Hier vindt u antwoorden op enkele veelgestelde vragen over het afspelen van audio- of videobestanden in Windows Media Player. Zie de veelgestelde vragen over Windows Media Player online als u uw vraag hier niet kunt vinden.

Alles weergeven

Hoe kan ik problemen met het geluid oplossen, zoals overslaan, kraken of geluid dat te snel of te langzaam wordt afgespeeld?

Als het probleem geldt voor de meeste bestanden die u afspeelt (en dus niet voor een paar specifieke bestanden) is de stuurprogrammasoftware voor uw geluidskaart (ook wel geluidscontroller of audio-apparaat genoemd) mogelijk verouderd. U kunt op een van de volgende manieren controleren of er updates zijn.

 1. U kunt Windows Update als volgt openen: klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik op Alle programma's en klik op Windows Update.

 2. Klik in het linkerdeelvenster op Controleren op updates en wacht terwijl Windows controleert of er nieuwe updates zijn voor uw computer.

 3. Als er updates worden gevonden, klikt u op Updates installeren. Beheerdersmachtiging vereist Typ het wachtwoord of een bevestiging als u wordt gevraagd om het Administrator-wachtwoord of een bevestiging.

In sommige gevallen moet u de stuurprogrammasoftware mogelijk rechtstreeks vanaf de website van de computerfabrikant of de fabrikant van de geluidskaart downloaden.

Hoe kan ik videoproblemen oplossen, bijvoorbeeld groene of roze lijnen die in de video verschijnen, een flikkerend of schokkend beeld, de Media Player reageert niet meer bij het afspelen van video, enzovoort?

Als het probleem geldt voor de meeste bestanden die u afspeelt (en dus niet voor een paar specifieke bestanden) is de stuurprogrammasoftware voor uw videokaart (ook wel videoadapter, grafische adapter of grafische kaart genoemd) mogelijk verouderd. Controleer op een van de volgende manieren of er updates zijn voor uw videokaart en of er updates zijn voor Microsoft DirectX.

 1. U kunt Windows Update als volgt openen: klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik op Alle programma's en klik op Windows Update.

 2. Klik in het linkerdeelvenster op Controleren op updates en wacht terwijl Windows controleert of er nieuwe updates zijn voor uw computer.

 3. Als er updates worden gevonden, klikt u op Updates installeren. Beheerdersmachtiging vereist Typ het wachtwoord of een bevestiging als u wordt gevraagd om het Administrator-wachtwoord of een bevestiging.

In sommige gevallen moet u de stuurprogrammasoftware mogelijk rechtstreeks vanaf de website van de computerfabrikant of de fabrikant van de videokaart downloaden.

Als met het uitvoeren van een update van uw stuurprogrammasoftware het probleem niet is verholpen, kunt u op een van de volgende manieren proberen om videohardwareversnelling te verminderen (of uit te schakelen).

 1. U kunt Beeldscherminstellingen als volgt openen: klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik op Configuratiescherm, klik op Vormgeving aan persoonlijke voorkeur aanpassen, klik op Persoonlijke instellingen en klik vervolgens op Beeldscherminstellingen.

 2. Klik op het tabblad Geavanceerde instellingen, klik op het tabblad Probleem oplossen en klik vervolgens op Instellingen wijzigen.

  Van sommige videokaartstuurprogramma's kunt u de instellingen niet wijzigen.

 3. Verplaats de schuifregelaar Hardwareversnelling in de richting van Geen om videohardwareversnelling te verminderen of uit te schakelen.

Waarom geeft Media Player een visualisatie weer in plaats van de video (of wordt een foutbericht weergegeven) wanneer ik een .AVI-, .MPG-, .MPEG- of ander videobestand afspeel?

Het is mogelijk dat de videocodec die noodzakelijk is voor het decoderen en weergeven van de video niet op uw computer is geïnstalleerd.

Stel, u probeert een bestand af te spelen dat is gecodeerd met de DivX-videocodec en die codec is niet op de computer geïnstalleerd. In dat geval hoort u waarschijnlijk wel het audiogedeelte van het bestand, maar ziet u het videogedeelte niet.

Evenzo, als u probeert een bestand af te spelen dat is gecodeerd met de MPEG-2-videocodec en u geen compatibele MPEG-2-decoder (ook wel dvd-decoder genoemd) op uw computer hebt geïnstalleerd, wordt mogelijk een foutbericht weergegeven of krijgt u te maken met andere afspeelproblemen.

Zie Codecs: veelgestelde vragen voor informatie over het zoeken naar en downloaden van codecs.. Ga naar de webpagina met invoegtoepassingen voor dvd-decoders voor meer informatie over het installeren van een MPEG-2-decoder op uw computer.

Waarom kan ik beveiligde bestanden die ik uit een online winkel heb gedownload niet afspelen, branden of synchroniseren?

Er zijn verschillende gangbare oorzaken waarom u een beveiligd bestand dat u uit een online winkel hebt gedownload mogelijk niet kunt afspelen, branden of synchroniseren.

 • U hebt het beveiligde bestand van de ene naar de andere computer gekopieerd en de online winkel heeft u geen nieuwe mediagebruiksrechten (ofwel licentie) verleend voor de tweede computer.

  In sommige gevallen kunt u het probleem misschien oplossen door verbinding te maken met internet, u aan te melden bij de online winkel en te proberen om het bestand af te spelen. In andere gevallen moet u het bestand mogelijk nogmaals downloaden van de online winkel. Ga naar de website van de online winkel en voeg de tweede computer toe aan uw account of neem contact op met de online winkel voor verdere ondersteuning.

 • De mediagebruiksrechten die de online winkel aan u heeft verleend, stellen mogelijk een beperking aan de manier waarop u het bestand kunt gebruiken.

  Mogelijk is het op basis van uw type account bij de online winkel wel toegestaan om bestanden af te spelen, maar niet om ze op cd te branden. Als dit het geval is, kunt u het bestand mogelijk naar een audio-cd branden als u het bestand bij de online winkel aanschaft (dit in tegenstelling tot het "huren" van het bestand als onderdeel van een maandelijks abonnement).

 • De DRM-onderdelen (Digital Rights Management) op uw computer zijn verouderd of beschadigd.

  In sommige gevallen kunt u het probleem mogelijk oplossen door verbinding te maken met internet, te proberen een beveiligd bestand af te spelen, en vervolgens alle vragen die verschijnen om uw DRM-onderdelen bij te werken te accepteren.

Zie WindowsMedia Player DRM: veelgestelde vragen voor meer informatie over het oplossen van problemen met beveiligde bestanden..

Hoe kan ik het aantal nummers en de totale afspeeltijd binnen een geselecteerde lijst bekijken?

Er zijn twee manieren waarop u het aantal items en de totale afspeeltijd voor een groep bestanden kunt bekijken.

 • Als u het aantal items en de totale afspeeltijd voor alle of sommige nummers in uw bibliotheek wilt bekijken, selecteert u de nummers in uw bibliotheek die u wilt gebruiken. (Als u meerdere aangrenzende items wilt selecteren, houdt u SHIFT ingedrukt terwijl u op de items klikt. Als u niet-aangrenzende items wilt selecteren, houdt u CTRL ingedrukt terwijl u op de items klikt. Als u alle items wilt selecteren, drukt u op CTRL+A.).

  Het totaal aantal geselecteerde nummers en de totale afspeeltijd worden kort weergegeven rechts van de schuifregelaar VolumeAfbeelding van de schuifregelaar Volume.
 • Als u het aantal items en de totale afspeeltijd voor een bepaalde afspeellijst wilt bekijken, maakt u de afspeellijst in het lijstvenster door nummers uit de bibliotheek naar het lijsvenster te verslepen of opent u een bestaande afspeellijst door in het navigatievenster te klikken op Afspeellijsten, met de rechtermuisknop te klikken op de gewenste afspeellijst en vervolgens te klikken op In lijstvenster bewerken.

  Wanneer de afspeellijst in het lijstvenster wordt weergegeven, worden in het bovenste gedeelte van het lijstvenster het aantal items en de totale afspeeltijd weergegeven (in het gebied waar normaal gesproken albumhoezen worden weergegeven). Als een nummer momenteel wordt afgespeeld, moet u mogelijk op de knop Stop klikken voordat de afspeeltijd en het aantal items worden weergegeven.

Ik krijg crossfading niet aan de praat. Wat moet ik doen?

Als crossfading niet werkt, probeert u het volgende:

 • Controleer of de WMA-bestanden (Windows Media Audio) of MP3-bestanden die u afspeelt zijn opgeslagen op uw computer of een gegevens-cd, en niet rechtstreeks worden afgespeeld vanaf een audio-cd. Crossfading werkt niet met audio-cd's.

 • Probeer crossfading uit met nummers die tegelijkertijd zijn geript. Het is mogelijk dat crossfading niet werkt als de bestanden verschillende samplingfrequenties of bitdieptes, niet hetzelfde aantal audiokanalen of naast audio nog andere stromen bevatten (zoals video, script of HTML).

 • Ga na of u bestanden afspeelt die zijn geript met dezelfde instelling voor kopieerbeveiliging. Crossfading werkt alleen als kopieerbeveiliging voor alle bestanden die u afspeelt ofwel ingeschakeld ofwel uitgeschakeld is.

 • Probeer crossfading uit met nummers met een redelijk hoog volume aan het begin en het einde. Crossfading zorgt er namelijk voor dat het volume van dergelijke passages wordt verminderd.

 • Verplaats de schuifregelaar helemaal naar rechts (voor maximale overlapping). U loopt dan de meeste kans de overlap te horen bij uiteenlopend muziekmateriaal.

Als ik op een koppeling naar een audio- of videobestand op een webpagina klik, wordt het bestand alleen afgespeeld als ik met de rechtermuisknop op de koppeling klik, op Doel opslaan als klik en het bestand vervolgens op mijn computer opsla. Hoe kan ik dit omzeilen?

Als u wordt gevraagd om het doelbestand op te slaan, is Windows Media Player mogelijk niet geconfigureerd voor het automatisch afspelen van dat specifieke bestandstype (bijvoorbeeld .MP3 of .M3U).

U kunt het probleem mogelijk oplossen door uw standaardprogramma-instellingen te wijzigen. Zie de vraag in dit onderwerp over het instellen van Windows Media Player als de standaardspeler voor een bestandstype voor meer informatie.

Hoe kan ik Windows Media Player instellen als de standaardspeler voor een bepaald bestandstype?

U kunt Windows Media Player instellen als de standaardspeler voor een aantal bestandstypen (indelingen). U moet aangemeld zijn als beheerder of lid zijn van de groep Administrators als u de bestanden wilt wijzigen die automatisch worden afgespeeld met Media Player.

 1. U kunt Standaardprogramma's als volgt openen: klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start en klik vervolgens op Standaardprogramma's.

 2. Klik op Uw standaardprogramma's instellen.

 3. Klik in de lijst Programma's op Windows Media Player en klik vervolgens op Standaardwaarden voor dit programma selecteren.

 4. Schakel de selectievakjes in naast de bestandstypen die u standaard met Windows Media Player wilt afspelen.

  Als u niet wilt dat een bepaald bestandstype standaard door Windows Media Player wordt afgespeeld, gaat u terug naar Uw standaardprogramma's instellen en kiest u een ander programma waarmee u dit bestandstype standaard wilt afspelen.

  Mogelijk kan een bestand niet door Media Player worden afgespeeld, zelfs als u het bestandstype ervan hebt geselecteerd. Dit kan gebeuren als voor het bestand een codec wordt gebruikt die niet op uw computer is geïnstalleerd. Zie Codecs: veelgestelde vragen voor informatie over het zoeken naar en downloaden van codecs..

  Ook kan Windows Media Player niet worden ingesteld als de standaardspeler voor elk bestandstype dat door Windows Media Player kan worden afgespeeld. Ga naar de Windows Media Player-webpagina met indelingen van multimediabestanden voor informatie over alle bestandstypen die door Media Player worden ondersteund.

Waarom krijg ik een foutmelding wanneer ik probeer om streams van bepaalde servers af te spelen?

Dit kan een aantal oorzaken hebben.

 • Mogelijk ondervindt u of de server tijdelijk problemen met de netwerkverbinding.

 • Als u een computer op uw werk gebruikt, zijn bepaalde typen streams mogelijk door de netwerkbeheerder geblokkeerd.

 • Windows Media Player is mogelijk niet op de juiste wijze geconfigureerd.

  Zie Welke protocollen worden door Windows Media Player gebruikt voor streaming? voor informatie over het configureren van Media Player voor streaming.

 • De server is mogelijk niet op de juiste wijze geconfigureerd.

  Als op de server bijvoorbeeld Windows Media Services 4.1 of een eerdere versie wordt uitgevoerd, zijn de serverbeheerprotocollen van Windows Media Services mogelijk niet op de juiste wijze geconfigureerd voor streaming naar Windows Media Player 11. Ga naar de Windows Media Services - veelgestelde vragen online voor meer informatie.

Waarom reageert Windows Media Player regelmatig niet meer of wordt het onverwachts afgesloten?

Windows Media Player communiceert met vele systeemonderdelen, waaronder hardwarestuurprogramma's, audio- en videocodecs en DirectShow-filters. Het is mogelijk dat Media Player problemen ondervindt vanwege een gebrekkige of incompatibele component van een andere softwareleverancier dan Microsoft.

We raden u sterk aan om zorgvuldig te werk te gaan wanneer u codecs installeert die niet worden vermeld op WMPlugins.com of Microsoft.com, zoals een aantal van de gratis codec-pakketten die beschikbaar zijn op internet die claimen codecs te bevatten van een groot aantal verschillende ondernemingen of organisaties. Het is bekend dat er incompatibiliteitsproblemen bestaan met een aantal van de onderdelen van deze code-pakketten die ernstige afspeelproblemen in Windows Media Player en andere multimediaprogramma's kunnen veroorzaken, kunnen leiden tot systeembeschadigingen en het Microsoft Support moeilijk maken om afspeelproblemen te diagnosticeren en op te lossen.

Daarom raden we het u sterk af om dit type codec-pakketten te installeren en raden we u aan om deze te verwijderen als u ze al hebt geïnstalleerd en u problemen met Media Player ondervindt. We raden u aan om alleen codecs, filters of invoegtoepassingen te installeren van vertrouwde, geautoriseerde bronnen, zoals de website van de officiële leverancier. En zelfs dan raden we u aan om voorzichtig te werk te gaan, omdat veel leveranciers van codec minimale klantenondersteuning bieden.

We raden u ook aan om een systeemherstelpunt in te stellen voordat u digitale media-onderdelen installeert. Op deze manier kunt u uw oorspronkelijke systeemconfiguratie terugzetten, mocht dat noodzakelijk blijken. Zie Wat is Systeemherstel? voor meer informatie over het instellen van systeemherstelpunten.

Zie Codecs: veelgestelde vragen voor meer informatie over codecs..

Hoe voorkom ik dat video's automatisch in de modus voor volledig scherm worden afgespeeld?

Normaal gesproken speelt Windows Media Player video's alleen in de modus voor volledig scherm af als u op de knop Volledig schermAfbeelding van de knop Volledig scherm weergeven klikt of op ALT+ENTER drukt. In sommige gevallen worden video's echter automatisch in de modus voor volledig scherm afgespeeld.

Dit probleem treedt vaak op als u meerdere beeldschermen gebruikt en uw videokaart (ook wel beeldschermadapter, videoadapter, grafische adapter of grafische kaart genoemd) is geconfigureerd om de kopieermodus te gebruiken (een modus voor meerdere beeldschermen waarin hetzelfde beeld op twee of meer beeldschermen wordt weergegeven). U kunt het probleem met het volledige scherm mogelijk oplossen door de kopieermodus voor een of meer van uw beeldschermen uit te schakelen.

In sommige gevallen kan dit probleem ook optreden als uw videokaart is geconfigureerd voor het gebruik van zoommodus (een modus waarin u een deel van uw scherm kunt vergroten). U kunt het probleem met het volledige scherm mogelijk oplossen door de zoommodus uit te schakelen.

De stappen die vereist zijn voor het uitschakelen van de kopieermodus of zoommodus variëren per videokaartmodel en videokaartstuurprogrammaversie. Algemene aanwijzingen volgen. Ga naar de website van de fabrikant van uw computer of videokaart voor aanwijzingen die specifiek zijn voor uw hardwareconfiguratie.

 1. U kunt Beeldscherminstellingen als volgt openen: klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik op Configuratiescherm, klik op Vormgeving aan persoonlijke voorkeur aanpassen, klik op Persoonlijke instellingen en klik vervolgens op Beeldscherminstellingen.

 2. Klik op Geavanceerde instellingen, zoek de instelling voor de kopieermodus of zoommodus op een van de tabbladen op (probeer eerst het tabblad dat het merk of de modelnaam van uw videokaart bevat) en schakel de functie vervolgens uit.