Hier vindt u antwoorden op enkele veelgestelde vragen over het maken van back-ups en het terugzetten van bestanden.

Alles weergeven

Wat is een back-up van een bestand?

Een back-up is een kopie van een bestand die is opgeslagen op een andere locatie dan het origineel. U kunt meerdere back-ups van een bestand bewaren als u wijzigingen in een bestand wilt bijhouden.

Waarom moet ik back-ups van bestanden maken?

Wanneer u back-ups van uw bestanden maakt, voorkomt u dat de bestanden permanent verloren gaan of worden gewijzigd als ze per ongeluk worden verwijderd, als ze worden aangevallen door een worm of virus of als er een software- of hardwarefout optreedt. Als een van deze gevallen zich voordoet en er back-ups van uw bestanden zijn gemaakt, kunt u de bestanden snel en eenvoudig terugzetten. Zie Back-ups van bestanden maken voor informatie over het maken van back-ups van bestanden.

Van welke bestanden moet ik back-ups maken?

Maak een back-up van alle bestanden die niet of moeilijk te vervangen zijn. Maak regelmatig een back-up van bestanden die u vaak wijzigt. Voorbeelden van bestanden waarvan u een back-up moet maken zijn foto's, video's, muziek, projecten en financiële gegevens.

Het is niet nodig back-ups van programma's te maken omdat u programma's opnieuw kunt installeren met de originele productschijven. Bovendien nemen programma's meestal veel schijfruimte in beslag.

Hoe vaak moet ik back-ups van bestanden maken?

Dat hangt af van de hoeveelheid bestanden die u maakt en hoe vaak u dat doet. Als u elke dag nieuwe bestanden maakt, is het aan te raden wekelijks of zelfs dagelijks back-ups te maken. Als u af en toe een groot aantal bestanden maakt, is het aan te raden meteen back-ups van deze bestanden te maken, bijvoorbeeld wanneer u een groot aantal digitale foto's van een verjaardag of diploma-uitreiking opslaat. Het is raadzaam regelmatig automatische back-ups te laten maken, zodat u er zelf niet meer aan hoeft te denken. U kunt kiezen of u dagelijks, wekelijks of maandelijks een back-up van uw bestanden wilt laten maken. Tussen de automatische back-ups door kunt u ook handmatige back-ups maken.

Opmerking

 • In Windows Vista Home Basic is het niet mogelijk om automatische back-ups in te stellen. U wordt er door Windows echter wel regelmatig aan herinnerd om een back-up te maken van uw bestanden.

Welke bestandstypen worden niet opgeslagen als er een back-up wordt gemaakt?

Met de wizard Back-up van bestanden maken wordt een back-up gemaakt van de meest voorkomende bestandstypen. Van de volgende bestanden wordt geen back-up gemaakt:

 • Bestanden die zijn versleuteld met EFS (Encrypting File System)

  Opmerking

  • Als u Windows Vista Service Pack 1 gebruikt, worden bestanden die met EFS zijn versleuteld wel in back-ups opgenomen. EFS is niet opgenomen in Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic en Windows Vista Home Premium. Zie voor meer informatie over de installatie van Windows Vista Service Pack 1 (SP1) Informatie over het installeren van Windows Vista Service Pack 1 (SP1).

 • Systeembestanden (de bestanden die zijn vereist om Windows uit te voeren)

 • Programmabestanden

 • Bestanden die zijn opgeslagen op vaste schijven die zijn geformatteerd met het FAT-bestandssysteem

 • E-mail op het web die niet op de vaste schijf is opgeslagen

 • Bestanden die zich in de Prullenbak bevinden

 • Tijdelijke bestanden

 • Gebruikersprofielinstellingen

Hoeveel opslagruimte heb ik nodig om back-ups van bestanden te maken?

Dat is afhankelijk van de grootte van de bestanden waarvan u een back-up wilt maken. In Windows wordt bijgehouden welke bestanden zijn toegevoegd of verwijderd sinds de laatste back-up. U hoeft dus alleen de bestaande back-up bij te werken, zodat er minder schijfruimte is vereist.

Waarom wordt de locatie waarop ik de back-up wil maken niet weergegeven in de wizard Back-up van bestanden maken?

Als u de locatie kiest waarop de back-up moet worden opgeslagen, doorzoekt de wizard uw computer en wordt er een lijst weergegeven met alle locaties die u kunt gebruiken. Als de locatie die u wilt gebruiken niet in de lijst wordt weergegeven, kan dat het gevolg zijn van een van de volgende problemen:

 • De locatie is een tapestation. Het is niet mogelijk back-ups op te slaan op tapes.

 • De locatie is de schijf waarvan u een back-up wilt maken. Het is niet mogelijk een back-up van een schijf op te slaan op dezelfde schijf. Het is bijvoorbeeld niet mogelijk een back-up van de inhoud van station E op station E op te slaan.

 • De locatie is een cd-rom-station. Het is niet mogelijk een back-up te maken op een cd-rom-station. U moet een cd-brander gebruiken, ook wel een cd-r-station of cd-rw-station genoemd.

 • De locatie is een USB-flashstation. Het is niet mogelijk back-ups op te slaan op een flashstation.

 • De locatie is niet geformatteerd als NTFS, FAT of Universal Disk Format (UDF) (ook wel Live File System genoemd). Back-ups kunnen alleen worden opgeslagen naar schijven die zijn geformatteerd met het NTFS-, FAT- of UDF-bestandssysteem. Zie Het NTFS-bestandssysteem en het FAT-bestandssysteem voor meer informatie.

 • De locatie is de systeemschijf (de schijf waarop Windows is geïnstalleerd, ook wel station C genoemd) of de schijf die door Windows wordt gebruikt om de computer op te starten, ook wel opstartschijf genoemd.

 • De locatie is een netwerkshare op een computer met Windows XP Home Edition. U kunt geen back-ups op netwerkshares opslaan omdat het instellen van machtigingen op netwerkshares en verificatie over een netwerk niet door Windows XP Home Edition worden ondersteund.

Kan ik een back-up maken op een cd of dvd als ik niet aanwezig ben om de schijven te plaatsen?

Alleen als de back-up op één schijf past en als de schijf zich in de computer bevindt wanneer de back-up wordt gestart. Als dit niet het geval is, plant u de back-up op een tijdstip waarop u wel aanwezig bent om de schijven te plaatsen. Windows geeft aan wanneer u een nieuwe schijf moet plaatsen om de back-up voort te zetten.

Wat kan ik doen als ik schijven te kort kom tijdens de back-up?

Als u schijven te kort komt tijdens de back-up, kunt u de back-up later voltooien.

Kan ik doorwerken op mijn computer als ik back-ups van bestanden maak?

Ja. Er wordt een back-up gemaakt van de laatst opgeslagen versie van elk bestand. Alle bestanden die u wijzigt tijdens de back-up moeten bij de volgende back-up worden meegenomen. U kunt instellen dat automatische back-ups 's nachts worden gemaakt of op een tijdstip waarop u niet aan de bestanden werkt. Tijdens het maken van back-ups kunt u de computer gebruiken om bijvoorbeeld uw e‑mail te lezen of te surfen op internet.

Kan ik bestanden terugzetten als ik back-upschijven kwijt ben?

Er zijn geen kopieën beschikbaar van de bestanden die zich op de ontbrekende back-upschijf bevinden. U kunt echter wel bestanden terugzetten vanaf de back-upschijven die u vóór of na de ontbrekende back-upschijf hebt gemaakt. Als u niet precies weet wat er op de ontbrekende schijf staat, kunt u een overzicht weergeven van de bestanden waarvan u een back-up hebt gemaakt. Als u met Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise of Windows Vista Ultimate werkt, kunt u schaduwkopieën gebruiken om eerdere versies van bestanden rechtstreeks vanaf de vaste schijf terug te zetten in plaats van vanaf een back-up.

Een lijst weergeven met bestanden waarvan u een back-up hebt gemaakt

 1. U kunt Back-upcentrum als volgt openen: klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik op Configuratiescherm, klik op Systeem en onderhoud en klik vervolgens op Back-upcentrum.

 2. Klik op Bestanden terugzetten.

  U kunt in de inhoud van de back-up bladeren of deze doorzoeken.

Wat is het verschil tussen back-ups die worden gemaakt met de wizard Back-up van bestanden maken en back-ups die ik zelf maak?

Als u een kopie van uw bestanden op een cd of dvd brandt of op een externe vaste schijf opslaat, moet u elk bestand en elke map waarvan u een back-up wilt maken, handmatig selecteren bij elke back-up. Bovendien moet u er steeds aan denken back-ups te maken van nieuwe of gewijzigde bestanden en mappen. Dit kan een tijdrovend en vervelend karwei zijn. Als u de wizard Back-up van bestanden maken gebruikt, wordt in Windows bijgehouden welke bestanden en mappen nieuw of gewijzigd zijn. Als u vervolgens een nieuwe back-up maakt, kunt u een back-up maken van alle gegevens op de computer of alleen van de bestanden die zijn gewijzigd sinds de vorige back-up. Als u automatische back-ups instelt, wordt door Windows regelmatig een back-up van uw bestanden en mappen gemaakt, zodat u er zelf niet meer aan hoeft te denken.

Worden er automatische back-ups gemaakt als de computer is uitgeschakeld?

Nee. Als de computer is uitgeschakeld op het tijdstip waarvoor de back-up staat gepland, worden er geen automatische back-ups gemaakt. De volgende keer dat u de computer inschakelt, kunt u een back-up van de bestanden maken en het normale back-upschema hervatten.

Hoe verwijder ik een back-up die ik heb gemaakt met de wizard Back-up van bestanden maken?

Als de back-ups zijn opgeslagen op cd's of dvd's, kunt u schijven met eerdere back-ups wissen. Bewaar wel de meest recente back-up van uw bestanden. Als de back-ups zijn opgeslagen op een interne of externe vaste schijf, kunt u een back-up verwijderen door de volgende stappen uit te voeren:

 1. Open de locatie waarop de back-up is opgeslagen.

  Als u bijvoorbeeld een back-up van uw bestanden hebt gemaakt op een externe vaste schijf met de aanduiding E, sluit u de externe vaste schijf aan op de computer en opent u station E.

 2. Klik met de rechtermuisknop op de map met de back-up die u wilt verwijderen en klik vervolgens op Verwijderen.

  Opmerkingen

  • Back-ups worden opgeslagen in de volgende indeling: <back-uplocatie>\<computernaam>\Backup Set <jaar-maand-dag> <tijd>. Voorbeeld: De computernaam is Computer, de back-uplocatie is E en de back-up is gemaakt op 2 april 2006 om 16:32:00. De back-up bevindt zich dan in E:\Computer\Backup Set 2006-02-04 163200. Als u deze back-up wilt verwijderen, klikt u met de rechtermuisknop op de map Backup Set 2006-02-04 163200.

  • Als u een volledige back-up maakt, wordt er een back-upmap gemaakt met in de naam de datum waarop de back-up is gemaakt. Als u updates toevoegt, wordt de back-up bijgewerkt, maar wordt deze datum niet gewijzigd. De volgende keer dat u een volledige back-up maakt, wordt er een nieuwe back-upmap gemaakt met in de naam de datum waarop deze back-up is gemaakt. De updates worden vervolgens aan deze nieuwe map toegevoegd. Verwijder de huidige back-upmap niet.