Met Windows Media Center kunt u live tv-programma's en films rechtstreeks naar de computer opnemen. U kunt zelfs vooraf een opname plannen of automatisch nieuwe afleveringen van uw favoriete tv-series opnemen.

Afbeelding van het opgenomen tv-scherm
In Windows Media Center door opgenomen inhoud bladeren

Met een optionele afstandsbediening van Windows Media Center kunt u ook vanaf andere plaatsen in de kamer opnamen plannen en uw opnamen afspelen. Als u geen afstandsbediening voor Windows Media Center hebt, kunt u een muis en een toetsenbord gebruiken om de transportknoppen op het scherm te bedienen.

Afbeelding van transportknoppen
De transportknoppen in Windows Media Center
Alles weergeven

Een live tv-programma of film opnemen

U kunt een live tv-uitzending of een film opnemen die op dat moment wordt uitgezonden. Wanneer u dit doet, wordt het programma opgenomen vanaf het moment dat u de opname start. (Bijvoorbeeld: als u halverwege een programma de opname start, wordt natuurlijk alleen de tweede helft van het programma opgenomen.)

 1. Blader op het startscherm naar Tv en films en klik op Live-tv.

 2. Verplaats de muis terwijl een programma wordt uitgezonden en klik op de knop Opnemen.

Opnamen in de gids plannen

U kunt snel opnamen plannen terwijl u in de gids op zoek bent naar tv-programma's en films die binnenkort worden uitgezonden.

 1. Blader op het startscherm naar Tv en films en klik op Gids.

 2. Klik met de rechtermuisknop op het programma dat u wilt opnemen en klik op Opnemen om een opname van het programma te plannen.

Opnamen plannen met behulp van Zoeken

U kunt in Windows Media Center naar tv-programma's of films zoeken die u wilt opnemen.

 1. Blader op het startscherm naar Tv en films en klik op Zoeken.

 2. Klik op de categorie waarop u wilt zoeken (bijvoorbeeld Titel) en volg de instructies om een zoekactie te starten.

 3. Klik in het scherm met zoekresultaten op de tv-uitzending of de film die u wilt opnemen en klik op Opnemen om een opname van het programma of de film te plannen.

Algemene opnameopties instellen

U kunt de standaardinstellingen voor de opnamen wijzigen, zoals de kwaliteit waarmee een programma wordt opgenomen. Deze instellingen zijn niet van toepassing op opnamen die u hebt gepland voordat u de instellingen wijzigde.

 1. Blader op het startscherm naar Taken en klik op Instellingen.

 2. Klik op Tv, klik op Recorder en klik vervolgens op Standaardwaarden voor opnamen.

 3. Klik bij Bewaren op de knop - of + om parameters voor het automatisch verwijderen van opgenomen inhoud op te geven.

 4. Klik bij Kwaliteit op - of + om de kwaliteit te selecteren waarmee het tv-programma moet worden opgenomen.

 5. Geef bij Start indien mogelijk de tijd op waarop de opname moet worden gestart. U kunt Op de aangegeven tijd selecteren of maximaal vier minuten vóór de geplande begintijd van het programma. Als er echter twee opnamen direct na elkaar zijn gepland, kan er een opnameconflict ontstaan wanneer u maar één tv-tuner hebt.

 6. Geef bij Stop indien mogelijk de tijd op waarop de opname moet worden gestopt. U kunt selecteren of de opname Op de aangegeven tijd of maximaal vier minuten na de geplande eindtijd van het programma moet worden gestopt. Als er echter twee opnamen direct na elkaar zijn gepland, kan er een opnameconflict ontstaan wanneer u maar één tv-tuner hebt.

 7. Klik bij Audiovoorkeurstaal op Engels of Willekeurige taal.

 8. Klik op Opslaan.

Opnameopties instellen voor een bepaald programma

U kunt voor één bepaalde, geplande opname een aantal standaardopname-instellingen negeren. Dit is handig wanneer u een sportwedstrijd wilt opnemen die eindigt in een gelijkspel en waarbij een verlenging noodzakelijk is of een film waarvoor u de standaardopnamekwaliteit wilt verhogen.

 1. Blader op het startscherm naar Tv en films en klik op Tv-opnamen.

 2. Klik op geplande opnamen weergeven om een lijst met geplande opnamen weer te geven.

 3. Klik op de geplande opname die u wilt wijzigen en klik op Opname-instellingen.

 4. Geef bij Stoppen de tijd op waarop de opname moet worden gestopt. U kunt de opname maximaal drie uur na de geplande eindtijd van een programma stoppen. Bij de standaardinstellingen kunt u dit niet.

 5. Klik bij Kwaliteit op - of + om de kwaliteit te selecteren waarmee het tv-programma moet worden opgenomen.

Een tv-serie opnemen

In plaats van de opname van uw favoriete tv-serie elke week te moeten plannen, kunt u het proces automatiseren door de opname van de volledige serie te plannen.

 1. Blader op het startscherm naar Tv en films en klik op Gids.

 2. Klik met de rechtermuisknop op de tv-serie die u wilt opnemen en klik vervolgens op Serie opnemen.

Opmerking

 • U kunt ook de optie Serie opnemen gebruiken door met de rechtermuisknop in Windows Media Center op de zoekresultaten te klikken of door met de rechtermuisknop op een tv-serie te klikken die op dat moment wordt uitgezonden.

Alleen de nieuwe afleveringen van een tv-serie opnemen

Wanneer u een tv-serie automatisch opneemt, kunt u herhalingen overslaan of alleen programma's opnemen die live worden uitgezonden.

 1. Blader op het startscherm naar Taken, klik op Instellingen, klik op Tv, klik op Recorder en klik vervolgens op Standaardwaarden voor opnamen.

 2. Klik op de pijl-omlaag  Afbeelding van de knoppen pijl-omhoog en pijl-omlaag om naar het einde van het scherm te gaan.
 3. Voer in de sectie Standaardwaarden voor opnamen, alleen voor series in Type programma een van de volgende handelingen uit:

  • Klik op de knop - of + om Eerste uitzending te selecteren. U neemt nu de programma's op met een oorspronkelijke uitzenddatum van minder dan een week geleden of waarbij niet is aangegeven dat het om een herhaling gaat.

  • Klik op Eerste uitzending en herhaling als u alle afleveringen van een serie wilt opnemen, inclusief herhalingen.

  • Klik op Live als u alle afleveringen van een serie wilt opnemen die live worden uitgezonden.

 4. Klik op Opslaan.

Automatisch afleveringen van een tv-serie verwijderen

Wanneer u een tv-serie automatisch opneemt, kunt u de ruimte op de vaste schijf automatisch beheren door oude programma's automatisch te verwijderen.

 1. Blader op het startscherm naar Taken, klik op Instellingen, klik op Tv, klik op Recorder en klik vervolgens op Standaardwaarden voor opnamen.

 2. Klik op de pijlknop Afbeelding van de knoppen pijl-omhoog en pijl-omlaag om naar het einde van het scherm te gaan.
 3. Klik onder de sectie Standaardwaarden voor opnamen, alleen voor series op de knoppen - of + om een optie te selecteren voor Aantal te bewaren opnamen.

 4. Selecteer het aantal afleveringen in een serie dat per keer wordt opgeslagen in Tv-opnamen. U kunt een waarde opgeven van een tot tien, of Zo veel mogelijk. Er worden niet meer afleveringen opgeslagen dan de limiet die u hebt opgegeven.

 5. Klik op Opslaan.

Opnemen op basis van kanaal en tijd

U kunt Windows Media Center zo instellen dat een bepaald kanaal op een bepaald tijdstip automatisch wordt opgenomen.

 1. Blader op het startscherm naar Tv en films en klik op Tv-opnamen.

 2. Klik op Opname toevoegen en klik vervolgens op Kanaal en tijd.

 3. Geef bij Kanaal het kanaal op dat u wilt opnemen.

 4. Klik bij Frequentie op de knop - of + om op te geven hoe vaak u het kanaal wilt opnemen.

 5. Als u Eenmaal opnemen bij Frequentie hebt geselecteerd, klikt u bij Datum op de knop - of + om de opnamedatum op te geven.

 6. Geef bij Begintijd de tijd op waarop de opname moet worden gestart.

 7. Geef bij Eindtijd de tijd op waarop de opname moet worden gestopt.

 8. Klik onder Bewaren op de knop - of + om op te geven hoe lang u het opgenomen programma wilt bewaren.

 9. Klik op Opnemen.

De titel van een instelling voor een kanaal of tijd wijzigen

Als u wilt opnemen met de functie Kanaal en tijd, krijgt de opname een titel op basis van het eerste programma in elke opname. U kunt de titel van deze opname aanpassen.

 1. Blader op het startscherm naar Tv en films en klik op Tv-opnamen.

 2. Klik op Opname toevoegen.

 3. Klik op Kanaal en tijd.

 4. Klik op Titel wijzigen.

 5. Voer de nieuwe titel in met het numerieke toetsenblok.

 6. Klik op Opslaan.

Opnemen op basis van trefwoorden

U kunt Windows Media Center zo instellen dat tv-programma's en films automatisch worden opgenomen op basis van trefwoorden die aan een programma zijn gekoppeld. Het kan hierbij gaan om de naam van een acteur, de regisseur of zelfs een woord dat in de titel voorkomt. Wanneer er later een tv-programma of film wordt uitgezonden waarin de trefwoorden voorkomen die u hebt opgegeven, wordt het programma of de film automatisch opgenomen.

 1. Blader op het startscherm naar Tv en films en klik op Tv-opnamen.

 2. Klik op Opname toevoegen.

 3. Klik op Trefwoord.

 4. Klik op Naam van de acteur, Naam van de regisseur, Filmtitel, Programmatitel of Algemeen trefwoord, afhankelijk van het trefwoord dat u wilt gebruiken voor de opname.

 5. Typ het gewenste trefwoord voor de opname en klik vervolgens op het overeenkomende trefwoord in de lijst met zoekresultaten.

 6. Klik op - of + in de verschillende categorieën om de instellingen te wijzigen die voor de aangepaste opname moeten worden gebruikt.

 7. Klik op Opnemen en klik vervolgens op OK.

Opgenomen tv-programma's afspelen

 1. Blader op het startscherm naar Tv en films en klik op Tv-opnamen.

 2. Klik op Datum opname of Titel en klik op het opgenomen tv-programma dat u wilt bekijken.

 3. Klik in het scherm Programma-info op Afspelen of Hervatten.

  U kunt nu de transportknoppen gebruiken om het opgenomen tv-programma snel vooruit of terug te spoelen of om het afspelen te stoppen.

  Als u wilt weten hoeveel tijd er is verstreken tijdens het afspelen van de opname, klikt u op Pauze  Afbeelding van de knop Pauze. U ziet nu een tijdbalk.
  Afbeelding van de tijdbalk
  Tijdbalk

Opmerking

Een opgenomen film afspelen

 1. Blader op het startscherm naar Tv en films en klik op Tv-opnamen of Dvd's. (De optie Dvd's wordt alleen weergegeven als u een dvd-wisselaar op de computer hebt aangesloten.)

 2. Klik op Datum opname of Titel en klik op de opgenomen film die u wilt bekijken.

 3. Klik in het scherm Filmgegevens op Afspelen of Hervatten.

Mappen toevoegen of verwijderen waarin door Windows Media Center naar tv-opnamen wordt gezocht

 1. Blader op het startscherm naar Taken, klik op Instellingen, klik op Tv, klik op Recorder en klik vervolgens op Meer tv-locaties.

 2. Volg de stappen in Tv-detectie om locaties op de vaste schijf toe te voegen waar Windows Media Center naar opgenomen tv-programma's zoekt.

Opmerking

 • Hoewel u opgenomen tv-bestanden van meerdere locaties kunt bekijken, wordt in Windows Media Center alleen opgenomen naar de locatie die in Opslag voor recorder is opgegeven.

Opmerkingen

 • U hebt een analoge of digitale tv-tuner nodig om live tv af te spelen en op te nemen in Windows Media Center. Als bij uw computer geen tv-tunerkaart is geleverd, moet u er mogelijk een aanschaffen. Zie voor meer informatie over het aanschaffen van een tv-tunerkaart Help-informatie opvragen over uw tv-tunerkaart of neem contact op met de fabrikant van uw computer.

 • Wanneer u een tv-programma of een film opneemt, wordt het programma of de film opgeslagen op de vaste schijf als een tv-programma dat is opgenomen met Microsoft-technologie, met de bestandsnaamextensie .DVR-MS. Zie Opgenomen tv-programma's beheren: veelgestelde vragen voor informatie over het beheren van opgenomen tv-programma's en films.