U kunt aanpassen hoe lang u op een toets moet drukken voordat het teken wordt herhaald, alsmede de snelheid waarmee tekens worden herhaald en de knipperfrequentie voor de aanwijzer.

Alles weergeven

De vertraging wijzigen voordat tekens worden herhaald

  1. U kunt Toetsenbord als volgt openen: klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik op Configuratiescherm, klik op Hardware en geluiden en klik vervolgens op Toetsenbord.

  2. Verplaats onder Tekenherhaling de schuifregelaar Herhaalvertraging naar links om de hoeveelheid tijd te verhogen dat u een toets ingedrukt moet houden voordat het teken wordt herhaald. Verplaats de schuifregelaar naar rechts om de hoeveelheid tijd te verlagen voordat tekens worden herhaald.

De snelheid wijzigen waarmee tekens worden herhaald

  1. U kunt Toetsenbord als volgt openen: klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik op Configuratiescherm, klik op Hardware en geluiden en klik vervolgens op Toetsenbord.

  2. Verplaats onder Tekenherhaling de schuifregelaar Herhaalsnelheid naar links om tekens langzamer te herhalen, of naar rechts om ze sneller te herhalen.

De knippersnelheid van de aanwijzer wijzigen

  1. U kunt Toetsenbord als volgt openen: klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik op Configuratiescherm, klik op Hardware en geluiden en klik vervolgens op Toetsenbord.

  2. Verplaats de schuifregelaar Knippersnelheid van aanwijzer naar rechts om de knippersnelheid van de aanwijzer te verhogen. Als u de schuifregelaar helemaal naar links verplaatst, stopt de aanwijzer met knipperen.