Om muziek en geluiden af te kunnen spelen via de luidsprekers heeft de computer een geluidskaart nodig. Vrijwel alle nieuwe computers worden geleverd met een ingebouwde geluidskaart. Als er echter geen geluidskaart op de computer is geïnstalleerd of als u de geluidskaart of de geluidsopnamefunctionaliteit van de computer wilt upgraden, moet u mogelijk een geluidskaart installeren.

Geluidskaarten kunnen worden onderverdeeld in drie typen: geluidskaarten die zijn ingebouwd in het moederbord van de computer, en interne en externe geluidskaarten. Dit artikel beschrijft de installatie van een interne geluidskaart, die past in een uitbreidingssleuf in de computer. Geluidskaarten op het moederbord kunnen niet worden verwijderd, hoewel het meestal wel mogelijk is om een interne of externe geluidskaart te installeren en de geluidskaart op het moederbord uit te schakelen. Externe geluidskaarten worden meestal aangesloten op een USB-connector (Universal Serial Bus). Zie Een USB-apparaat installeren voor meer informatie over de installatie van externe geluidskaarten en andere USB-apparaten.

Voordat u een geluidskaart installeert, moet u eerst de daarbij geleverde documentatie raadplegen. De richtlijnen in dit onderwerp zijn heel algemeen, en de documentatie bij een geluidskaart kan belangrijke informatie bevatten voor de installatie van de desbetreffende kaart. Raadpleeg ook de documentatie van de computer om te controleren of het openen van de computer consequenties heeft voor de garantie van de computer.

Wanneer u een geluidskaart installeert, hebt u het volgende nodig:

 • De geluidskaart die u wilt installeren.

 • Een kruiskopschroevendraaier om de computer te openen (indien nodig).

 • De cd, dvd of een ander medium dat bij de geluidskaart is geleverd en dat stuurprogramma's en andere programma's bevat (indien van toepassing).

Alles weergeven

De computer openen

 1. Schakel de computer uit en haal de stekker uit het stopcontact. Dit is heel belangrijk: als u een kaart in een computer installeert die is aangesloten op het lichtnet kunt u een schok krijgen en kunnen zowel de computer als de kaart beschadigd raken.

 2. Open de computer. Zoek de schroeven of klemmen op die u moet losmaken om de computer te kunnen openen (deze zitten meestal op de achterzijde). De documentatie bij de computer bevat meestal instructies over hoe u de computer opent.

 3. Zodra u de computer hebt geopend, moet u zichzelf aarden door de voeding aan te raken (het metalen kastje met de contactbus waar u het netsnoer op aansluit). Hiermee beschermt u de nieuwe kaart en de onderdelen van de computer tegen statische elektriciteit.

Een bestaande geluidskaart verwijderen

Als de computer al een interne geluidskaart bevat, moet u deze verwijderen voordat u de nieuwe kaart installeert. Als de geluidskaart van de computer is ingebouwd in het moederbord, kunt u doorgaan naar "De nieuwe geluidskaart installeren".

 1. Zoek de geluidskaart op. Als u niet zeker weet welke kaart de geluidskaart is, volgt u de draden van de luidsprekers naar de achterzijde van de kaart en kijkt u in welke sleuf deze kaart zich bevindt.

 2. Koppel alle luidspreker- en microfoonkabels los van de achterzijde van de geluidskaart.

 3. Als de geluidskaart via een kabel in de computer is verbonden met het cd-romstation, koppelt u deze kabel los. In nieuwere computers is deze kabel vaak niet meer aanwezig. In dat geval kunt u deze stap overslaan.

 4. Verwijder de schroef waarmee de geluidskaart in de sleuf is bevestigd.

 5. Trek de kaart voorzichtig recht uit de sleuf. Zorg ervoor dat de kaart niet buigt of draait wanneer u deze verwijdert.

  Opmerking

  • Soms moet u de kaart een of twee maal voorzichtig omhoog en omlaag bewegen voordat u deze uit de sleuf kunt trekken. Ook als u de oude kaart weggooit, dient u voorzichtig te werk te gaan bij het verwijderen om het moederbord niet te beschadigen. Als de kaart vast lijkt te zitten, kunt u beter een paar minuten extra nemen om de kaart voorzichtig los te wrikken dan dat u de kaart er snel uitrukt en daarbij het moederbord beschadigt.

 6. Als u geen nieuwe geluidskaart installeert, bevestigt u het dekplaatje op de sleuf (indien beschikbaar) en draait u de schroef weer in de opening. Sluit vervolgens de computer en plaats alle schroeven terug die u hebt verwijderd om de computer te openen.

De nieuwe geluidskaart installeren

 1. Zoek een uitbreidingssleuf waar de nieuwe geluidskaart in past. Als u een bestaande geluidskaart hebt verwijderd, kunt u dezelfde sleuf gebruiken als de nieuwe kaart van hetzelfde type sleuf gebruikmaakt. Raadpleeg zo nodig de documentatie van de computer om vast te stellen welke typen uitbreidingssleuven in de computer aanwezig zijn.

 2. Plaats de kaart voorzichtig op de sleuf. Lijn de pennen op de geluidskaart uit met de sleuf en duw de kaart omlaag totdat deze volledig in de sleuf zit. Controleer of de kaart stevig vastzit in de sleuf en zo ver mogelijk naar beneden is geschoven. Als de pinnen op de kaart niet correct zijn uitgelijnd met de pinnen op de uitbreidingssleuf, werkt de kaart niet goed.

 3. Als de computer een audiokabel heeft die het cd-romstation rechtstreeks verbindt met de geluidskaart, zoekt u deze kabel op en sluit u deze aan op de kaart. Raadpleeg de documentatie van de geluidskaart om vast te stellen waar op de kaart zich de connector voor de cd-romkabel bevindt. Voor de meeste nieuwe geluidshardware is deze kabel niet meer nodig, zodat aansluiting in de meeste gevallen optioneel is.

 4. Schroef de geluidskaart vast aan het frame. Trek de geluidskaart of het frame niet krom wanneer u de schroef vastdraait. U kunt de schroef beter niet veel vaster draaien dan u alleen met uw vingers kunt doen dan dat u het frame of de kaart verbuigt.

 5. Sluit de computer en plaats alle schroeven terug die u hebt verwijderd om de computer te openen. Sluit de luidsprekers en de microfoon (indien van toepassing) aan op de nieuwe geluidskaart.

 6. Sluit de computer weer aan op het lichtnet en schakel deze in.

  Windows installeert nu de vereiste apparaatstuurprogramma's voor de nieuwe geluidskaart. Als bij de geluidskaart een cd met software is geleverd, installeert u deze nu. Controleer de informatie die bij de geluidskaart is geleverd om te bepalen welke software-installatiestappen nodig zijn.

  Als de geluidskaart niet wordt herkend door Windows en u niet over het stuurprogramma beschikt dat bij de geluidskaart is geleverd, moet u zelf naar een stuurprogramma zoeken. (Via stuurprogramma's kan het apparaat worden herkend door Windows). Ga naar het ondersteuningsgedeelte op de website van de fabrikant van de geluidskaart voor een stuurprogramma dat u kunt downloaden. Zie Geluidsproblemen oplossen voor meer informatie en Problemen met stuurprogramma's oplossen.