Een pictogram verwijderen

  • Klik met de rechtermuisknop op een pictogram op het bureaublad en klik vervolgens op Verwijderen.

Algemene bureaubladpictogrammen toevoegen of verwijderen

Algemene snelkoppelingen, zoals snelkoppelingen naar de map Computer, uw persoonlijke map, de map Netwerk, Internet Explorer, de Prullenbak en het Configuratiescherm, kunt u toevoegen of verwijderen door de volgende stappen uit te voeren.

  1. U kunt Persoonlijke instellingen als volgt openen: klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik op Configuratiescherm, klik op Vormgeving aan persoonlijke voorkeur aanpassen en klik vervolgens op Persoonlijke instellingen.

  2. Klik in het linkerdeelvenster op Bureaubladpictogrammen wijzigen.

  3. Schakel onder Bureaubladpictogrammen het selectievakje in voor elk pictogram dat u aan het bureaublad wilt toevoegen, schakel het selectievakje uit voor elk pictogram dat u van het bureaublad wilt verwijderen en klik vervolgens op OK.