Hoewel u een hoop kunt doen met de programma's en onderdelen van Windows, zult u waarschijnlijk andere programma's willen installeren.

Hoe u een programma toevoegt, is afhankelijk van de locatie van de installatiebestanden voor het programma. Meestal worden programma's geïnstalleerd vanaf een cd of dvd, internet of een netwerk.

Alles weergeven

Een programma installeren vanaf een cd of dvd

 • Plaats de schijf in het computerstation en volg de aanwijzingen op het scherm. Beheerdersmachtiging vereist Typ het wachtwoord of een bevestiging als u wordt gevraagd om het Administrator-wachtwoord of een bevestiging.

  Bij installatie vanaf cd of dvd wordt vaak geprobeerd automatisch een installatiewizard voor het betreffende programma te starten. In dat geval wordt het dialoogvenster Automatisch afspelen geopend en kunt u kiezen of u de wizard wilt uitvoeren. Zie voor meer informatie Automatisch afspelen: veelgestelde vragen.

  Als het installatieproces niet begint, controleert u de informatie die bij het programma is geleverd. Hierin worden waarschijnlijk aanwijzingen voor handmatige installatie gegeven. Als u de programma-informatie niet tot uw beschikking hebt, zoekt u op de schijf naar het Setup-bestand van het programma en opent u het. Dit bestand heeft doorgaans de naam Setup.exe of Install.exe.

Een programma installeren vanaf internet

 1. Klik in de webbrowser op de koppeling naar het programma.

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u het programma direct wilt installeren, klikt u op Openen of Uitvoeren en volgt u de aanwijzingen op het scherm. Beheerdersmachtiging vereist Typ het wachtwoord of een bevestiging als u wordt gevraagd om het Administrator-wachtwoord of een bevestiging.

  • Als u het programma later wilt installeren, klikt u op Opslaan en downloadt u het installatiebestand naar de computer. Wanneer u klaar bent om het programma te installeren, dubbelklikt u op het bestand en volgt u de aanwijzingen op het scherm. Deze methode is veiliger, omdat u het installatiebestand op virussen kunt controleren voordat u doorgaat.

Opmerking

 • Download en installeer alleen programma's vanaf internet als u de uitgever van het programma en de website waarop het programma wordt aangeboden, vertrouwt. Zie Wanneer u een website kunt vertrouwen voor meer informatie.

Een programma installeren vanaf een netwerk

Als uw computer deel uitmaakt van een netwerk (bijvoorbeeld een intern ondernemingsnetwerk) waarop programma's worden aangeboden die u kunt toevoegen, kunt u programma's vanuit het Configuratiescherm installeren.

 1. U kunt Programma's toevoegen als volgt openen: klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik op Configuratiescherm, klik op Programma's en klik vervolgens op Programma's toevoegen.

 2. Selecteer een programma in de lijst en klik op Installeren.

 3. Volg de instructies op het scherm. Beheerdersmachtiging vereist Typ het wachtwoord of een bevestiging als u wordt gevraagd om het Administrator-wachtwoord of een bevestiging.