Wanneer u voor het eerst verbinding maakt met een netwerk, moet u een netwerklocatie kiezen. Daardoor worden automatisch de juiste firewallinstellingen toegepast voor het type netwerk waarmee u verbinding maakt. Door een netwerklocatie te kiezen wanneer u verbinding maakt met netwerken op verschillende locaties (bijvoorbeeld het netwerk thuis, het netwerk in een restaurant of het netwerk op kantoor) kunt u ervoor zorgen dat uw computer altijd op het juiste beveiligingsniveau is ingesteld.

Er zijn drie typen netwerklocaties: Thuis, Werk en Openbare ruimte.

Thuis of Werk

Kies een van deze locaties voor thuisnetwerken of kleine kantoornetwerken wanneer u de mensen en de apparaten in het netwerk kent en vertrouwt. Netwerkdetectie, een functie die het mogelijk maakt de andere computers en apparaten in een netwerk te zien en andere netwerkgebruikers in staat stelt uw computer te zien, is standaard ingeschakeld. Zie Wat is netwerkdetectie? voor meer informatie.

Openbare ruimte

Kies deze locatie voor netwerken in openbare ruimten (zoals cafés of luchthavens). Deze locatie zorgt ervoor dat uw computer niet zichtbaar is voor andere computers om u heen en helpt uw computer beschermen tegen schadelijke software van internet. Netwerkdetectie is uitgeschakeld voor deze locatie.

Opmerking

  • Als er maar één computer in uw netwerk is en u weet dat u geen bestanden of printers hoeft te delen, kiest u Openbare ruimte. Dat is het veiligst.

Het type netwerklocatie wijzigen

Als de computer deel uitmaakt van een domein, kunt u het type netwerklocatie niet wijzigen, omdat dit wordt beheerd door uw netwerkbeheerder.

  1. Meld u aan bij het netwerk.

  2. U kunt Netwerkcentrum als volgt openen: klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik op Configuratiescherm, klik op Netwerk en internet en klik vervolgens op Netwerkcentrum.

  3. Klik op Aanpassen en klik vervolgens ofwel op Openbaar (voor netwerken in openbare ruimten) ofwel op Privé (voor thuis- of bedrijfsnetwerken). Beheerdersmachtiging vereist Typ het wachtwoord of een bevestiging als u wordt gevraagd om het Administrator-wachtwoord of een bevestiging.

  4. Klik op Volgende en klik vervolgens op Sluiten.

Waarschuwing

Wanneer kan veilig verbinding worden gemaakt met een thuisnetwerk of een klein kantoornetwerk?

Als u op een veilige manier verbinding met een thuis- of klein bedrijfsnetwerk wilt maken, moet u controleren of dit netwerk over het volgende beschikt:

  • Bij draadloze netwerken: een draadloze verbinding die is gecodeerd met WEP (Wired Equivalent Privacy) of WPA (Wi-Fi Protected Access). (Als WPA wordt gebruikt, geniet WPA2 de voorkeur.)

  • Bij alle netwerken: een firewallapparaat of een ander apparaat met NAT (Network Address Translation) dat is verbonden met uw computer of een draadloos basisstation en uw kabel- of DSL-modem.

Zie Op welke manieren kunnen draadloze netwerken worden beveiligd? en Uw netwerk veiliger maken voor meer informatie.

De invloed van Windows Firewall op netwerklocaties

Bij gebruik van de locatie Openbare ruimte wordt verhinderd dat bepaalde programma's en apparaten worden uitgevoerd. Dit heeft tot doel uw computer te helpen beschermen tegen toegang door onbevoegden terwijl u bent verbonden met een netwerk in een openbare ruimte. Als u bent verbonden met een netwerk in een openbare ruimte en Windows Firewall ingeschakeld is, is het mogelijk dat u bij bepaalde programma's of services wordt gevraagd de blokkering op te heffen (om communicatie via de firewall mogelijk te maken) zodat ze naar behoren werken.

Wanneer u de blokkering voor een programma opheft, wordt deze blokkering in Windows Firewall ongedaan gemaakt voor elk netwerk met hetzelfde type locatie als het netwerk waarmee u momenteel verbonden bent. Als u bijvoorbeeld verbinding maakt met een netwerk in een café en het locatietype Openbare ruimte kiest, en vervolgens de blokkering voor een expresberichtenprogramma opheft, wordt de blokkering voor dat programma ongedaan gemaakt voor alle netwerken met het locatietype Openbare ruimte.

Als u de blokkering voor meerdere programma's opheft terwijl u verbonden bent met een openbaar netwerk, is het misschien een goed idee de netwerklocatie te wijzigen in Thuis of Werk. Het is waarschijnlijk veiliger de instellingen voor dit ene netwerk te wijzigen dan voor alle openbare netwerken waarmee u verbinding maakt. Houd er echter rekening mee dat uw computer in dit geval zichtbaar is voor anderen in het netwerk.