Er zijn enkele instellingen voor branden die u kunt aanpassen in Windows Media Player.

 1. Klik op de pijl onder de tab Branden en klik vervolgens op Meer opties.

 2. Breng een of meer van de volgende wijzigingen aan:

  • Brandsnelheid. Het is meestal niet nodig de brandsnelheid aan te passen, tenzij u problemen ondervindt bij het branden. In dat geval kan het probleem worden verholpen door de brandsnelheid te verlagen. Deze instelling is van toepassing op alle branders die u met uw computer gebruikt.

  • Schijf na branden automatisch uitwerpen. Schakel dit selectievakje in als u wilt dat cd's automatisch worden uitgeworpen nadat ze zijn gebrand.

  • Volumeafvlakking op alle nummers op de cd toepassen. Als u nummers brandt die oorspronkelijk zijn opgenomen met verschillende volumeniveaus, schakelt u dit selectievakje in om de volumeverschillen tussen de nummers op audio-cd's die u brandt, te minimaliseren. U hoeft dan het volume niet aan te passen tijdens het afspelen van de cd.

  • Lijst met alle gebrande bestanden aan de schijf in deze indeling toevoegen. Tijdens het branden van een gegevensschijf wordt door Media Player een afspeellijst gemaakt die de bestanden bevat die worden gebrand. Deze afspeellijst wordt vervolgens toegevoegd aan de schijf. Als afspeellijsten worden ondersteund door uw afspeelapparaat, worden de items afgespeeld in de volgorde waarin ze in deze lijst staan. De afspeellijst wordt standaard opgeslagen als een bestand met de extensie .WPL. Als u uw gegevensschijven wilt afspelen in een apparaat dat deze geen WPL-afspeellijsten ondersteunt, kunt u de indeling .M3U gebruiken.

  • Mediagegevens gebruiken voor het indelen van gebrande bestanden in mappen op de gegevensschijf. Selecteer deze optie als u bestanden die naar gegevens-cd's of -dvd's zijn gebrand, wilt indelen in de volgende mappen: \Music\Artist\Album, \TV, \Video en \Picture (deze map bevat tevens een deel van het oorspronkelijke pad van het bestand). Als de mediagegevens, zoals album en artiest, ontbreken in de bestanden, worden de bestanden opgeslagen in de mappen Onbekende artiest\Onbekend album. Controleer voordat u met branden begint of de bestanden de gegevens voor album en artiest bevatten om dit te voorkomen. Indien nodig kunt u voor de bestanden mediagegevens toevoegen of bewerken. Als u deze optie niet selecteert, worden alle gebrande bestanden samen opgeslagen in de hoofdmap van de schijf.

  • Plaats meer muziek op de schijf door een de bitsnelheid te gebruiken. Als u meer bestanden wilt plaatsen op een gegevens-cd of -dvd, kunt u de bestanden converteren naar een kleiner formaat voordat u de bestanden brandt. Niet alleen worden de bestanden geconverteerd naar een kleiner formaat, bestanden met de indeling MP3 of WAV worden ook geconverteerd naar de indeling WMA. Wanneer u bestanden brandt met een bitsnelheid die kleiner dan of gelijk is aan de bitsnelheid die u opgeeft, worden de bestanden niet geconverteerd. Houd er rekening mee dat de tijd die nodig is om te branden, toeneemt wanneer u bestanden converteert, en dat de kwaliteit van de audiogegevens mogelijk hoorbaar afneemt.

Opmerking

 • Het zonder toestemming van de rechthebbende gebruiken en/of dupliceren van materiaal waarop copyright rust, kan een inbreuk zijn op auteursrechtwetgeving in de Verenigde Staten en/of andere landen/regio's. Materiaal waarop copyright rust omvat, maar is niet beperkt tot, software, documentatie, grafische afbeeldingen, songteksten, foto's, illustraties, animaties, film- en videoclips, en geluid en muziek (ook als deze met MP3 is gecodeerd). Overtreding van Amerikaanse en internationale auteursrechtwetgeving kan leiden tot zware civiele en/of strafrechtelijke straffen.